logo-te-petit

logo-te-petit

Brussel·les, Bèlgica – Els estàndards europeus de consum més eficient de combustible per a nous vehicles portaran a uns preus globals del petroli més baixos, segons un innovador estudi publicat avui per la consultora en energia Enerdata. Segons la Federació Europea pel Transport i el Medi Ambient (Transport and Environment, T&E), que ha dirigit l’estudi, com a conseqüència els governs dels diferents estats haurien de respondre-hi incrementant els impostos per contrarestar l’augment resultant de demanda de petroli i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En els estudis d’eficiència energètica s’acostuma a mesurar-ne els beneficis econòmics considerant uns preus fixos del petroli. Però l’estudi d’Enerdata avalua, per primera vegada, l’efecte futur en el propi preu del petroli que suposarà l’obligatorietat de complir amb els estàndards europeus d’eficiència en combustible a partir del 2012.

L’estudi estableix que per cada 1% de reducció global en el consum de petroli, el seu preu baixa fins en un 2%. Tanmateix, s’ha observat que el mesurament dels beneficis econòmics de l’eficiència en combustible a Europa solen subestimar-se fins en un 17%, pel fet de no tenir en compte la reducció del preu del petroli.

El director de T&E, Jos Dings, ha dit que “l’estudi mostra que el mesurament dels beneficis econòmics de l’eficiència energètica han estat fins ara seriosament subestimats perquè ningú havia mirat com repercutia en el preu de petroli.”

“Però el nostre medi ambient pagarà un elevat preu per un combustible més econòmic, així que cal que Europa enviï un missatge clar perquè l’augment dels impostos dels combustibles en els diferents països membres vagi de bracet amb els estàndards d’eficiència en combustible, si realment volem aturar l’espiral d’emissions de CO2 en el sector del transport.”

“Els estàndards europeus per a nous vehicles són realment molt importants, però els governs no es poden amagar darrera d’ells: uns impostos més elevats sobre els combustibles seran una mesura igual d’important per controlar les emissions.”

“Tot i que propugnar uns impostos més elevats pugui sonar estrany en el context actual de crisi econòmica, els governs podrien utilitzar aquest augment d’ingressos per reduir els impostos laborals, fet que incrementaria l’ocupació i l’economia en general, de manera que no hauria d’afectar a les butxaques dels ciutadans.”

L’estudi “The impact of lower oil consumption in Europe on world oil prices” realitzat per Enerdata, així com un resum de dues pàgines destacant-ne els aspectes clau, es poden baixar de la pàgina web de T&E: www.transportenvironment.org/publications

 

logo30-save Resum de les conclusions (PDF, 115 KB)

logo30-save The impact of lower oil consumption in Europe on world oil prices (PDF, 398 KB)