Search

En una sessió organitzada conjuntament pels Col·legis Oficials d’Ambientòlegs i de Geògrafs, la PTP va presentar el document “Objectiu Tren 2024”. En el debat posterior, que va comptar amb la participació de destacats professionals, es van tractar temes com la capacitat actual i futura del sistema, les inversions pendents, la seva priorització i el model de mobilitat per a Catalunya. El document va ser molt ben acollit pels dos col·legis, intercanviant impressions sobre el futur del ferrocarril a Catalunya.

Més informació sobre el document 

Accés a la sessió completa