Search

La inajornable Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica

abr. 19 2024

abr.

19

2024

L’emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat són els problemes més importants que haurem d’afrontar, de forma creixent, durant moltes generacions. El seus impactes afectaran un gran gruix de la població i, especialment, a les persones que el sistema actual vulnerabilitza i posa en risc.

Malgrat els nombrosos informes internacionals, les Declaracions d’Emergència Climàtica i les creixents evidències, que mostren una degradació sense precedents dels hàbitats, ecosistemes i processos ecològics que sustenten el nostre sistema econòmic i social, i fins i tot de la pròpia salut i supervivència de les persones, la Generalitat no disposa d’un lideratge fort i central de la transició ecosocial i la resposta a l’emergència climàtica, que permeï a totes les polítiques sectorials. Això porta a polítiques disperses que segueixen prioritats departamentals, en comptes de polítiques concentrades en un full de ruta de país que respongui als objectius marcats per la ciència*.

Tal com ja fan molts governs al món (França, Austràlia, Grècia, Portugal o Espanya), cal un mecanisme de coordinació que afronti la inajornable transició ecosocial de sectors econòmics clau (indústria, energia, transports, turisme, etc.). Cal un organisme transversal de màxim rang polític, amb un pressupost fort, plenes competències en matèria ambiental i capacitat executiva.

Tenim per davant molts anys, dècades, de prevenció, adaptació i resposta. Els impactes extrems són la nova normalitat: sequeres extremes, inundacions, onades de calor, incendis devastadors, llargs períodes de contaminació atmosfèrica, danys en infraestructures, temporals… i ho hem d’afrontar mentre adaptem l’economia, el territori i els hàbits socials cap a la sostenibilitat. Ho hem de preveure amb visió a dècades vista, per sobre d’urgències a curt termini d’un departament concret.

És imprescindible que el pròxim govern la Generalitat disposi d’una coordinació transversal de totes les polítiques climàtiques, de conservació de la natura i de transformació socioeconòmica amb perspectiva de justícia global. Encoratgem els partits polítics i, específicament, a la pròxima Presidència de la Generalitat a concretar aquest mecanisme en una Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica.

Promouen la iniciativa:

Centre per a la Sostenibilitat Territorial, C-Neutral 2050, Conservació.cat, Ecoserveis, Federació Catalana de Voluntariat Social, Greenpeace, OIKIA, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Renovem-nos, Revo Prosperidad Sostenible, SEO/Birdlife, Teachers for Future Catalunya, Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Xarxa per la Justícia Climàtica.

Contacte: 

  • Sergi Nuss 615061688  
  • Enric Pardo 635400550
*Els objectius de la ciència:
La humanitat esgota en 7 mesos els recursos naturals que la Terra triga un any a generar (EOD 2022).
Per romandre dins els límits planetaris de la biosfera (SRC, 2023), cal una resposta conjunta a l’actual emergència climàtica i de pèrdua de biodiversitat (IPBES i IPCC, 2021), i s’han fixat dos grans objectius per l’any 2030:
1) Restaurar el 30% de la natura, per garantir la capacitat d’adaptació i resiliència dels ecosistemes al canvi climàtic, el manteniment de serveis ecosistèmics primordials (recàrrega d’aqüífers, producció d’aliments, control de l’erosió, captació de carboni, paisatges culturals…), per recuperar la biodiversitat en regressió i fer efectiu el Pacte mundial 30×30.
2) Reduir un 43% les emissions de CO2e respecte el 2019 a nivell global (IPCC 2023) per tenir un 50% de possibilitats de limitar l’escalfament planetari a 1,5a C i evitar retroalimentacions que accelerin l’augment de la temperatura i els riscos associats. A Catalunya, cal una reducció del 5% anual des de 2020.

També et pot interessar...