Search

#MenysCotxesMesSalut, canviar d’aires és a les teves mans: signa!

juny 08 2017

juny

08

2017

El 95% de la població de la ciutat de Barcelona està exposada a uns índexs anuals de contaminació de l’aire superiors als nivells de protecció de la salut. Per aconseguir els nivells legals cal reduir un 21-30% el trànsit privat segons va establir el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018.

La PTP recolza la campanya de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire “Menys Cotxes Més Salut“, presentada en roda de premsa ahir al Col·legi de Periodistes de Catalunya. La Campanya té com a objectiu demanar la implicació de la ciutadania perquè s’apliquin mesures efectives de reducció del trànsit privat com estan fent més de 230 ciutats europees amb resultats satisfactoris. Per fer-ho s’ha creat una pàgina web informativa, que inclou un dossier argumentari i la possibilitat de signar on-line. No podem centrar les nostres esperances en la renovació d’una part de la flota de vehicles privats, perquè subvencionar fins a 5.000 € a una persona per continuar viatjant en cotxe és ineficaç ambientalment, socialment poc equitatiu i extraordinàriament lent.

Durant massa anys s’ha estat aplaçant mesures contundents de reducció del trànsit, tot sacrificant la salut de la ciutadania mentre esperem hipotètics escenaris de millora de transport públic que mai semblen ser suficients. 230 ciutats europees ja han demostrat que no hi ha prou amb tenir un bon transport públic o millorar-lo, i que cal actuar simultàniament amb mesures de reducció activa del trànsit. El Peatge de Congestió i la limitació dels vehicles més contaminants amb zones de Baixes Emissions, especialment els dièsel, són mesures urgents que no poden esperar l’any 2020. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) plantejava una reducció del trànsit del 21-30% sobre l’escenari de 2011. Avui veiem una tendència de creixement de la circulació que farà impossible assolir aquest objectiu el proper any. La Campanya “Menys Cotxes Més Salut” explica quines mesures ens calen i tracta de clarificar confusions generades per solucions que no són efectives.

Per potenciar el transport públic en superfície i donar alternatives al vehicle privat es requereix, precisament, reciclar part de l’espai públic actualment consumit per aquest vehicle privat, que ocupa un 60-70% de l’espai viari (amb carrils de circulació i els aparcaments), i únicament fa lloc al 24% de les etapes de la mobilitat barcelonina. Malauradament hem de lamentar nombroses reticències polítiques al plenari de Barcelona cada vegada que es debat sobre regular l’aparcament o reciclar carrils per reduir el trànsit, com ja s’ha vist amb el debats de l’àrea blava i verda, la connexió dels tramvies (únicament trauria un carril per sentit) o el nou esquema de circulació vinculat a superilles.

Per contra, cal felicitar l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat per encarar el problema, posar-lo en l’agenda política i fer-ne sensibilització. Però les més de 70 entitats agrupades a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire considerem que cal començar les restriccions permanents en aquest mandat i no esperar l’any 2020. Les anunciades limitacions de trànsit per als episodis especials de contaminació a partir de desembre d’enguany són molt poc eficients tenint en compte que l’àrea metropolitana té un problema de contaminació estructural, no de pics màxims. Recordem que és la contaminació estructural i no puntual la que ha denunciat la Comissió Europea, amb un ultimàtum pels incompliments reiterats des de 2010. Recorden també que es tracta del principal problema de salut pública de la ciutat, que causa 3.500 morts prematures anuals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i nombroses malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i diversos tipus de càncer.

Tal com va passar amb la Llei Antitabac, les mesures necessàries són poc populars i necessiten la determinació dels polítics per fer prevaldre la salut per damunt d’altres interessos i que, com mostra l’experiència de les ciutats que les han aplicat, posteriorment van guanyant progressivament l’acceptació social. La campanya s’adreça a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i Presidenta de l’ÀMB, però apel·la la resta d’institucions i ciutadania en general. Es demana la corresponsabilitat als grups polítics del govern i de l’oposició, així com de la Generalitat, per posar solució a un problema de salut pública de primer ordre. Necessitem mesures que siguin aplicades en aquest mandat i Barcelona se situï entre les ciutats europees que estan liderant la lluita contra la contaminació.

Font: PTP a partir de Plataforma per la Qualitat de l’Aire

També et pot interessar...