Search

En el marc de la Setmana de la Mobilitat 2023, l’organització ECOM ha estat fent una crida a les persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda a participar en una enquesta destinada a conèixer l’ús dels autobusos interurbans a Catalunya i a obtenir més informació sobre el funcionament d’aquest servei a diferents regions catalanes.

L’objectiu principal d’aquesta enquesta és recopilar dades sobre el funcionament del transport d’autobús interurbà a Catalunya per poder dissenyar una estratègia que permeti millorar l’accessibilitat d’aquest servei per a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Aquesta millora no només facilitaria l’ús del transport públic, sinó que també contribuiria a la promoció del transport públic en detriment dels vehicles privats, amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible.

L’enquesta es centra especialment en l’anàlisi del “protocol a demanda”, una pràctica que obliga les persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda a sol·licitar amb 48 o 72 hores d’antelació un autobús adaptat. Aquesta pràctica ha estat considerada discriminatòria i es vol donar visibilitat a aquesta situació per promoure canvis en la normativa.

ECOM convida totes les persones afectades per aquesta problemàtica, siguin usuaris habituals del transport públic o no, a participar a l’enquesta per recopilar el màxim d’informació possible sobre aquesta qüestió. El termini per respondre a l’enquesta és des del 18 de setembre fins al 20 de novembre de 2023.

Aquesta iniciativa s’emmarca en els esforços de ECOM per promoure la mobilitat sostenible i accessible i ha estat desenvolupada amb la col·laboració de persones i grups territorials interessats en aquesta problemàtica. Podeu trobar l’enquesta en aquest enllaç.