Search

La PTP participa a una jornada metropolitana sobre impactes socials de polítiques de transport

nov. 28 2017

nov.

28

2017

Susana Pascual, membre de la Junta de la PTP, presentant la ponència

La PTP va presentar la ponència “La Mobilitat metropolitana i el dret al transport” a la primera de les taules de participació i debat que està organitzant l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Com intervenim sobre les infraestructures per millorar la qualitat de l’aire i el seu impacte sobre la població?.

L’objectiu d’aquesta taula és la de provocar una interacció entre experts, especialistes, gestors del territori i moviments ciutadans socioambientals per tal de proposar aportacions interessants per a la planificació territorial, i iincorporar al procés de presa de decisions una recerca independent i participativa respecte els conflictes socioambientals detectats.

Quan parlem de mobilitat, no només parlem de desplaçaments, també parlem de temps i activitats. Com indica Carme Miralles, ”no és més mòbil qui recorre 30 km en un desplaçament simple, si no qui realitza un desplaçament complex i fa tres accions en un espai o distància més petita.”

Actualment, el model de mobilitat s’està qüestionant, entre d’altres, per problemàtiques associades a l’abús del vehicle privat a motor que hi ha actualment, com és la contaminació atmosfèrica i els problemes de salut associats tant a la qualitat de l’aire com a la contaminació acústica, per la manca de proporcionalitat en l’ús de l’espai públic respecte als mitjans de transport utilitzats o per la manca d’igualtat, amb visió de gènere del model que implica l’hegemonia del cotxe com a mitjà de transport.

Des de la PTP parlem d’accessibilitat universal i identifiquem diferents arguments i indicadors que s’han de tenir en compte en aquest debat per tal de promoure i protegir els mitjans de transport més sostenibles i ecològic, però sense oblidar els costos socioecològics que impliquen les mesures que ens ajudaran a fer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un territori més accessible, més enllà dels recursos dels que disposi la ciutadania.

Descarregar la ponència “La Mobilitat metropolitana i el dret al transport”

També et pot interessar...