Search

El traspàs de les Rodalies de Barcelona requerirà més inversió i més acord institucional per fer possible la millora del servei

des. 31 2009

des.

31

2009

20091231-rodalies

UN TRASPÀS MOLT ESPERAT. La PTP es congratula pel traspàs del servei de Rodalies Renfe del Ministeri de Foment a la Generalitat de Catalunya. Per primera vegada la Generalitat, com a govern de proximitat que és, tindrà capacitat decisòria sobre el servei ferroviari més estructurant del país: les Rodalies a partir de demà, i els Regionals en una segona fase. La PTP ha estat sempre favorable al traspàs d’aquestes competències per principi de subsidiarietat i d’eficàcia administrativa. Normalment, els estats europeus amb les competències descentralitzades ofereixen millors serveis als ciutadans. Aquest traspàs hauria de redundar a mig termini en una millora del servei ferroviari, un aspecte fonamental en el progrés social, ambiental i econòmic de la regió metropolitana.

 

L’ACORD ES BASA EN UN FINANÇAMENT A DUES BANDES, com en el seu dia es va fer amb la sanitat. D’una banda, el Ministeri de Foment aportarà el dèficit de l’explotació actual, convenientment actualitzat cada any amb una fórmula comuna per tots els nuclis de Rodalies d’Espanya. D’altra banda, la Generalitat de Catalunya finançarà directament els canvis o noves prestacions que vulgui introduir respecte l’explotació actual. Naturalment aquestes millores són necessàries i moltes ja són contemplades al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, per la qual cosa serà necessari trobar un bon finançament. Al mateix temps, el Ministeri de Foment continuarà amb l’obligació d’actualitzar i ampliar les infraestructures ferroviàries -que no es transfereixen- que són la base del servei. El servei quedarà definit i finançat per un contracte programa elaborat per la Generalitat (titular del servei) i aplicat per Renfe Rodalies (operadora del servei). Provisionalment, l’any 2010 s’utilitzarà el contracte programa definit entre el Ministeri de Foment i Renfe Rodalies.

El nou model, obliga a les dues administracions a pactar les millores en el servei i en la infraestructura, per poder complir les expectatives que s’han dipositat en aquest canvi de rumb polític.

 

LES MILLORES DEL SERVEI I D’INFRAESTRUCTURA MÉS NECESSÀRIES. Per la PTP el nou rumb a Rodalies ha d’estar marcat pel següent full de ruta a curt termini:

  • estabilització del servei, compliment d’horaris i increment de la fiabilitat;
  • millora dràstica de la informació a l’usuari per diversos canals;
  • millora de la senyalització ferroviària per evitar, en mesura d’allò que sigui possible, les situacions actuals de collapse;
  • reducció de les aglomeracions en hora punta, si s’escau amb llançadores que no cal que passin pel tram més congestionat de l’Hospitalet – Arc de Triomf, dins de Barcelona;
  • trobar un finançament estable per l’explotació del transport públic, especialment ara que s’haurà d’invertir més en Rodalies;
  • substancial increment de personal i de recursos materials per millorar l’atenció als usuaris, reduir el frau i les incidències tècniques en trens i estacions, amb un model de gestió similar al que empren els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC);
  • aplicació de millores del Pla de Rodalies, amb increments del servei en hora vall, servei nocturn i extrems de les línies C2, C3 i C4, amb freqüències i horaris de servei similars als de FGC. Canvi radical a la línia C7, amb nous intercanviadors i servei circular pel Vallès, Baix Llobregat i Barcelonès;
  • ampliació del Pla de Rodalies amb la redacció de projectes per quadruplicar els accessos ferroviaris de Barcelona pel nord (Granollers – Sagrera) i pel sud (Castelldefels – Torrassa) per crear-hi serveis semidirectes i unir-los a través de la ciutat mitjançant un tercer túnel, que a més permetria separar amb vies diferents les futures línies C1 i C4, les més carregades al futur.

En paral·lel, cal accelerar el traspàs de regionals, el servei amb més carències i més millores pendents d’acord amb el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 de la Generalitat, que al mateix temps afegeix noves Rodalies al Camp de Tarragona, Lleida i Girona. Caldria que el govern català es fixés una data en l’horitzó temporal per a aconseguir també el traspàs d’aquest servei, present a l’Estatut a la mateixa alçada que el traspàs de Rodalies.

 

També et pot interessar...