20071116-manifest

20071116-manifest

 

ELS TRENS DE LA MAJORIA, RODALIES I REGIONALS
MANIFEST

Com a representants de la ciutadania organitzada que som, i davant d’un desgavell del servei ferroviari que ha estat conseqüència de les deficiències i imanca d’inversions suportades durant molts anys, aguditzades per la construcció de l’alta velocitat. No qüestionem aquesta infraestructura. Volem donar a conèixer a l’opinió pública catalana les demandes que fem a les administracions responsables de la construcció i manteniment del ferrocarril de rodalies.

Exigim aquestes millores per resoldre una crisi que afecta a milers de ciutadans i ciutadanes i que arrosseguem des de fa massa anys, agreujada recentment amb la paralització del servei ferroviari de Rodalies i Regionals de Renfe i FGC a les entrades a Barcelona pel Baix Llobregat, afectant les línies de transport públic més important de Catalunya.


De forma immediata

1. Revisió immediata de les obres que tantes afectacions han provocat al servei ferroviari de tothom, amb una auditoria de seguretat i compatibilitat amb el servei de Rodalies i Regionals.

2. Reforçar el pla d’obra, posant l’accent en la seguretat, en la compatibilitat entre obres i manteniment del servei i que es deixin de banda els terminis compromesos políticament. Uns ritmes de treball més raonables reduiran la sinistralitat de l’obra i reduiran les afectacions sobre els usuaris del transport públic.

3. Demanem la convocatòria del Consell d’Usuaris de Rodalies, afegint els serveis ferroviaris Regionals, amb la presència dels responsables de les administracions de la infraestructura.

4. Revisió del pla de mobilitat per a la suspensió del servei de Rodalies que contempli mesures que no s’han tingut en compte

Pla de racionalització del trànsit

  • Mesures per a reduir la congestió en aquesta situació de crisi, promocionant el cotxe compartit, com és l’aplicació de descomptes als vehicles de més de dos ocupants, la gratuïtat pels quatre ocupants o més a les barreres de peatge a l’autopista del Garraf i l’AP-7 de Martorell durant la franja horària punta de matí i tarda.
  • Pas gratuït per les mateixes barreres de peatge al transport públic discrecional i regular tot el dia.

Protecció del Transport Públic en superfície: carril bus

  • Establiment d’un carril bus al llarg de la C-31 Sud per accedir i sortir de Barcelona, entre El Prat de Llobregat i la Plaça Cerdà de Barcelona. Tanmateix cal reservar carrils al transport públic entre l’Aeroport del Prat i la connexió amb aquesta via.
  • Habilitació del carril bus a la B-23 entre Molins de Rei i Barcelona, assegurant la seva continuïtat per l’Avinguda Diagonal de Barcelona entre Zona Universitària i Francesc Macià, amb un carril bus a la calçada central.
  • Reserva d’un carril prioritari pel transport públic a l’eix de la C-245 entre Cornellà i Castelldefels, un important eix del transport públic a la zona en crisi ferroviària.
Millora del servei regular de transport públic
  • L’ús d’autobusos regulars de l’àmbit Llobregat en la zona afectada ha crescut un 20%, el mateix que ha perdut la línia C2 de Rodalies. Per tant cal potenciar també el servei regular de transport públic, a banda de les llançadores excepcionals, incrementant i adequant l’oferta de les línies de bus regular que provenen del Garraf, Baix Llobregat i Penedès. Tanmateix cal millorar l’eficàcia i regularitat dels autobusos d’accés a l’aeroport, com és la línia 46 de TMB, que encara funciona cada 30 minuts, fent-lo passar cada 5 minuts i suprimint parades a l’Hospitalet.


Prioritat pels trens de tothom

5. Com a servei públic que és Rodalies, pensem que cal que es prioritzi la mobilitat dels viatgers i viatgeres per damunt dels terminis d’arribada del TAV, ja que percebem que aquesta no és la prioritat de la ciutadania. Cal recuperar progressivament el servei i reduir els trams realitzats amb llançadora per estalviar, mica en mica, el temps perduts pels usuaris. Cal estudiar avançar el servei ferroviari des de Gavà fins El Prat, donat el perllongament dels terminis de suspensió del servei.

6. Instem al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges i a la Fiscalia General de Catalunya que actuïn en la delimitació de responsabilitats d’aquest desgavell.

