Search

Una Diagonal amb menys trànsit és possible

oct. 19 2017

oct.

19

2017

Barcelona, 19 d’octubre de 2017. L’inesperat tall de circulació del tram Francesc Macià – Cinc d’Oros de la Diagonal per netejar la calçada de cera, ha provocat unes importants afectacions al trànsit i al transport públic de la ciutat. Els efectes s’han deixat notar a molts punts de la ciutat, més enllà de l’àmbit immediat de la Diagonal, on no s’havia pogut circular durant tot el dia ni s’havia pogut travessar durant les primeres hores. Pràcticament totes les línies de bus van tenir afectacions importants. La PTP vol aprofitar aquest singular tall de trànsit per recordar 6 idees clau sobre el trànsit, que ahir NO van poder-se posar a la pràctica:

1) Ahir es va haver d’improvisar la mobilitat sobre un tall inesperat, sense que es pogués preparar cap contingent de trànsit (semàfors i senyalització d’itineraris alternatius) ni de transport públic (adaptació de la xarxa a la nova situació). A diferència dels talls convencionals de carrer per manifestacions o fires, on s’impedeix la circulació longitudinal als vehicles, les cruïlles de la Diagonal també van resultar afectades. Així doncs, l’experiència viscuda ahir és del tot incomparable amb altres operacions de mobilitat que incloen una reducció de carrils amb èxit, com la posada en marxa del Trambaix, els nous carrils bus de la Nova Xarxa Bus o la reforma de Glòries, on es van modificar centenars de grups semafòrics planificadament.

2) La reducció del trànsit és una necessitat a Barcelona, però necessita planificació i un temps de transició. Qualsevol canvi viari provoca afectacions que van desapareixent a mesura que el trànsit s’adapta a les noves condicions d’oferta de la xarxa viària. El tall inesperat de la Diagonal no es pot considerar de cap de les maneres en un avís o exemple del que passaria amb les obres de la connexió dels tramvies Besòs – Baix Llobregat.

3) Per no esdevenir traumàtica, la reducció de trànsit ha de combinar mesures de tarifació de la mobilitat privada (aparcament, peatge), potenciació del transport públic (capacitat, rapidesa, intermodalitat) i de la mobilitat no motoritzada i reconversió de l’espai viari i d’aparcament a nous usos (carril bus, tramvia, carril bici, vorera…).

4) A la Diagonal no es preveu cap tall total del trànsit, sinó passar de 3 a 2 carrils de circulació per sentit i millorant les cruïlles. La pèrdua d’un carril per sentit no és traumàtica i permet incrementar notablement la capacitat i prestacions del transport públic. En aquesta gràfica es fa una aproximació que demostra que el transport públic genera més mobilitat amb menys trànsit. A més, les obres de la connexió dels tramvies Besòs – Baix Llobregat es podrien executar sense tallar íntegrament l’avinguda.


Infografia en PDF

5) El tramvia de la Diagonal permetrà desestressar els semàfors de la Diagonal, perquè amb menys temps de verd pot fer-hi passar més viatgers en condicions de rapidesa.  En aquest vídeo es fa una aproximació que demostra que el transport públic genera més mobilitat amb menys trànsit.

6) El tramvia a la Diagonal permetrà duplicar la capacitat del transport públic, ajudant a reduir el trànsit urbà i també l’interurbà que procedeix de 8 municipis. Cal recordar que gairebé el 70% del trànsit que es desplaça per Barcelona, procedeix de ciutats dotades de metro o tramvia del nostre voltant. A més de guanyar en accessibilitat, la tranviarització del transport públic de la Diagonal permetrà guanyar en rapidesa: els tramvies actuals circulen a una mitjana de 17-18 km/h front els 11 km/h del bus.

 

 
Infografia en PDF

També et pot interessar...