Search

La solució a la contaminació de Sabadell no és ocultar les dades, sinó actuar per reduir les emissions

oct. 10 2011

oct.

10

2011

Imatge d'una estació mesuradora de la contaminació. Font: El Punt - Avui.■ Lamentem la decisió unilateral de l’Ajuntament de desmantellar l’única estació mesuradora de la contaminació atmosfèrica de què disposa Sabadell.

■ L’Ajuntament ha de treballar per reduir les emissions de gasos contaminants, i alhora aconseguir més punts de mesurament.

 

Sabadell, 10 d’octubre de 2011. L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat la seva intenció de desmantellar de forma unilateral l’única estació de mesurament de la contaminació atmosfèrica, adscrita a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, de què disposa la ciutat. Aquesta estació, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, està ubicada a la confluència de la Gran Via amb la Ctra. de Prats. L’Ajuntament al·lega que no compleix els criteris d’ubicació que marca la Unió Europea. La PTP va denunciar que, amb les dades de 2009, Sabadell, amb 57 µg/m3, superava amb escreix el límit de 40 µg/m3 de diòxids de nitrogen (NO2) establert per la Unió Europea a la directiva 2008/50/CE, i se situava, juntament amb Múrcia, com la ciutat més contaminada per NO2 de tot Espanya.

Si bé és cert que la ubicació de l’estació no compleix la normativa europea, també és cert que a pocs metres d’on està ubicada hi viuen centenars de persones, que de ben segur respiren nivells de contaminació semblants als registrats a l’estació. Per això, denunciem que l’Ajuntament, lluny d’assumir el problema i aplicar mesures per reduir la contaminació, només s’ha dedicat a buscar excuses fins a l’extrem de voler desmantellar l’estació de mesurament, rescindint el conveni amb la Generalitat. Creiem que tots els esforços que està fent per justificar-se, amagar el problema i trencar el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat els hauria de dedicar a prendre mesures per reduir les emissions i, en tot cas, aconseguir noves estacions de mesurament per tenir unes dades que reflecteixin millor els nivells de contaminació en el conjunt de la ciutat.

 

El maig ja vam advertir que l’estudi encarregat a la Diputació de Barcelona, que va prendre mesures a quatre punts diferents de la ciutat (Pavelló del Nord, Can Rull, Gràcia i Pavelló del Sud), obviava la contaminació per diòxids de nitrogen i només informava de la contaminació per partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10). Cal recordar que el contaminant que en l’estació de mesurament esmentada supera els límits legals establert per la UE és el diòxid de nitrogen i no les PM10. Tot i això, fins i tot en el cas de les PM10 es va incomplir la normativa europea un dels sis dies que es van prendre mostres en dos dels quatre punts analitzats.

 

Per això la PTP reclama:

 

 • Que s’instal·lin noves estacions fixes de mesurament de la contaminació per part de la Generalitat. Aquestes haurien d’estar situades a una distància d’entre 25 i 75 metres de les vies amb més trànsit. Així es podrà fer un millor seguiment de la contaminació a la ciutat.

 • Que l’Ajuntament, enlloc de voler “matar el missatger”, assumeixi que Sabadell té un problema de contaminació.

 • Que l’Ajuntament i la Generalitat actuïn decididament per reduir els índex de contaminació a la ciutat. Això passa per potenciar de forma clara el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat motoritzat. Per canviar la tendència de la mobilitat urbana actual la PTP ja va presentar al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) amb diverses propostes, la majoria de les quals no van ser acceptades (vegeu annex 1). La PTP reclama reconsiderar aquestes propostes.

 • Que l’Estat, la Generalitat i els diferents ajuntaments compleixin l’annex XVI de la directiva 2008/50/CE sobre la informació a la població de les concentracions en el aire dels diferents contaminants. Concretament la directiva esmenta que les dades s’haurien d’actualitzar diàriament i s’hauria d’informar a la població sobre la superació o previsió de superació dels límits establerts, fet que no s’està complint.

 

ANNEX

 

A CURT TERMINI

 • Millora de la velocitat comercial de l’autobús amb les següents actuacions:

 • Creació de carrils bus en els dos sentits a l’Av. Francesc Macià i l’Av. Josep Tarradellas

 • Conversió de l’eix central (Rambla, Passeig i Via Massagué) en exclusiu per a bus, taxi, veïns, serveis i bicicletes.

 • Conversió del tram de l’Av. Matadepera comprès entre la Gran Via i la Plaça Farell en exclusiu per a bus, taxi, veïns, serveis i bicicletes.

 • Creació de carril bus en els dos sentits a tota la Gran Via.

 • Instal·lació de màquines autovenda de bitllets senzills i targetes multiviatge a les parades amb més passatgers. S’aconseguiria d’aquesta manera un menor temps de parada en no haver de comprar el bitllet al conductor, així com un millor servei a l’usuari facilitant l’adquisició de títols de transport.

 • Millora de l’oferta de transport públic:

 • Creació d’una nova línia ràpida de bus amb alta freqüència al llarg de tota la Gran Via (des de la comissaria dels Mossos de Castellarnau fins a Sant Pau del Riu Sec). Donaria servei a importants equipaments de la ciutat (Hospital Taulí, campus universitaris, comissaries, etc.) i els enllaçaria amb les estacions ferroviàries, amb la possibilitat de perllongar la línia fins al nou polígon de Sant Pau del Riu Sec.

 • Servei nocturn els caps de setmana, amb la creació de 2 línies (línia nord-sud i línia est-oest) assegurant el transbord entre elles amb coordinació horària. Perllongament del servei diürn durant els dies laborables fins les 12 de la nit, o servei nocturn de 23 a 1h.

 • Incorporació d’autobusos articulats per augmentar el confort a les línies amb més demanda.

 • Creació d’un intercanviador entre autobusos urbans, interurbans, Rodalies de Catalunya i FGC a la Plaça Espanya.

 • Millora de freqüències en algunes línies.

 

A MITJÀ TERMINI

 • Repetició dels èxits de la multitud de ciutats europees que han apostat pel tramvia per donar gran capacitat als seus desplaçaments urbans sense emissions, soroll ni congestió.

 • Creació d’una xarxa de tramvies (TramVallès) per unir diferents barris entre si, aquests amb les estacions ferroviàries, i Sabadell amb Barberà, Badia i Terrassa. Proposem dues línies al seu pas per Sabadell: una seguint l’eix de la N-150 (Ctra. de Barcelona / Terrassa) i l’altra seguint l’eix de la Gran Via (que s’hauria de convertir en un eix cívic un cop la ronda oest i nord estiguin en servei). La xarxa tindria forma de 8, amb 3 punts d’intercanvi entre les dues línies: a la comissaria central dels Mossos a Castellarnau, a la Ctra. Barcelona cantonada Gran Via i a Badia del Vallès.

També et pot interessar...