7. Instem al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a buscar solucions als problemes actuals de manca de servei ferroviari per les obres del TAV.

8. Paral·lelament a aquestes actuacions, i vetllant per les persones usuàries, demanem que s’incrementin les accions informatives, tant en els mitjans de comunicació públics com privats, pel bé comú de tota la ciutadania.

9. Instem a la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Agència Catalana de Consum i la Junta Arbitral de Transport, a facilitar un únic mecanisme per atendre les reclamacions dels usuaris i usuàries que prioritzi l’agilitat dels tràmits i la resolució de les queixes.

10. Les entitats signants reclamen a les administracions concernides la negociació de les nostres propostes i convocarem, si s‘escau, als usuaris i usuàries a accions en suport d’aquestes reivindicacions.


Deute social

Entenem que les mesures urgents i immediates adoptades per l’administració, així com les proposades per les entitats que donem suport al present manifest, no son suficients si no van acompanyades d’altres accions reparatives que arreglin el problema de fons del servei ferroviari: la manca de capacitat, fiabilitat i nous serveis a Rodalies i Regionals. Per aquest motiu, les entitats socials proposem una relació inicial de millores a executar, a curt termini, en la xarxa ferroviària quotidiana, dels trens de tothom, que visualitzi un escenari de millora real que recuperi la confiança perduda dels usuaris i usuàries i que serveixi de full de ruta a les administracions actuals i futures del servei ferroviari de proximitat. Aquestes mesures, però, han de tractar-se i negociar-se en el marc de la Comissió d’usuaris de Rodalies de Barcelona, a la qual pertany. Amb aquestes i d’altres mesures demanem a les administracions que eixuguin el deute social que el Ministeri de Foment ha contret amb els usuaris i usuàries de Rodalies i Regionals de Catalunya.

El resultat d’ aquest procés ha de ser un servei millor del que teníem.

ANNEX

PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE FERROCARRILS I SERVEI DE RENFE
Mesures a curt termini: Pla de serveis ferroviaris

1. Cal prioritzar les inversions en manteniment de les infraestructures ferroviàries actuals, que són el substrat dels trens que millor contribueixen a la millora de la mobilitat, del medi ambient i de la integració social: rodalies, regionals i trens de mercaderies.

2. Que la redacció del Pla de Rodalies posi l’accent en els serveis ferroviaris necessaris al futur i no infraestructures que no estiguin associades a un pla de serveis de transport públic. Existeixen obres necessàries però poc reclamades, que millorarien la capacitat, fiabilitat i rapidesa del servei, com són els  desdoblaments de vies, els salts de moltó, la millora de la senyalització, la millora de les estacions, etcètera.

3. Garantir, si cal amb l’ús del nou túnel de l’AVE, els serveis de la C-2 en els trams de soterrament de les vies.

4. Mesures per tal d’assegurar que un cop superat el tram d’obres d’afectació a Sants no tornin a ser causa de destorb als usuaris i usuàries de la C-2 Nord.

5. Servei de les línies C1, C2, C3, C4 i C10 amb trens més llargs en hora punta. No poden repetir-se més episodis de manca de trens. L’adquisició de nous trens ha de servir per incrementar la capacitat, no per substituir únicament els trens més antics.

6. Restabliment dels serveis de revisors en els trens i increment de plantilla, també en estacions. Aquests augment de personal, no tant sols donaria qualitat en el servei ofert, sinó que també milloraria la seguretat, tant a dins dels combois com a les pròpies estacions.

7. Incrementar freqüències en hora punta a la C1, C2, C4: com a mínim, un tren cada 7 minuts i mig en hora punta, de 7 a 9 h i de 18 a 20 hores (8 serveis per hora). Si existeixen problemes als trams comuns, poden crearse serveis parcials que no travessin els túnels de Barcelona fins l’Estació de França o Sant Andreu Comtal. A la resta de l’horari, un tren cada 10 minuts fins a la corona 3, entre les 6 i 21 hores.

8. Línia C3 (l’Hospitalet – Vic). Mentre no s’inicien les necessàries obres de desdoblament, encarregar a Renfe una intensificació de servei, si pot ser fins als 15 minuts, com fa FGC als ramals Martorell – Igualada/Manresa.

9. Línia C10 (Aeroport – Estació de França). Cal un servei cada 15 minuts, que és el màxim que permet l’actual via única i l’oferta amb què es va inaugurar
la línia a l’Aeroport, als anys 70.

