Search

El carril bus flexible a la B23: èxit d’una reivindicació històrica

nov. 21 2011

nov.

21

2011

Demostració del carril bus flexible a la B23, coordinada per la PTP amb el suport del Servei Català de Trànsit. 23-09-2007

La Vanguardia anuncia que el Servei Català de Trànsit plantejarà a Foment un carril bus flexible a la B23, una mesura històricament defensada per la PTP
L’any 2007, en plena era de les vaques grasses, la PTP va demostrar que era possible generar un carril bus més auster i eficient que els basats en macroinfraestructures, com el de la C58.
El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Servei Català de Trànsit recolzen una proposta de la PTP que faria estalviar més de 100 milions d’Euros a l’erari públic

 

Barcelona, 21 de novembre de 2011. La PTP vol felicitar el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Servei Català de Trànsit per considerar la proposta de carril bus flexible, austera i eficient, defensada per l’entitat des de fa 4 anys. Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de 2007, en plena època de vaques grasses i davant l’escepticisme de molts tècnics i polítics, la PTP va defensar -gairebé en solitari- la possibilitat de generar carrils bus flexibles mitjançant el “lifting” de les autopistes actuals. Es plantejava així una alternativa a la construcció d’infraestructures faraòniques com la de la C58. L’avantatge de la mesura es pot resumir en tres punts:

  • Execució ràpida i econòmica. La proposta de carril bus flexible es basa en un redisseny de les calçades actuals per donar prioritat a la capacitat respecte la velocitat. Donada la proximitat a la ciutat, els 120 km/h no són practicables durant moltes hores del dia i la màxima prioritat és donar capacitat. Un límit de 80-90 km/h permet reduir l’amplada dels carrils actuals per fer lloc a un quart carril que prioritzi els accesos en autobús.

  • Eficiència per als autobusos: la ubicació d’un carril bus als accessos de Barcelona és una necessitat del present que no pot esperar projectes cars i lents. Un accés reservat per a autobusos permetria donar més servei en hora punta amb la flota actual i captar més viatgers en oferir una alternativa més atractiva respecte del vehicle privat.

  • Flexibilitat per a l’autobús: els punts d’accés i sortida del carril bus no es limiten a comptats i costosos enllaços viaris a diferent nivell. Al contrari, el carril bus flexible resulta útil tant pels autocars discrecionals i autobusos de llarg recorregut com per als serveis suburbans exprés actuals o nous que es puguin generar.

Madrid ha de posar fil a l’agulla. La B23 és una via de titularitat estatal i la seva rehabilitació necessita l’acord del Ministeri de Foment. Per aquest motiu la PTP demana que totes les entitats interessades en la mobilitat sostenible del país donin suport a la Generalitat de Catalunya. Com es pot comprovar en aquesta i d’altres reivindicacions, assolir un model de mobilitat més sostenible és una carrera de fons en què la PTP obre el debat i manté una actitud perseverant davant l’opinió pública i l’administració.

ANNEXOS

logo15-link Enllaç a les fotos prova estàtica B23

logo15-link Enllaç al vídeo prova estàtica B23

Cronologia del carril bus-VAO a la B23

2001. El 21 de juny se signa el Manifest d’Esparreguera, encapçalat per l’Ajuntament d’Esparreguera i la PTP entre d’altres. En aquest manifest es reivindica la creació d’un carril de transport públic prioritari i alta ocupació a la B23.

Dècada 2000. Se succeeixen estudis que, des de la Generalitat, formulen al Ministeri de Foment un carril bus-VAO segregat de la resta de la B23, seguint la filosofia del carril bus-VAO de l’A6 de Madrid, l’únic en funcionament de l’Espanya.

2007. La PTP aprofita l’experiència del carril bus de la C31 entre Glòries i Besòs i la reducció de velocitat a 80 km/h als accessos de Barcelona per a simular una demostració de carril bus flexible a la B23. La prova compta amb el vist-i-plau i col·laboració del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra. Es crea la web www.carrilbusara.org on es penja la foto i el vídeo de la prova estàtica.

2008-2009. El titular de la via, el Ministeri de Foment, planteja de nou una macroinfraestructura segregada similar a la que la Generalitat està construint a la C58, valorada en més de 100 milions d’Euros; però no la construeix. A banda del cost de la inversió, els limitats accessos al vial segregat impedien l’ús d’aquest carril bus-VAO als serveis suburbans de l’àrea metropolitana.

2010. La realitat econòmica s’imposa: el secretari per a la mobilitat de l’anterior Govern de la Generalitat, Manel Nadal, anuncia que s’aplicarà una mesura més flexible i econòmica a la B23, com la defensada per la PTP.

2011. La PTP planteja aquesta mesura al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder i al director de Mobilitat, Ricard Font.

 

 

Proposta tècnica del Servei Català de Trànsit

 

Proposta tècnica del Servei Català de Trànsit

 

També et pot interessar...