Search

T’imagines que per uns nivells de colesterol que se surten del gràfic el teu metge et proposés d’imprimir les analítiques en gran format? O per millorar la teva salut i perdre pes la solució fos continuar afegint forats al cinturó?

Una lògica similar aplica als problemes de trànsit: per eliminar embussos no s’han d’ampliar carreteres, sino derivar les persones a altres mitjans de transport, oferir alternatives.

Aquest clip mig mofa mig realitat que publiquem a les portes del Nadal 2023 i a poques setmanes de la finalització dels estudis tècnics per a vàries possibles línies de tren-tramvia a la demarcació de Girona, pretén fer una crítica social a les polítiques públiques de mobilitat basades en l´individualisme, la carretera i el vehicle privat com a única opció.