La PTP ha felicitat l’ICAEN, de la Generalitat de Catalunya, la iniciativa “Consells Pràctics per estalviar energia i aigua a la llar”. Però alhora ha fet el suggeriment que en futures campanyes es doni més relleu al sector del transport, atès que és aquest sector és qui més energia primària gasta avui a Catalunya, el 40%, i d’origen fòssil en la seva immensa majoria.

Seria convenient, per tant, que en futures campanyes es posés més èmfasi en l’estalvi que suposa utilitzar l’ecomobilitat: en transport públic, a peu, en bici i compartint el cotxe (individualment o a través d’una xarxa). Caldria, en aquesta línia, canviar el títol actual de la publicació “Consells pràctic per estalviar energia a la llar”, per un, per exemple, amb el títol següent: “Consells Pràctics per a estalviar energia i aigua a la llar i en els desplaçaments”.