Search

La reforma de les línies de bus urbà de Sabadell són un pas endavant però no el definitiu

nov. 05 2013

nov.

05

2013

20100112-sabadellSabadell, 5 de novembre de 2013. La PTP considera la reforma de la xarxa de bus urbà presentada per l’Ajuntament i la TUS un primer pas en la bona direcció, ja que aplica algunes de les directrius del pla Sabadell Transport Públic 2 x 2020, elaborat per la PTP, tot i quedar encara lluny d’aquesta proposta. En línies generals es valora positivament la millora presentada perquè avança en la direcció reivindicada per la PTP pel que fa la concentració d’oferta en corredors d’alta freqüència de pas, cadència horària i millora del servei en dissabtes i festius.
Al mateix temps defensem que l’Ajuntament de Sabadell es faci seus els objectus globals de la proposta 2 x 2020 mitjançant una nova xarxa d’acord amb les propostes de millora d’aquest document.

 

Entre els aspectes positius destacar els següents:

 • Creació de 2 nous eixos amb millors freqüències, que sumat a l’existent nord-sud, configura 3 corredors amb freqüències de 5′ (nord-sud), 10′ (sud-est nord-oest) i 15′ minuts (est-oest).

 • Algunes modificacions de línies per fer-les més rectilínies i guanyar velocitat comercial (línia 10 i 80).

 • La línia 11 que, entre d’altres, dóna servei a l’Hospital Taulí i a Sant Pau de Riu-sec, dobla freqüència, passant de 60 a 30 minuts. Igualment el nou recorregut, fruit de la fusió amb la línia 9, té un potencial molt gran: recorre tota la Gran Via a excepció del tram Antoni Llonch – Baixador, que és substituït per un recorregut a través d’Alfons XIII i la Rambla. Té correspondència amb 2 estacions de Rodalies (Sabadell Centre i Sabadell Nord) i amb una de FGC (Sabadell Rambla), a més de donar servei a importants zones comercials i equipaments educatius, sanitaris, policials i culturals.

 • El c. Alfons XIII serà de de doble sentit per l’autobús, tot i que la Policia Municipal haurà d’estar ben atenta a la indisciplina viària.

 • Important millora de freqüències els dissabtes, especialment a les línies 5, 7 i 11.

 • Millora de la informació a l’usuari: nova pàgina web TUS i aplicacions per a mòbils Android i iOs.

Aspectes negatius i propostes de millora:

 • No hi ha cap mesura important de protecció de l’autobús mitjançant carrils reservats o prioritat semafòrica per fer el servei més atractiu, reduir-ne els costos operatius i garantir la freqüència de pas.

 • Les freqüències fora dels 3 corredors esmentats estan lluny dels 10 minuts de freqüència proposats per a totes les línies troncals al pla Sabadell 2 x 2020.

 • Al pas per la Nova Creu Alta, es fa circular les línies 5 i 55 per l’Av. Lluís Companys (banda del Parc Catalunya) enlloc del C. de l’Apúlia (banda poliesportiu Olímpia). Tenint en compte que l’Olímpia és utilitzada per centenars de joves i nens, creiem que un recorregut pel C. de l’Apúlia donaria més bon servei. A més, l’accés al Parc Catalunya ja el presta la parada de l’Embarcador.

 • Amb el canvi d’itinerari de la línia 10 el barri de Gràcia perd l’enllaç amb l’estació d’autobusos interurbans i l’estació de Rodalies de Sabadell Centre, tot i que en aquest segon cas manté enllaç proper amb l’estació de Sabadell Sud.

 • Pèrdua de cobertura a Can Roqueta de la línia 6, amb una distància de més de 600 metres respecte la ubicació actual de les parades.

 • No s’aborda un tema que és crucial com és la millora de l’intercanviador d’Antoni Llonch (estació de Rodalies de Sabadell Centre) on es troba la ròtula principal de transport públic de la ciutat. S’han de distribuir les parades del bus urbà de forma diferent per fer més fàcil i amigable el transbord entre el tren i el bus urbà, i el bus interurbà i el bus urbà. Actualment hi ha 5 parades de bus urbà, algunes en una situació molt desagradable per a l’usuari, en estar envoltades de trànsit motoritzat. També es podria pensar en fer un mapa amb la situació de línies i parades per facilitar els transbords. Actualment, dins l’estació de tren ni tants sols s’indica on van les 2 sortides de què disposa l’estació.

 • Es deixa de banda la inajornable coordinació i millora del servei de bus interurbà per treure més rendiment als recursos existents, ara clarament infrautilitzats. S’ha d’arribar acords entre administracions i operadors per coordinar les diverses línies per fomentar un servei en xarxa per captar nous passatgers. Les actuals prohibicions de trànsit, que deriven de l’antiga legislació de la dictadura franquista, suposen a la pràctica un malbaratament de recursos totalment inacceptable en època de crisi. Amb una bona coordinació entre transport urbà i interurbà, es produiria un increment global, per a uns i altres, en el nombre d’usuaris del transport públic.

 • Millora de la informació per fer més atractiu el servei: indicar la freqüència dels corredors que la tenen igual o inferior a 15 minuts. És més atractiu, per exemple, tenir un termòmetre del tram comú de la L5-55 i indicar que té una freqüència de 10 minuts que no pas horaris de pas per separat de la L5 i la 55.

 • A la xarxa de festius caldria indicar l’hora de pas a la parada de la Rda. Zamenhof (intercanviador).

 • Es troba a faltar la instal·lació de parades dobles a la Pl. Dr. Robert, on freqüentment poden fer cua 3 autobusos esperant per carregar/descarregar passatge a la parada.

La PTP segueix oferint el seu suport a l’Ajuntament i a la TUS per aplicar noves millores en etapes successives. Tanmateix desitgem que els canvis ja realitzats, així com les propostes de millora que s’esdevinguin, serveixin per incrementar l’ús del transport públic a Sabadell, una condició indispensable per millorar la qualitat de vida urbana i reduir els nivells de contaminació.

Informació complementària: estudi Sabadell transport públic 2 x 2020

https://nou.transportpublic.org/component/content/article/1165-sabadell-2-x-2020

També et pot interessar...