Search

Celebrem la fi de l’escalada de preus del transport públic però segueix pendent un canvi de model tarifari i de finançament

des. 05 2014

des.

05

2014

 

Evolució dels preus de la T-10

 

Amb aquest comunicat la PTP vol expressar els següents punts de vista sobre les notícies sobre els preus del transport públic per a l’any 2015:

 

1. És la primera vegada que els preus del transport públic integrat es baixen o es congelen. Les targetes T-10 experimentaran una rebaixa del seu preu del 3,4% a totes les zones, això suposa 3,5 cèntims menys per viatge als desplaçaments d’una zona, 7 cèntims menys als de dues, etcètera. No es tracta d’una rebaixa significativa en termes quantitatius però sí en termes polítics: es trenca una dinàmica de pujades molt discutida pels usuaris i molt difícil d’afrontar als temps que corren i es baixa de la barrera psicològica de 10€ per T-10 d’una zona. Cap viatge d’una zona costarà més d’un euro excepte amb bitllet senzill.

 

T-10

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

Any 2014

10,30 €

20,30 €

27,70 €

35,65 €

40,95 €

43,55 €

Any 2015

9,95 €

19,60 €

26,75 €

34,45 €

39,55 €

42,05 €

 

Els abonaments socials T-Trimestre aturats, i les T-70/30 de famílies monoparentals  (FM) i nombroses (FN) de categoria general i especial,  experimentaran també una baixada del seu preu, en estar vinculats tarifàriament amb la T-10.

 

T-Trimestre aturats 1 zona

Any 2014

30,90 €

Any 2015

29,85 €

 

T-70/30 FM-FN General

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

Any 2014

57,70 €

113,70 €

155,10 €

199,65 €

229,30 €

243,90 €

Any 2015

55,70 €

109,75 €

149,80 €

192,90 €

221,50 €

235,50 €

 

T-70/30 FM-FN Especial

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

Any 2014

36,05 €

71,05 €

96,95 €

124,80 €

143,35 €

152,45 €

Any 2015

34,80 €

68,60 €

93,60 €

120,55 €

138,40 €

147,20 €

 

La resta de bitllets es congelaran: T-50/30, T-70/30, T-Mes, T-Mes FN-FM General, T-Mes FN-FM Especial, T-Trimestre, T-Trimestre FN-FM General, T-Trimestre FN-FM Especial i T-Jove. (vegeu annex).

 

2. La PTP s’explica aquest canvi de tendència gràcies a la mobilització popular encapçalada per la plataforma Stop Pujades, que engloba entitats i persones amb perfils molt diferents, units per aturar una desbocada escalada de preus molt per sobre de l’IPC durant molts anys consecutius, especialment arran la crisi econòmica. La mobilització popular contra les grans pujades de tarifa ha estat la més gran manifestació al voltant del transport públic de les darreres dècades: ha agrupat milers d’usuaris en accions sostingudes durants diversos mesos.

 

3. Fruït de les mobilitzacions populars s’ha fet una mobilització política. Des de la PTP celebrem que un tema tan transcendental com el transport públic sigui condicionant per assegurar pactes de caràcter més global. Si la mesura és el resultat d’un bon pacte polític o electoralisme es veurà a partir de les accions que es duguin a terme a partir de 2015. Però pel moment entem que la rebaixa de preus és un bon pacte polític en respondre a una demanda social molt important, amb el recolzament de la PTP, perquè entenem que la política tarifària vigent és contrària a la protecció del medi ambient i a les economies domèstiques.

 

4. CANVI DE MODEL TARIFARI. L’autèntic estímul del transport públic no hauria de venir a través de la T-10 sinó a partir dels abonaments d’ús il·limitat que redueixin fronteres zonals i donin més llibertat de desplaçaments. Valorem com a gest polític la rebaixa de la T-10 però el més important hauria de ser fidelitzar els passatgers amb abonaments que surtin a compte a partir de 40 viatges mensuals i que es deixi de castigar el canvi de zones. Cal recordar que la T-10 de dues zones gairebé dobla el preu de la d’una zona i això perjudica principalment els desplaçaments interurbans.

 

5. CANVI DE MODEL FINANCER. Aquesta rebaixa de preus, i les futures que es puguin negociar, no poden derivar en nous endeutaments públics que acabin posant el transport públic en mans dels bancs. L’any 2015 cal continuar l’interromput diàleg social i seguir amb els pactes polítics per avançar en la llei de finançament del transport públic que es troba a tràmit en el Parlament de Catalunya i que ha de garantir un marc estable per a aquest servei bàsic de la ciutadania. Tots els ciutadans han de contribuir al manteniment de la xarxa de transport públic, ja que sense ella tampoc els usuaris del vehicle privat es podrien moure.

 

6. La PTP creu que la combinació entre mobilitzacions ciutadanes i diàleg institucional és la millor via per aconseguir els canvis que el transport públic de Catalunya necessita, per això demanem que es recuperi el debat de la Taula Social iniciat a principis d’any 2014.

 

7. Cal fer una publicitat dels nous descomptes del transport públic en positiu: és una nova oportunitat per passar-se al transport públic i protegir el medi ambient.

 

ANNEX. Aquestes tarifes no són oficials i han estat confeccionades a partir del preu de 9,95 € de la T-10 d’una zona seguint els criteris generals de l’ATM.

 

TARIFES INTEGRADES D’ÚS UNIVERSAL.
En verd, tarifes amb descompte respecte 2014. En negre, tarifes congelades.

 

2015 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
T-10 9,95 € 19,60 € 26,75 € 34,45 € 39,55 € 42,05 €
T-50/30 42,50 € 71,00 € 99,60 € 122,00 € 140,00 € 150,00 €
T-70/30 59,50 € 86,50 € 118,00 € 144,50 € 165,50 € 179,50 €
T-Mes 52,75 € 77,45 € 105,00 € 124,50 € 143,00 € 153,00 €
T-Trimestre 142,00 € 211,00 € 290,00 € 342,50 € 390,00 € 406,00 €
T-Jove 105,00 € 155,00 € 210,00 € 249,00 € 285,00 € 305,50 €
T-Dia 7,60 € 12,00 € 15,25 € 17,15 € 19,30 € 21,70 €

 

TARIFES INTEGRADES D’ÚS SOCIAL.
En verd, tarifes amb descompte respecte 2014. En negre, tarifes congelades.

 

2015 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
T-Trimestre Aturats 29,85 €
T-70/30 FN-FM General 55,70 € 109,75 € 149,80 € 192,90 € 221,50 € 235,50 €
T-70/30 FN-FM Especial 34,80 € 68,60 € 93,60 € 120,55 € 138,40 € 147,20 €
T-Mes FN-FM General 42,20 € 61,95 € 84,00 € 99,60 € 114,40 € 122,40 €
T-Mes FN-FM Especial 26,40 € 38,75 € 52,50 € 62,25 € 71,50 € 76,50 €
T-Trimestre FN-FM General 113,60 € 168,80 € 232,00 € 274,00 € 312,00 € 324,80 €
T-Trimestre FN-FM Especial 71,00 € 105,50 € 145,00 € 171,25 € 195,00 € 203,00 €
T-12, per a nens i nenes entre 4 i 13 anys 35,00 € cost d’emissió
(1 vegada)

FM: família monoparental
FN: família nombrosa

 

També et pot interessar...