Search

Esmenes a l’Avantprojecte d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i del Projecte executiu d’obres d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns – Fase I

set. 17 2012

set.

17

2012

20120917-sabadell

El Sr. Albert Parés i Soldevila, proveït de DNI xxxxxxxx-x, en representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic al Vallès Occidental, i amb domicili a efectes de notificació al Carrer Indústria 220, entresòl 08026 de Barcelona, dirigeix les següents esmenes a l’Avantprojecte d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i del Projecte executiu d’obres d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns Fase 1.

 

Esmenes a l’Avantprojecte d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i del Projecte executiu d’obres d’urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns Fase I

  1. Plataforma per al bus sense segregació visual. Es preveu plataforma única a tot el Passeig Manresa i Passeig de la Plaça Major, convertint les dues vies en carrers de prioritat invertida (prioritat per vianants), fet que trobem positiu. Tot i això per aquestes vies seguiran circulant autobusos, taxis i vehicles de servei. En l’avantprojecte no es veu diferenciat l’espai per on circularien els vehicles de la resta del Passeig. Per garantir la seguretat i evitar accidents l’espai per on circularà l’autobús, tot i romandre al mateix nivell, hauria d’estar clarament diferenciat per un tipus i color de paviment diferent que la resta del Passeig, així com estudiar la possible ubicació o de jardineres o altre tipus de mobiliari urbà per identificar clarament la zona on circularan vehicles com es fa a les ciutats d’Europa on el vial és compartit només per tramvies i vianants (la mateixa via del tramvia fa de senyal delimitador d’espai).

  1. Estudi per a una possible ordenació de les parades de bus. En el projecte no consta que s’hagi elaborat cap estudi sobre la idoneïtat d’un canvi d’ubicació o fusió de les parades que actualment hi ha a la Pl. Doctor Robert i Passeig Manresa. S’ha de tenir en compte que amb la nova ubicació de l’estació dels FGC, el nombrós flux de viatgers que fan transbord entre el tren i el bus canviarà el seu actual recorregut. S’hauria de garantir un transbord ràpid i còmode entre el tren i el bus. Alhora s’hauria d’aconseguir que aquest flux no pertorbi la resta d’usos del Passeig. Aquest gran flux de persones cal que es pensi com es canalitzarà d’una forma ordenada.

  1. Estudi per a l’ubicació de zones de càrrega i descàrrega. En l’avantprojecte no consta si els vehicles de càrrega i descàrrega podran accedir al Passeig Manresa i al Passeig de la Plaça Major. S’hauria de fer un estudi i determinar les ubicacions més idònies per tal de poder subministrar mercaderies als nombrosos comerços del Passeig, en horari limitat, o fins i tot establir un sistema alternatiu de repartiment a través de bicicletes de càrrega elèctriques (que podrien repartir per tota l’àrea de vianants del centre) a partir d’una microplataforma on es faci l’intercanvi de mercaderia.

  1. Carril bus a Alfons XIII. Dins del projecte executiu d’obres del Passeig Fase I consta la reordenació del trànsit al C/ Alfons XIII. En aquesta ordenació es preveu la creació d’un carril bus entre el C/ Tres Creus i la Rambla (sentit Rambla) un element que trobem molt positiu per millorar el transport públic. Ara bé, en el plànol consta com si des d’aquest carril bus només es permetés girar a l’esquerra (direcció sud de la Rambla) enlloc de poder girar també a la dreta (direcció Passeig de la Plaça Major). Una de les majors utilitats que podria tenir aquest carril bus precisament és poder fer passar les actuals línies de bus que circulen pel C/ Sant Joan pel mateix Alfons XIII i el Passeig de la Plaça Major. Amb això es guanyaria en seguretat en evitar el C/ Sant Joan i el gir amb C/ Salut, en velocitat comercial per a l’autobús en fer un recorregut més recte, i en comoditat de l’usuari en fer les línies el mateix recorregut d’anada que de tornada.

També et pot interessar...