alt
  • Una iniciativa parlamentària del PSOE planteja canvis legislatius al permís de conduir, per a què l’ocupació il·legal del carril bus no resti punts, mentre que les multes es mantindrien
  • La PTP considera que aquesta rebaixa és contrària a la filosofia equitativa del “carnet per punts”, incrementa la fragilitat del carril bus i suposa una afectació severa per al dret de la mobilitat de les persones que no tenen accés diari al cotxe

 

El celebrat carnet per punts, que tenia com a principal virtut la pacificació viària i la igualtat de tots els conductors davant la llei, podria tenir la seva primera “rebaixa” sobre els ja fràgils carrils bus, l’ocupació dels quals comporta actualment la pèrdua de dos punts del permís.

La iniciativa parlamentària del PSOE pretén eliminar aquesta protecció del transport públic col·lectiu, que consideren “excessiva”, al·legant problemes d’aparcament per a transportistes i discapacitats. Aquests problemes tindrien fàcil solució utilitzant el carril esquerre enlloc dels carrils bus, que solen anar per la dreta degut a la ubicació de les portes dels autobusos. Des de la PTP volem recordar que tant la càrrega i descàrrega, com l’encotxament i desencotxament, són gairebé el 50% de les causes de les afectacions sofertes pels autobusos quan circulen pel carril bus, amb un perjudici important sobre la velocitat comercial i els costos d’explotació del transport públic (veure annex).

Només a Barcelona, els autobusos circulant pel carril bus troben una mitjana de 12,5 afectacions lleus i greus per hora. En set anys, la velocitat comercial dels autobusos ha caigut prop d’un 10% multiplicant enormement la despesa pública per poder mantenir un servei que cada vegada és més lent.

La contribució de l’autobús a la mobilitat sostenible i segura bé requereix una protecció incondicional de les seves condicions de circulació. No només és un acte que millora l’eficiència econòmica i fa més atractiu el sistema de transport públic, sinó que esdevé una obligació moral de qualsevol govern democràctic. El 45% dels catalans i catalanes no tenen carnet de conduir, el 33% no tenen un accés diari a l’automòbil (ni compartit) i el 12% no en tenen cap tipus d’accés.

La PTP demanarà als grups polítics, operadors, i administradors del transport públic que transmetin al Govern la necessitat d’un carril bus protegit: el transport públic és democràcia!


Annexos:alt

Fig 1. Distribució dels causants de les afectacions del carril bus

 

Encotxar i desencotxar

28%

Gir a la dreta legal

24%

Càrrega i descàrrega

19%

Circulació lenta

20%

Estacionament

9%

 

Fig 2. Rànquing de les causes de les afectacions del carril bus

 

bus-eficiencia

Fig 3. Relació entre el nombre d’autobusos en actiu i l’increment d’oferta real: cada vegada es necessiten més vehicles per donar un servei equivalent degut a la congestió i ocupació dels carrils bus.

 

Font fig. 1, fig. 2 i fig. 3: “Estudi d’afectacions del carril bus a Barcelona” (PTP 2004) i informe “Transport Públic: renovar-se o morir” (PTP 2007)