Search

Conclusions de la conferència de la directiva Eurovinyeta a Barcelona

abr. 25 2008

abr.

25

2008

    

1. La Conferència sobre la Directiva de l’Eurovinyeta celebrada a Barcelona els dies 24 i 25 d’abril ha despertat un gran interès. Més de 180 persones s’hi han inscrit i l’organització va haver de tancar la inscripció uns dies abans del seu inici.

2. En els debats s’han aclarit els aspectes jurídics relatius a la viabilitat d’aplicar l’Eurovinyeta a Espanya i Catalunya, on des de fa molts anys ja existeixen els esquemes basats en el peatge.

3. Les experiències que hem escoltat de països com Alemanya, Àustria i Suïssa mostren de forma bastant clara que l’aplicació de l’Eurovinyeta ha produït una millora general de la productivitat del sistema de transport per carretera i una renovació de les flotes de camions. Els viatges de buit també han disminuït i els petits operadors s’han unit per competir en millors condicions.

En línies generals, es constata que es transporta la mateixa càrrega però congelant els costos operatius i amb una disminució de les emissions i del consum d’energia.

4. S’anuncia, així mateix, que la Comissió Europea prepara una revisió de la Directiva pel juny d’aquest mateix any per tal d’incorporar, a l’actual sistema de taxa basat en la distància, els costos externs o externalitats, que en el cas del transport per carretera són molt alts. Els principals costos externs són: canvi climàtic, contaminació, accidents, soroll i soroll.

5. En el curs de la conferència s’ha posat en relleu que l’Eurovinyeta és també una oportunitat per reordenar el sistema fiscal i de peatges a Espanya i Catalunya.

6. Excepte a Suïssa, als països on s’ha aplicat l’Eurovinyeta no s’observa en general un progrés clar del ferrocarril en els corredors concurrents. Quan el ferrocarril progressa sembla que es deu més a la liberalització ferroviària.

7. En el curs de la Conferència han estat presentats també els plans de França per implantar l’Eurovinyeta a la seva xarxa nacional de carreteres, tant en les de peatge com en les quals no el tenen. Alsàcia serà la primera regió en dotar-se de l’Eurovinyeta el 2010 i a partir de l’any 2011 s’estendrà a tot el país.

8. En el camp tecnològic, la Conferència ha estat informada de les diverses possibilitats de control de l’aplicació de l’Eurovinyeta, a través de GPS o de balises. En totes les situacions la fiabilitat és completa. Els transportistes se senten satisfets amb el funcionament del sistema.

9. En la Conferència també ha tingut veu la comunitat científica. En la seva presentació s’han establert les bases teòriques del principi del road charging o road pricing. La seva aplicació millora en termes generals el sistema de transport com ho posa en relleu les experiències de la taxació sobre els camions als països del centre d’Europa o el sistema de taxes d’accés al centre de Londres i Estocolm.

10. En la revisió de la Directiva de l’Eurovinyeta que es prepara per al juny d’aquest any, a més de la introducció dels costos externs, s’anuncia com a força probable la seva extensió a tota la xarxa d’alta capacitat europea, no només sobre la xarxa TEN-R.

11. Malgrat que Catalunya no es troba en el centre d’Europa, aquesta comunitat suporta un intens trànsit de pas, uns 10.000 camions dia, sense rebre res a canvi a mode de compensació. D’altra banda, la Directiva de l’Eurovinyeta permet establir sistemes especials de taxes en àrees congestionades, com la de Barcelona, i en zones de muntanya, com als Pirineus. Catalunya apareix, doncs, com una comunitat autònoma que compleix amb tots els requisits perquè s’estudiï l’aplicació de totes les oportunitats presents en la Directiva de l’Eurovinyeta al seu territori.

Més informació disponible a https://nou.transportpublic.org/eurovinyeta

També et pot interessar...