10. La línia C7 ha de convertir-se en una línia circular per a permetre autèntiques reduccions de temps de viatge entre el Baix Llobregat, el Vallès, l’Anoia i el Penedès, amb freqüències de pas coordinades amb la C4 a Cerdanyola del Vallès i El Papiol. Cal accelerar urgentment l’execució dels intercanviadors d’aquesta línia amb FGC a Vullpalleres (Sant Cugat) i Hospital General (Rubí).

11. Millora dels servei en hora vall, evitant els greus diferencials en els serveis actuals, especialment en el servei nocturn, segons sigui el sentit de circulació. També s’ha de coordinar el bus nocturn de l’ATM amb els últims i primers trens, ja que apareixen forats superiors a les dues hores que generen una discontinuïtat molt greu en el funcionament del transport públic. Per exemple, caldria iniciar el servei a l’aeroport a les cinc del matí.

12. Millorar la preocupant situació dels trens regionals que circulen fora del nucli de Rodalies de Barcelona. Establir un pla d’equilibri territorial que doni resposta a les necessitats dels grans municipis que no tenen Rodalies amb un mínim d’un tren cada hora, en hora punta, i cada dues hores, en hora vall, a cada línia.

13. Aturar la desaparició dels trens nocturns de llarg recorregut, que són una bona alternativa per arribar descansats a les ciutats d’origen, a primera hora
i a bon preu.

14. Millora del servei ferroviari a estacions properes a polígons industrials. També és necessari que estiguin servides amb autobusos llançadora que connectin estacions amb llocs de treball. En l’actualitat hi ha estacions properes a polígons industrials on, paradoxalment, es presta millor servei en festius que en feiners.

15. Establir nous serveis ferroviaris no radials aprofitant les infraestructures existents, com és la connexió Granollers – Mollet – Badalona – Mataró o Granollers – Cerdanyola Universitat – Martorell.

16. Calendari d’adequació de les estacions a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha més de cent estacions a adaptar d’acord amb la legislació estatal icatalana.

17. Millora de la permeabilitat de les estacions a cada banda de les vies amb nous accessos, especialment allà on existeixin centres d’activitat econòmica i zones residencials.

18. Avaluació econòmica per part de l’ATM de les jornades laborals perdudes i els viatgers afectats per la temeritat de les obres del Ministeri de Foment i les avaries de Renfe i Adif. Cal retornar aquest deute en forma de transport públic ferroviari de qualitat.

19. Concertació i participació de la ciutadania organitzada al Pla de Rodalies que redacta el Ministeri de Foment.

20. Modificar les tarifes limítrofes de forma que no impliquin un perjudici econòmic pels usuaris i les usuàries.

A mig termini: ampliació de la xarxa de Rodalies
1. Adequació dels corredors per aconseguir millorar la velocitat comercial dels serveis més interurbans, com és la línia C1 des de Blanes, que triga ara més que als anys vuitanta, o la C4 de Manresa. Cal recuperar el concepte de tren semidirecte, per a donar una alternativa eficaç al vehicle privat.

2. Calendari i programació de les previsions dels urgents desdoblaments de vies a la línia C3, més enllà de Montcada, i a la línia Papiol – Mollet, entre aquesta població i Cerdanyola del Vallès.

3. Calendari concret pel desdoblament de la línia Arenys de Mar – Blanes i construcció de la línia ferroviària entre Blanes i Lloret de Mar (la segona ciutat de la demarcació gironina).

4. Construcció de la línia orbital ferroviària Mataró – Granollers – Vilafranca – Vilanova, prioritzant els trams de més rendibilitat social, com és el tram Mataró – Granollers.

5. Mantenir l’estació de França com a estació ferroviària al futur, convertint-la en un intercanviador (tren-tramvia-metro) on puguin finalitzar tot tipus de trens regulars i discrecionals, situant-los a un indret cèntric de Barcelona sense col·lapsar els túnels actuals.

6. Creació dels serveis de rodalies del Camp de Tarragona, Girona i Lleida.

Barcelona a 16 de Novembre de 2007

Entitats Veïnals
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC)
Federació d’Associació de Veïns de L’Anoia
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix)
Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVBAD)
Federació d’Associacions de Veïns del Bages
Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet (FAVH)
Federació d’Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet
(FAVGrama)
Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona.

Entitats socials i d’usuaris
Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

Organitzacions Sindicals
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadors (UGT)
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)