Search

Esmenes de la PTP als pressupostos generals de l’Estat

nov. 23 2005

nov.

23

2005

La PTP s’ha adreçat als 5 grups parlamentaris al Congrés de Diputats en els que hi ha representació de diputats catalans (PSC, PP, CiU, ERC i ICV) demanant-los la incorporació d’algunes esmenes en el capítol d’inversions del Ministeri de Foment. Tot seguit, indiquem el sentit i quantia de les esmenes:
  • Supressió de partides de construcció del quart cinturó viari, per un total de 27,25 milions d’euros
  • Avançar les obres de millora ferroviària per a les quals hi ha un previsió d’inversió plurianual en el període 2006-2009. Aquestes són la duplicació de via entre Vandellòs i Tarragona (100 M€), avançament de les obres de millora de rodalies (60 M€), adaptació i duplicació en el tram Santa Perpètua-Mollet de la línia Mollet-Papiol per a rodalies i mercaderies (60 M€), Barcelona-Puigcerdà (22 M€), Lleida-Manresa (18 M€).
    Total avançament d’obres: 328,74 M€
  • Noves partides per realitzar les obres o projectes següents: Total 64,10 M€
Títol del projecte M€
Millora de la via Reus-Casp 11,0
Estudi informatiu línia Blanes-Lloret 0,50
Accés viatgers a SEAT i Solvay 0,10
Estudi informatiu Doble via Arenys Blanes 0,50
Projectes d’accessos ferroviaris a centrals integrades de mercaderies i empreses singulars 3,05
Accessos des d’estacions a polígons industrials
(Cornellà, Gavà, Viladecavalls, St. Joan Despí)
3,00
Quart cinturó ferroviari de Barcelona. Estudi informatiu tram Martorell-Terrassa 1,00 1,00
Adaptació estacions de rodalia a la normativa d’accessibilitat 20,00
Quart cinturó ferroviari de Barcelona. Projecte constructiu Tram Martorell-Terrassa 3,00
Quart cinturó ferroviari de Barcelona. Estudi informatiu Nus de Cerdanyola 0,30
Projecte constructiu carril BUS a l’autopista B-23 0,50
Total noves partides
64,10
Suport a la difusió territorial del carsharing i el carpooling 1,00
En total, quatre blocs d’esmenes que representen unes altes de 361,69 euros i unes baixes de 27,25 milions d’euros.
Barcelona, 24 d’octubre de 2005

També et pot interessar...