Search

Les entitats que impulsen la iniciativa “Recuperem Les Voreres” hem mantingut reunions amb els grups municipals Trias per Barcelona, PSC, Barcelona en Comú i ERC, amb l’objectiu de presentar i sol·licitar suport per a la inclusió de la prohibició d’estacionar motos a les voreres en l’actual modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Malgrat la consciència dels problemes relacionats amb l’ús indegut de l’espai i les reiterades infraccions per part dels motoristes, cap dels grups polítics ha manifestat la intenció de modificar la normativa. L’ordenança actual està pendent d’aprovació des d’abril de 2023, i les al·legacions presentades per la ciutadania i les entitats encara no han rebut resposta.

Els grups polítics i el govern municipal continuen defensant una estratègia centrada en campanyes informatives i sancions per zones, així com en l’augment de places d’aparcament a calçada. No obstant això, informes de l’Ajuntament indiquen que aquest enfocament no ha tingut impacte en la indisciplina d’estacionament de les motos.

Amb l’objectiu de facilitar l’aprovació de la nova ordenança, les entitats han presentat propostes com establir una moratòria d’un any per a la prohibició i permetre l’estacionament de motos en espais actualment destinats a cotxes com zones verdes, zones blaves i càrrega/descàrrega fora d’horari.

Tot i aquest ampli suport ciutadà i d’entitats, els grups municipals i el govern de l’Ajuntament han demostrat desinterès en abordar aquest problema significatiu a la ciutat. Les entitats insten al govern del PSC a incorporar la prohibició d’estacionar motos a les voreres en la nova ordenança i demanen als grups municipals que reconsiderin la seva posició i donin suport a aquesta mesura necessària.

La campanya “Recuperem Les Voreres” compta amb més de 100 entitats i organitzacions que recolzen la proposta de prohibir l’estacionament de motos a les voreres.

Descarrega aquí el comunicat conjunt