Search

Avui dijous 27 d’abril, des de ‘Preservem el Maresme’ s’ha presentat un nou manifest amb les noves iniciatives treballades en els últims mesos amb totes les plataformes i entitats que formen part de la nova Coordinadora.

Des de la PTP hem participat i ens hem adherit a la Coordinadora, amb la voluntat de poder aportar i seguir treballant per a la millora de la mobilitat al Maresme. El manifest, consensuat amb moltes entitats, detalla quins són els reptes i objectius que ha d’assolir la comarca en els propers anys quant als temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Sota el nostre criteri, un dels punts clau per la mobilitat sostenible del Maresme són les millores pendents pel servei de Rodalies: reducció dels temps de viatge dins de la comarca i cap a Barcelona i Girona, millora de la capacitat, millora de les freqüències, dels entorns de les estacions i millorar l’accessibilitat de tot el sistema. A totes aquestes millores cal sumar-hi una millor integració urbana de la línia a les ciutats on passa (per exemple millorant i ampliant els passos per sota les vies) i a la protecció efectiva de la línia contra els fenòmens meteorològics creixents que hi provoquen incidències.

En segon lloc, cal reforçar i millorar la xarxa d’autobusos de la comarca, amb línies verticals que connectin els pobles de mar amb els de costa, línies ràpides per l’autopista i transport a demanda als nuclis més allunyats.

També volem posar sobre la taula el debat sobre els usos dels espais emprats com a zona de peatge directe a l’autopista fins al setembre de 2021. Creiem que és molt important destinar aquests espais a usos relacionats amb la mobilitat sostenible, com estacions d’intercanvi entre línies d’autobús locals i línies d’autobús que van per l’autopista, com també a parks and ride per deixar-hi el cotxe i agafar el bus que va per l’autopista.

Cal que les administracions apostin per un sistema de transport públic intermodal, accessible per a tothom, que doni resposta a les necessitats del territori i sigui competitiu amb el vehicle privat motoritzat.

 

Podeu llegir aquí el manifest ‘Activem el territori, per viure. EL maresme en un planeta al límit