20130700-prontobus1
20130700-prontobus1
El projecte europeu LiMIT4WeDA (Light Mobility and Information Technologies FOR Weak Demand Areas) s’emmarca dins el programa MED (Europe in the Mediterranean), programa transnacional de cooperació territorial finançat per la Unió Europea. Entre els objectius d’aquest programa destaquen l’enfortiment de les capacitats d’innovació, la protecció del medi ambient i el desenvolupament territorial sostenible, la millora de la mobilitat i accessibilitat, i la promoció d’un desenvolupament policèntric i integrat de l’espai Med.

En aquesta línea, el projecte LiMIT4WeDA, que es va iniciar al setembre de 2010 i compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, treballa per donar resposta als problemes de mobilitat en àrees afectades per una baixa demanda de transport (WDAs, Weak Demand Areas). Aquest tipus d’àrees urbanes o rurals es caracteritzen per un sistema públic de transport ineficient i, en conseqüència, un ús generalitzat del cotxe privat. Això redueix l’accessibilitat territorial alhora que implanta un sistema de mobilitat insoltenible que discrimina les persones.

El projecte està elaborant solucions per fer els sistemes de transport públics en zones de baixa demanda més flexibles, eficients, i menys costosos. L’ús de les noves tecnologies, la creació de xarxes de col.laboració, la infomobilitat, el transport intermodal de persones, la conscienciació ciutadana i la sensibilització dels agents responsables en la presa de decisions, són els mitjans per assolir l’èxit.

Socis partipants:

Nou socis de sis països de la zona MED estan involucrats en el projecte, i representen una varietat de situacions locals amb problemes de mobilitat comuns a diferents nivells i en diferents contextes socioeconòmics.

Des d’Itàlia participen la Direcció del Transport de la Regió de Lazio, que lidera el projecte, la Província de Pavia i la Municipalitat de Perugia.

Xipre participa a través del Troodos Regional Tourism Board  i del CCEIA (Cyprus Center for European and International Affairs).

El projecte també compta amb la participació espanyola de BCNecologia, l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, consorci públic dedicat a repensar les ciutats en clau de sostenibilitat.

A més, estan involucrats experts en innovació en l’àmbit del transport de Malta, a través del MIEMA (Malta Intelligent Energy Management Agency), i de Grècia, a través del BIC Epirus (Business Innovation Centres).

Finalment, la participació francesa recau en l’AEM, Associació Europea d’Autoritats Polítiques de Regions de Muntanya.

Experiències pilot:

Els socis del projecte estan desenvolupant diferents experiències pilot a Itàlia, Xipre i Malta, i estudis per conèixer millor el procés d’implantació que hi ha darrera els sistemes de transport efectius per tal de conscienciar els responsables polítics i els ciutadans. Aquestes experiències pilot es basen en la introducció de modalitats innovadores de transport més flexibles i sostenibles en territoris de baixa demanda a partir de l’aplicació de noves tecnologies i pràctiques com el sistema tarifari integrat de bitllets, la infomobilitat, el transport sota demanda, el ridesharing, car-sharing, lift-sharing i altres tipus de vehicles compartits, la promoció de la bicicleta, l’aposta pel vehicle elèctric i altres formes d’energia menys contaminants i ecològiques, etc.

D’entre algunes d’aquestes iniciatives destaca l’exemple de Perugia, amb el projecte ProntoBus, un innovador servei completament flexible a la demanda, sense horaris ni recorreguts fixats, que opera amb petits autobusos que poden accedir a llocs on els convencionals no arribarien i que funciona amb gas natural.

20130700-prontobus3

Un altre exemple seria la implementació d’un Servei Integrat de Bicicletes a la Província de Pavia, o el Pla de Mobilitat Integrat i el Servei Bicicletes Públiques de Nicòsia.

Aquest tipus de projectes tenen en comú el fet de desenvolupar models de mobilitat orientats a l’usuari, més efectius i flexibles, reduint l’impacte, l’energia i els costos per al conjunt de la societat. Es tracta, en definitiva, de models més sostenibles.

Com a resultat el projecte aporta un coneixement pràctic i de gran utilitat per als agents polítics i les instititucions públiques, contribuint a la solució dels problemes relacionats amb la mobilitat. D’entre els beneficis obtinguts cal destacar la definició de directrius per a la implementació de sistemes de transport en zones de baixa demanda, i la identificació de models de negoci, dels seus factors d’èxit, i de la seva transferabilitat.

 

Per a més información sobre el projecte LiMIT4WeDA podeu consultar la web: www.limit4weda.eu

Contacte:

Regió de Lazio – Direcció de Transport

Franco Schina – Coordinador

Alessio Gioannini – Director del Projecte

Viale del Tintoretto, 432 – 00142 Roma (Italia)

Tel. +39.0651689550