Search

Celebrem el desbloqueig del pas directe del Trambaix al corredor BCN-Esplugues-Sant Just

maig 25 2017

maig

25

2017

Sant Just Desvern, 25 de maig de 2017. Avui, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament de Sant Just Desvern, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’ajuntament de Sant Joan Despí signaran un conveni llargament reivindicat i esperat per la PTP: el desbloqueig del pas directe del tramvia entre aquests dos municipis, a través de Laureà Miró-Carretera Reial. Es recupera així la idea original d’un servei lineal entre Sant Feliu i Barcelona en via reservada, ideat primer per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (anteriorment EMT) i després per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). La secció territorial de la PTP del Baix Llobregat ha treballat des de 2001, amb exposicions al carrer i recollida de signatures inclosa, per aconseguir un acord polític que seguís la lògica del projecte inicial.

 

Aquest pas directe reduirà de 10 a 5 minuts els temps que triguen els tramvies entre Sant Just i Pont d’Esplugues, que actualment es veuen obligats a circular per un tortuós recorregut ple de revolts i en via única entre Montesa i Rambla de Sant Just. L’actual traçat de la línia de Sant Just i Sant Feliu és fruït d’una petició d’Esplugues de l’any 2001 per no implantar el tramvia al tram més estret de l’antiga carretera N-340. La decisió, que va perjudicar el barri de la Mallola d’Esplugues i els municipis de Sant Just i Sant Feliu, va ser fortament qüestionada per la PTP i per l’ATM, que va mantenir la necessitat del pas directe per Laureà Miró-Carretera Reial al Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010, aprovat l’any 2002.

La manca del pas directe amb via doble i traçat rectilini ha impedit Sant Feliu i Sant Just gaudir de les prestacions de capacitat i rapidesa que ofereix el Trambaix al tronc de les línies T1+T2, entre Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Joan Despí. Amb el pas directe es farà possible explotar un tramvia a ple rendiment en capacitat i temps de viatge també cap a Sant Feliu i Sant Just Desvern. Cal recordar, a més, que el Trambaix és l’únic sistema de transport públic en via reservada amb què compta Sant Just Desvern per connectar-se a la resta de la xarxa ferroviària integrada.

El PDI 2010-2020, vigent a l’actualitat, especificava que el pas directe de Laureà Miró hauria d’haver tingut els projectes redactats l’any 2013 i les obres s’haurien d’haver conclòs completament l’any 2015. Tot i el considerable retard en la signatura d’aquest conveni, la PTP vol agrair els esforços de totes les parts implicades en l’acord i el manteniment d’una actitud dialogant fins i tot en els moments de màxima discrepància.

Els temps han canviat, i avui totes les administracions i els plenaris municipals de la zona han comprès el significat de prioritzar el transport públic per davant del vehicle privat per raons d’equitat social, qualitat de l’aire i millora urbana. També ha canviat la percepció social del transport públic, on abans havia manifestacions contra el tramvia ara hi ha molts usuaris que el valoren per sobre de la resta de mitjans de transport públic (enquesta EMEF), fins i tot per sobre del cotxe. L’operació del tramvia a l’eix de les línies T1+T2 és l’operació conjunta d’urbanisme i promoció del transport públic de més èxit de la darrera dècada: s’hi transporten bona part dels 65.000 passatgers en dia feiner del Trambaix; molts més que als trams de la famosa línia 9; els veïns tenen més equitat en l’accés a la mobilitat, ja que el transport públic aconsegueix temps de viatge semblants al cotxe en paral·lel a la línia; i s’ha regenerat vorera, zona verda i vialitat a totes les zones de pas. No parlem només de transport, parlem de model urbà. En un futur, tot el Trambaix hauria de connectar amb totes les línies de metro de TMB a través de la Diagonal si el plenari de Barcelona desbloqueja la connexió amb el Trambesòs.

El conveni signat ahir entre el Departament de Territori i l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat per completar la inacabada estació de metro L5 d’Ernest Lluch també beneficiarà aquest corredor. Volem recordar que la millora del transport públic no només depèn d’una actuació aïllada sinó de la sincronització de moltes actuacions en diversos modes de transport, com planteja el PDI. Així resulta de vital importància esmentar un conveni que permetrà la represa d’obres a la inacabada nova estació de metro L5 d’Ernest Lluch, que permetrà escurçar l’intercanvi actual del Trambaix a línia 5 situat a Can Rigal – Pubilla Cases, que té un llarg tram a peu. El nou intercanvi a Ernest Lluch permetrà escurçar notablement el temps de viatge des de Sant Feliu, Sant Just o Esplugues a punts tan importants com l’estació de Sants, l’Hospital Clínic, FGC a Provença, la Sagrada Família, l’Hospital de Sant Pau i la Sagrera.

La PTP també reclama la penetració del Trambaix al centre de Sant Feliu, on es faria un intercanviador amb la línia R1 i R4 de Rodalies.

També et pot interessar...