20150903-exprescdt
20150903-exprescdt

 

El nou servei e4 arrenca amb mancances greus pel que fa a informació a l’usuari, puntualitat d’horaris i accessibilitat.
Els horaris fets públics just ahir són incoherents amb els criteris de servei exprés.cat que suposadament vol implantar el Departament de Territori i Sostenibilitat a Catalunya.
Finalment no s’ha establert un temps d’espera màxim de 15 minuts: fins i tot en dies feiners hi ha temps d’espera superiors.
El servei Reus – Tarragona s’ha reforçat gràcies a l’aportació de fons públics que podrien convertir-se en una ocasió perduda si no es resolen aquestes deficiències.

 

L’Associació de Promoció del Transport Públic (PTP) va expressar en un comunicat anterior la seva satisfacció per l’anunci de millores en la línia d’autobusos entre Reus i Tarragona, si bé va mostrar la seves reserves sobre la voluntat i capacitat de Monbus (empresa concessionària de la línia) per oferir aquest servei.

Malauradament, en el seu primer dia de servei es van veure unes mancances que confirmen els nostres presagis:

 

1) Dèficits en la informació a l’usuari

  • A les estacions de Tarragona no hi va haver horaris penjats fins a darrera hora de la tarda, i encara en un emplaçament poc visible. A determinats punts de parada importants (per exemple: la parada de l’Hospital de Reus) encara ara no hi ha horaris exposats. Els conductors no disposaven d’horaris en paper per lliurar als usuaris.
  • La vigília de posada en marxa del servei a la pàgina web de l’empresa concessionària no hi havia cap informació sobre els nous horaris que s’aplicaven a partir de l’endemà.
  • Les pantalles situades a les capçaleres de línia no informen simultàniament de l’horari previst i dels retards eventuals, com és habitual en altres línies. Així, resulta impossible saber si la informació del temps que manca fins la propera sortida es correspon a horari teòric o real. De fet, durant el dia d’ahir diverses vegades les pantalles van donar per sortit un autobús… que encara no havia passat.

 

2) Dèficits en la prestació del servei

  • Tal com ja s’han fet ressò el mitjans de comunicació, el primer dia del nou servei va estar marcat pels incompliments dels horaris, amb retards significatius per una línia d’alta freqüència. Com a anècdota, assenyalar que quan a un conductor del matí li vam preguntar pel motiu del retard, ens va dir que era per l’alta demanda (l’autobús anava realment ple). Es veu que els nous horaris estan pensats per anar de buit….
  • Tampoc la tipologia dels vehicles resulta l’adequada. La major part del servei es va prestar ahir amb els vehicles usuals, amb un afegitó d’una enganxina verda i/o un DINA4 amb la ruta posada dins d’una funda de plàstic. Els pocs vehicles nous que ahir van circular continuen sent de pis alt, amb una única porta de sortida i amb una entrada amb una sola validadora única. Aquesta tipologia d’autobús en una línia d’alta demanda pràcticament urbana no és gens recomanable. Calen autobusos de pis baix, al menys a l’entrada i sortida (urbans o tipus “low entry”), doble validadora i capacitat per encotxar i desecotxar ràpidament.
  • Continua el dèficit d’accessibilitat universal, cosa que alenteix el servei i el fa impracticable o molt difícil per a persones amb mobilitat reduïda. En una línia d’aquestes característiques, caldria assegurar l’accessibilitat al 100% dels vehicles i amb mecanismes ràpids, tal com tenen les flotes dels autobusos urbans de Reus i de Tarragona.

 

3) Horaris amb incoherències

  • Una simple ullada als nous horaris posa de manifest que l’afirmació de que es passa a un temps d’espera màxim de 15 minuts no es compleix en diferents moments del dia, fins i tot en feiner. Per exemple, entre les 09:30h i les 10:00h o entre les 18:35h i les 19:00h no hi ha cap sortida des de Reus, tot i no ser hores de baixa demanda. En el cas de les sortides de Tarragona, entre les 11:00h i les 11:30h no hi ha cap servei, però a les 11:30h surten dos serveis simultàniament.
  • Les circulacions amb parada als punts intermedis s’han reduït respecte la situació de partida, amb una distribució irregular i difícil de memoritzar.
  • La prestació d’alguns serveis només en els “dies lectius segons el calendari oficial de la Generalitat de Catalunya” obliga als usuaris no vinculats a l’ensenyament a conèixer aquest calendari, ja que la reducció del servei és important i afecta no només els vehicles del servei  inter-campus sinó també circulacions entre Reus i Tarragona. Com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri, incomprensiblement el servei per als feiners de la darrera setmana de juny  i la primera quinzena de setembre serà menor que el servei previst per als feiners de juliol i agost.
  • Sembla incomprensible que aquest horaris hagin estat autoritzats pel  Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui ha aportat els recursos públics que han permès la posta en marxa del nou servei, sense exigir l’aplicació d’horaris amb freqüència constant, fàcils de memoritzar i amb un servei coherent en funció de les diferents èpoques de l’any.

 

Adjuntem l’anàlisi del servei elaborada per la PTP on pot comprovar-se que, el que hauria de ser una de les línies suburbanes més importants del país perquè enllaça dues ciutats de més de 100.000 habitants properes entre sí, no destaca per la seva freqüència:


20150916-cdt

Font: elaboració pròpia

 

Si a aquest disseny millorable hi afegim les mancances en la prestació del servei, la posta en marxa de la nova línia pot ser una oportunitat perduda en la implementació d’un transport públic d’altes prestacions fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.

 

Des de la PTP demanem al Departament de Territori i Sostenibilitat que estableixi un temps d’espera màxim de 15 minuts en feiners i que extremi el control sobre l’operador del servei, que és una concessió pública que hauria d’estar subjecta a condicions adequades de puntualitat, comoditat i fiabilitat.

 

Fotos que indiquen la deixadesa d’alguns aspectes del servei

20150916-e4-foto1

El bus e4 Reus – Tarragona s’estructura amb 3 tipus de servei: l’exprés, el carretera bàsic i l’universitari, però l’operador només informa amb una fotocòpia que diu “Reus – Tarragona”

 

20150916-e4-foto2

Estació d’autobusos de Tarragona, sense la informació dels nous serveis e4

 

20150916-e4-foto3

El que s’hauria d’anunciar com un e4 sota el cartell “Reus-Tarragona V2558 T53 (HISPANO IGUALADINA)

 

20150916-e4-foto4

Informació dinàmica fora de servei a l’estació de Tarragona.


 

 

Reus, 16 de setembre de 2015