Susana Pascual, membre de la Junta de la PTP, presentant la ponència

La PTP va presentar la ponència “La Mobilitat metropolitana i el dret al transport” a la primera de les taules de participació i debat que està organitzant l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Com intervenim sobre les infraestructures per millorar la qualitat de l’aire i el seu impacte sobre la població?.

L’objectiu d’aquesta taula és la de provocar una interacció entre experts, especialistes, gestors del territori i moviments ciutadans socioambientals per tal de proposar aportacions interessants per a la planificació territorial, i iincorporar al procés de presa de decisions una recerca independent i participativa respecte els conflictes socioambientals detectats.

Quan parlem de mobilitat, no només parlem de desplaçaments, també parlem de temps i activitats. Com indica Carme Miralles, ”no és més mòbil qui recorre 30 km en un desplaçament simple, si no qui realitza un desplaçament complex i fa tres accions en un espai o distància més petita.”

Actualment, el model de mobilitat s’està qüestionant, entre d’altres, per problemàtiques associades a l’abús del vehicle privat a motor que hi ha actualment, com és la contaminació atmosfèrica i els problemes de salut associats tant a la qualitat de l’aire com a la contaminació acústica, per la manca de proporcionalitat en l’ús de l’espai públic respecte als mitjans de transport utilitzats o per la manca d’igualtat, amb visió de gènere del model que implica l’hegemonia del cotxe com a mitjà de transport.

Des de la PTP parlem d’accessibilitat universal i identifiquem diferents arguments i indicadors que s’han de tenir en compte en aquest debat per tal de promoure i protegir els mitjans de transport més sostenibles i ecològic, però sense oblidar els costos socioecològics que impliquen les mesures que ens ajudaran a fer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un territori més accessible, més enllà dels recursos dels que disposi la ciutadania.

Descarregar la ponència “La Mobilitat metropolitana i el dret al transport”