20141105-canruti2

20141105-canruti2

Membres de la Taula de la Mobilitat de Badalona, la Federació d’AAVV i de la PTP són castigats amb multes de 3.000 € per persona, 15.000 € en total, per recrear un pas de vianants amb pintura no permanent a Can Ruti, contemplat al PMU

La PTP demanarà a l’Alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, la retirada del que considerem una multa política; l’únic delicte ha estat demostrat la desídia de l’Ajuntament amb els usuaris del transport públic a l’hospital


PER QUÈ UN PAS DE VIANANTS? El pla de mobilitat urbana de Badalona recull la necessitat d’habilitar un pas de vianants entre la parada d’autobusos de l’Hospital de Can Ruti i l’accés maternitat del mateix per motius de seguretat i dignificació del transport públic. Per òbvia i econòmica que sembli la mesura, i tot i les peticions de la Taula de Mobilitat de Badalona, integrada pel moviment veïnal de la ciutat i la PTP entre d’altres, l’Ajuntament no ha procedit a la seva execució ni tan sols amb motiu de l’obertura de la nova parada d’autobusos al febrer de 2014. Sembla que nou places d’aparcament siguin més importants que la seguretat de centenars d’usuaris del bus urbà.

 

20141105-canruti

 

ACCIÓ DEMOSTRATIVA I PACÍFICA. Per demostrar la factibilitat econòmica i temporal del pas de vianants, cinc voluntaris de la Taula de la Mobilitat de Badalona, Consell de Mobilitat de Badalona, FAVB i PTP Barcelonès Nord van procedir a pintar-lo directament amb pintura no permanent. Es tractada d’una acció demostrativa, pedagògica, pacífica i cívica, en el context de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, període en què les accions al carrer són un fet ben habitual. Són exemples les activitats “Al Carrer Tots hi Pintem”, realitzades per centenars de ciutats a Europa, les demostracions de capacitat d’un autobús en relació al vehicle privat o la històrica demostració de carril bus a la B23.

Una vegada pintat el pas de vianants van aparèixer els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per multar els cinc voluntaris que van participar en aquesta demostració, acusant-los de posar en risc la seguretat vial per modificar senyals. Res més lluny de la realitat.

La multa per infracció de l’ordenaça municipal de circulació que els agents van imposar als activistes va ser de 200 € per cap¸ però posteriorment el 3r tinent d’alcalde i regidor de Seguretat de Badalona, Sr. Miguel Jurado Tejada, va intercedir per transformar elevar la multa fins als 3.000 € per cap, utilitzant el reglament general de circulació estatal. Estem davant d’un clar cas d’arbitrarietat, abús de poder i persecució política.

Com es pot apreciar a les fotografies, la pintura d’aquest pas de vianants no ha suposat cap atemptat contra la seguret vial ni cap al patrimoni públic. El que sí ha fet és destapar la desídia política de l’Ajuntament i el seu menyspreu cap als usuaris de l’Hospital de Can Ruti que hi accedeixen en transport públic.

Amb aquest comunicat la PTP vol deixar constància del següent:

  • La PTP dóna ple suport als voluntaris de la Taula de Mobilitat de Badalona per una acció que considerem demostrativa, pedagògica, pacífica i cívica. L’acció va estar publicitada prèviament i no va ser prohibida per l’Ajuntament.
  • L’Ajuntament de Badalona hauria de donar explicacions de per què no ha pintat encara el pas de vianants i per què ha imposat multes de 3.000 € a cadascuna de les cinc persones que desinteressadament han fet una acció cívica en defensa de la seguretat vial i del transport públic.
  • Exigim la pintura definitiva del pas de vianants de la discòrdia i la implantació de la resta de mesures del PMU en aquest àmbit, com la nova vorera Tanatori – Hospital.
  • Demanarem una reunió amb l’Alcalde de Badalona, Sr. Xavier Garcia Albiol, per a què s’anullin aquestes multes i es faci una gestió política digna de la situació. També contactarem amb tots els grups municipals per a què el plenari de l’Ajuntament tracti, d’una banda, la desídia municipal amb l’accessibilitat dels usuaris de l’autobús a Can Ruti, i de l’altra, la l’arbitrarietat i l’abús de poder del regidor contra els membres de la Taula de Mobilitat de Badalona.
  • La PTP es reserva dur a terme accions en els àmbits judicial, polític i ciutadà per defensar la dignitat dels voluntaris de la Taula de Mobilitat, entre els quals hi ha membres de la nostra entitat, i per defensar la seguretat dels ciutadans, que han de tenir garantit un recorregut segur entre la parada de l’autobús i la porta del principal hospital del Barcelonès Nord.

El proper 16 de novembre de 2014 és el dia Mundial en record de les víctimes de trànsit. Emplacem a totes les persones de bona voluntat a reivindicar la mobilitat sostenible i segura de Badalona en una concentració de suport als ciutadans que injustament han estat multats per defensar-la. Pròximament es farà una convocatòria unitària de la concentració.