L’Associació per a la Promoció del Transport Públic, PTP, ha fer arribar la seva felicitació a la direcció de TMB per les millores introduïdes en el servei d’autobusos en els darrers mesos. La PTP feia temps que havia demanat millores els caps de setmana i en el servei de l’estiu, millores que s’estan duent
a terme en aquest any 2004.

Algunes millores que s’han introduït, per exemple, són que la totalitat de la flota sigui de pis baix en els caps de setmana (potser amb alguna petita excepció), la introducció d’horaris de pas que es fan públics en 31 línies durant aquest estiu, i l’increment de servei anunciat per a aquest mes de juliol, comparat amb el de 2003. Els usuaris valorem positivament aquestes mesures que haurien de portar necessàriament a incrementar la confiança en el transport públic i a un increment de passatge. Totes aquestes actuacions estaven incloses en el catàleg de mesures que a principi d’any vam lliurar a TMB.

Ens satisfà que TMB es preocupi d’aquells petits detalls de la gestió que no apareixen en les grans magnituds de la gestió a l’hora de fer balanç, però que
contribueixen a millorar el servei i, de retruc, a incrementar el passatge.

Demanem a TMB que de cara a la tardor les línies de bus amb freqüència igual o superior als 15 minuts funcionin amb horaris de pas públics per les parades
principals. De fet, aquests 15′ de freqüència són habituals en els busos del barri i els seus horaris són públics. Per les persones usuàries d’aquestes línies,
esperar 5′ en comptes de 15′ o 20′ és una raó sovint decisiva per a la utilització del servei. Donar informació és una forma de tractar millor el client i això
redundarà necessàriament en una superior utilització.