Des de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic felicitem públicament l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) per haver assolit, des del passat 20 d’abril de 2007, una millora històrica en el servei nocturn d’autobús a l’àrea metropolitana de Barcelona (Nitbus).

“Un Nitbus cada 20 minuts”. La xarxa de Nitbus s’ha reordenat i reforçat per a connectar els 18 municipis de l’EMT amb uns intervals de pas de 20 minuts a la totalitat de les 17 línies durant totes les nits de la setmana. També s’ha realitzat una ampliació horària que assegura la continuïtat del transport públic durant les 24 hores als principals eixos de mobilitat de l’àrea metropolitana. La incorporació de 52 autobusos en dies feiners i de 27 entre dijous i dissabtes, permet oferir 128 autobusos durant totes les nits de l’any. Amb aquesta important mesura, i a diferència del Metro ininterromput dels dissabtes, no només es potencia l’oferta destinada a l’oci nocturn sinó que es millora la mobilitat nocturna obligada de treballadors i treballadores durant tots els dies de l’any, en un territori molt més extens i a moltes més destinacions. A més, cal recordar que el servei de Nitbus satisfà els desplaçaments nocturns de forma ràpida gràcies a l’absència del principal llast dels autobusos diürns: la congestió de cotxes, motos i camions. L’última ampliació del Nitbus resol àmpliament les reivindicacions històriques de reducció d’intervals de pas a les línies més congestionades o en aquelles que funcionaven cada 60 minuts, en les que s’ha triplicat l’oferta. El gran desplegament de busos nocturns ha posat encara més de relleu algunes situacions de precarietat del transport diürn, com ara la de l’Aeroport del Prat, que està millor comunicat amb transport públic integrat nocturn. Aquest conjunt de millores situen el transport Nitbus de Barcelona a l’avantguarda europea i fan l’EMT meritòria de la més efusiva felicitació.

El repte del futur. Des de la seva creació, l’EMT s’ha convertit en l’administració catalana que més transport públic ha posat sobre el carrer, ja sigui a través de l’operador públic TMB o de les diverses empreses privades amb contractes de gestió interessada que operen a la zona Llobregat i Besòs. Per evitar que tot aquest actiu en pro de l’ecomobilitat no es degradi degut a la creixent congestió, cal elaborar sense més demora un pla estratègic del transport de superfície que a més de preocupar-se de proporcionar més servei d’autobús també procuri què aquestes circulin d’una forma eficient, atorgant-los zones reservades i prioritat de pas.

Barcelona, 23 d’abril de 2007
Diada de Sant Jordi