20120118-abonament_mensual

20120118-abonament_mensual

■ La pujada mitjana del 8,01% és excessiva per a un servei que gairebé no ha modificat els seus patrons de funcionament des de l’època de Mercè Sala, excepte a la línia de Girona.
■ Considerem positiva la intenció d’unificar els criteris tarifaris de Rodalies i Regionals per avançar cap a un sistema ferroviari més integrat en el camp tarifari, informatiu i de serveis.

■ Al mateix temps, la PTP ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que suprimeixi les restriccions a dos viatges diaris sobre l’abonament regional mensual

Milloren les condicions tarifàries a regionals, excepte pels abonaments mensuals. La Generalitat de Catalunya ha aplicat una revisió de l’oferta tarifària de regionals per unificar-ne els preus i condicions amb el servei de Rodalies (veure taula a la pàgina 5), un aspecte clau per a la integració tarifària catalana i l’ampliació del servei als nuclis del Camp de Tarragona, Girona i Lleida. Aquest procés ha implicat nombroses avantatges sobre l’escenari 2011: s’ha incrementat la validesa dels abonaments Bono 10 i Bonoexprés dels 45 als 60 dies, els abonaments Bono 10 i Bonoexprés són ara multipersonals, i els abonaments mensuals tenen una vigència de 30 dies naturals en comptes del mes corrent de calendari. Els únics desavantatges són la desaparició del petit descompte del 10% als bitllets d’anada i tornada, i l’aplicació d’una restricció d’un màxim de 2 viatges a l’abonament mensual, que deixa de ser il·limitat.

Increment de preus extraordinari i criteri per als usuaris recurrents. En el marc de grans pujades del transport públic, no han estat excepció els títols propis de Rodalies de Catalunya, competència de la Generalitat de Catalunya, que ha aplicat pujades del 8,01 % sobre la tarifa mitjana ponderada. Seguint el patró habitual, la Generalitat ha congelat els abonaments mensuals per afavorir els usuaris recurrents. Cal dir que, a diferència dels abonaments mensuals de l’ATM, els abonaments mensuals de regionals s’amortitzen amb condicions més raonables: entre 19 i 23 viatges en comptes de 51-59 a la T-Mes integrada. Però en cap cas podem estar d’acord amb què l’abonament mensual, el dels usuaris més habituals, sigui objecte d’una restricció d’un màxim de dos viatges diaris; pels següents motius:

 • Tot i tenir un preu a partir d’un criteri quilomètric, el títol no és vàlid en funció de la distància recorreguda, sinó que està restringit a dues estacions en concret.
 • És un títol de transport individual
 • No està integrat amb altres mitjans de transport, ni tan sols amb FGC, amb qui Rodalies de Catalunya hauria de formar una xarxa única.
 • És un abonament considerablement car; entre Figueres i Barcelona té un cost equivalent a un terç del salari mínim interprofessional
 • Des de 2012 no permet realitzar desplaçaments triangulars dins del mateix origen i final. Per exemple: Figueres – Girona, Girona – Barcelona, Barcelona – Figueres. Cal recordar que el patró de mobilitat dels usuaris, habituals i esporàdics, és cada vegada més irregular.
 • En àmbits metropolitans, com el Camp de Tarragona, s’impedeix utilitzar l’abonament més de dues vegades entre relacions tan intenses i properes com el Reus – Tarragona.

Al mateix temps convé destacar que, igual que passa amb els abonaments de l’ATM, els usuaris recurrents no estan prou protegits a menys que repeteixin el mateix patró de desplaçament cada dia, motiu pel qual convé una revisió dels criteris tarifaris generals a tot el país.

Les tarifes no conviden a deixar el cotxe a casa quan es viatja en grup. Convé recordar que no existeix cap tarifa per competir amb el cotxe els caps de setmana o durant l’hora vall, a l’estil de l’alemany Länderticket: un bitllet vàlid fora de l’hora punta que fer viatges regionals integrats per un màxim 5 persones que vagin juntes (equivalent a la capacitat d’un cotxe normal).

Petició a la Generalitat.
En el seu balanç, la PTP considera positiu el procés d’integració de les Rodalies i Regionals en el marc tarifari, informatiu (web, plànols i nomenclatures) i de servei (coordinació entre serveis locals i semidirectes); amb l’única excepció de les noves restriccions sobre l’abonament mensual.

Per això hem demanat a la Generalitat de Catalunya que, amb el mínim termini possible, aixequi les restriccions del nombre de desplaçaments dins l’abonament regional mensual i es garanteixi la lliure validació del títol a qualsevol de les estacions compreses en l’àmbit de validesa del bitllet.

Barcelona, 18 de gener de 2012

S’adjunta en document annex:

 1. Exemples quilomètrics
 2. Quadre de canvis de les prestacions dels títols de transport
 3. Taula de preus de Rodalies i Regionals de 2011
 4. Taula de preus de Rodalies i Regionals de 2012
 5. Increments percentuals 2011-2012
 6. Nombre de viatges a realitzar per amortitzar els Bonotren, Bono 10, Bonoexprés i abonaments mensuals regionals.

Descarregar nota de premsa amb annexos