Search

La Plataforma pel TramVallès felicita les àrees urbanes del Bages i del Camp de Tarragona per l’avenç dels seus projectes de tren tramvia

nov. 30 2009

nov.

30

2009

logo-pxtramvalles

La Plataforma pel TramVallès felicita les àrees urbanes del Bages i del Camp de Tarragona per l’avenç dels seus projectes de tren tramvia, els primers projectes concrets d’aquest eficient mitjà de transport a Catalunya. Tot just aquesta setmana el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha sotmès a informació pública l’estudi informatiu del tren-tramvia del Bages. No obstant la felicitació,  la plataforma reclama a la Generalitat que no oblidi el Vallès, la segona àrea urbana de Catalunya en termes demogràfics i econòmics. La plataforma crida els ajuntaments vallesans a reclamar la celeritat en la seva redacció i espera veure aviat un estudi informatiu pel Vallès.

El TramVallès és un projecte de la societat civil vallesana que reivindica un transport públic de proximitat a l’alçada d’una comarca amb més d’un milió d’habitants, un 83% dels quals es desplacen per l’interior de la comarca. Per tal que aquests habitants es puguin moure amb modes més sostenibles  es proposa un tren tramvia interurbà acompanyat de línies urbanes de tramvia i d’autobús, que assumeixin els principals corredors de mobilitat als continus urbans i corredors poc o gens servits pel ferrocarril.

 

La Plataforma pel TramVallès considera que el tren tramvia del Vallès és un projecte prioritari i, per tant, reclama a la Generalitat l’acceleració dels treballs per la seva definició. Alhora la Plataforma demana que el projecte compti amb participació ciutadana, ja que entén que només així es generen projectes de consens, útils i eficients.

 

Per què un tren-tramvia al Vallès?

  • Mobilitat més sostenible i equitativa en unes àrees metropolitanes mal estructurades, en gran part, per la manca d’un transport públic potent.
  • Estímul de l’economia verda. Es generen més llocs de treball, de qualitat, i no deslocalitzables amb polítiques de mobilitat sostenible que amb incentius i subvencions per a la indústria automobilística.
  • Utilització del tren tramvia, un mitjà de transport de gran eficiència pel seu baix consum energètic unitari, escàs espai consumit i gran capacitat de transport.
  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La captació d’usuaris de vehicle privat i la generació d’energia amb recursos renovables contribueixen a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle provinents del sector transport, una de les principals fonts d’emissions difuses.
  • Foment de l’urbanisme sostenible, atès que el transport públic potent afavoreix processos de densificació i millora urbana en contra dels processos d’expansió i dispersió associats a la supremacia de l’automòbil.
  • Aposta pel canvi modal que Catalunya necessita, perquè s’ataca l’àmbit més important de la mobilitat: els desplaçaments quotidians (relativament curts).
  • Curt termini i costos assumibles per resoldre mancances que són contemporànies. El ferrocarril lleuger en superfície és el transport amb millor ràtio cost d’infraestructura – capacitat.
  • Descentralització de la inversió en transport públic potent per compensar els actuals desequilibris d’oferta entre les diverses àrees urbanes de Catalunya.

 

El Vallès Occidental, 30 de novembre de 2009

També et pot interessar...