Search

Cursa de Transports Llagostera – Girona: la mobilitat sostenible guanya en temps, estalvi i protecció ambiental

set. 29 2014

set.

29

2014

20140929-cursa-girona

logo30-save Descarregar taula de resultats logo-facebook Accedir a la galeria de fotos

Participants procedents de Llagostera a l'arribada a Girona.

Avui, 29 de setembre de 2014, s’ha celebrat la IV Cursa de Transports Interurbana del Camp de Tarragona, organitzada per l’ATM de l’Àrea de Girona, la PTP Promoció del Transport Públic, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Llagostera. La cursa és una activitat realitzada en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura  en unacomparativa de temps de viatge, costos directes, consums energètics, gasos d’efecte hivernacle (CO2) i gasos relacionants amb la contaminació urbana (Òxids de nitrogen i micropartícules PM10) entre diversos mitjans de transport.

PARTICIPACIÓ. La cursa ha comptat amb la col·laboració de tres mitjans: bicicleta, autobús interurbà i cotxe. Pel que fa la comparativa, cal esmentar el següent:

  • Consum energètic / Emissions de CO2. El CO2 és un gas no tòxic d’efecte hivernacle relacionat directament amb el canvi climàtic i les seves emissions són proporcionals a la crema dels combustibles, ja sigui als motors d’explosió dels vehicles o a les centrals tèrmiques. Tenint en compte el cicle total de l’energia (des del seu estat a la natura -energia primària-) les emissions de CO2 del turisme dièsel han estat més del doble respecte d’un autobús i deu vegades superiors als trens elèctrics de Renfe. Els vehicles lleugers electrificats (bici i moto) i els trens regionals són els transports motoritzats amb menys energia primària consumida. Pel que fa el cotxe híbrid és la mitjor opció pel que fa cotxes amb motor de combustió interna.

  • Costos econòmics. Per primera vegada, totes les rutes del transport públic s’han pogut cobrir amb del tarifari integrat de l’ATM, ja fossin de tren o bus. Totes les rutes podien recórrer amb bitllets d’una o dues zones. L’ús del cotxe, incloent-hi 2,5€ en concepte d’aparcament, amortització de la compra, manteniment i impostos, ha resultat 6 vegades més car que anar amb transport integrat de l’ATM, pel qual s’ha tingut en compte una T-10/30 de dues zones, que permet fer 10 viatges en un mes a un preu per viatge d’1,72 Euros. El preu per quilòmetre ha estat de 51 cèntims per al cotxe dièsel i de 6 cèntims per al transport públic. Pel que fa la bicicleta segueix com el mode més assequible per guanyar temps: els costos que s’hi imputen són els de l’amortització de la compra i els petits costos de manteniment.

  • Emissions de gasos contaminants en zona urbana: PM10 i NOx. Aquests contaminants urbans es consideren tòxics per a al salut humana en elevades concentracions, ja que afecten el sistema cardiovascular i respiratori. Les partícules inferiors a 10 micres (PM10) i els òxids de nitrogen (NOx), a diferència del CO2, no només depenen de la quantitat de carburant creamada sinó de la tecnologia i filtres del motor. Els vehicles dièsel, que tenen com a principal avantatge la reducció del consum de carburant i conseqüent reducció de gasos de CO2, tenen com a desavantatge una superior emissió de partícules PM10 i de NOx.

  • Temps de viatge. Cal destacar el triomf dels modes més sostenibles:  bici i autobús front l’automòbil. La guanyadora, una bicicleta, ha obtingut una velocitat mitjana de 18 km/h per cobrir els 20 km de trajecte entre Llagostera i Girona.

També et pot interessar...