Search

La Alianza Ibérica por el Ferrocarril (AIF) ha fet públics els resultats d’un qüestionari enviat als caps de partits polítics i coalicions que es presenten a les eleccions del 23 de juliol. El qüestionari va tractar set temes relacionats amb el transport ferroviari a Espanya.

Els temes tractats van incloure la garantia d’almenys quatre serveis diaris per sentit a cada estació de ferrocarril, la promoció d’un transport públic intermodal que inclogui accés gratuït per a bicicletes i grups, la reobertura de la línia de Cuenca per al servei regional entre Madrid i València, la recuperació de trens nocturns a la península i amb Europa, la millora dels serveis ferroviaris entre Espanya i Portugal i Espanya i França, i la prioritització del transport ferroviari sobre l’aeri en plans de transició justa.

En general, hi va haver un alt grau d’acord entre les cinc forces polítiques que van contestar el qüestionari sobre la majoria de les propostes de l’Aliança. Totes van estar d’acord amb la recuperació dels trens nocturns i el reforç dels serveis internacionals amb Portugal i França, així com en la prioritització del transport ferroviari davant l’aeri i la millora del sistema de transport de mercaderies.

No obstant això, van sorgir algunes diferències en certes qüestions. La reobertura de la línia de Cuenca per al servei regional de viatgers va comptar amb el suport del PP i SUMAR, però els partits nacionalistes PNV i EHBildu s’abstingueren degut al seu àmbit d’actuació territorial. Pel que fa a garantir com a mínim quatre serveis diaris per sentit a cada estació de l’estat espanyol, hi va haver acord de tres partits (PP, SUMAR i Junts), desacord del PNV i abstenció de l’EHBildu. A més, en la qüestió de la intermodalitat entre trens de viatgers i bicicletes, tots els partits van estar d’acord, excepte Junts, que es va manifestar en contra.

Aquests resultats proporcionen una visió de les postures dels diferents partits polítics sobre els assumptes clau relacionats amb el ferrocarril a Espanya i permeten als ciutadans conèixer les propostes i compromisos de cada formació en aquest àmbit abans de les eleccions.

Pots consultar la infografia-resum aquí i els comentaris que ens han fet arribar els partits aquí.