20131204-qualitataire

20131204-qualitataire

Nou pla anticontaminació de l’aire de la Generalitat : MÉS FUM.

Entitats socials denuncien que el nou pla per a la millora de la qualitat de l’aire de la Generalitat no respon a un dels problemes greus de salut pública que pateix Catalunya.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2013.

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre, relacionat directament amb malalties respiratòries, cardiovasculars i el càncer. A les grans ciutats de Catalunya se superen els valors de seguretat que indica l’OMS per a partícules en suspensió (PM 10 i PM 2.5) i òxids de nitrogen (NOx). L’ozó troposfèric, un gas que afecta els teixits vius a nivell de terra, també registra nivells preocupants en la pràctica totalitat del territori català.

Davant aquesta greu situació, la Comissió Europea té en marxa un procediment d’infracció pel incompliment de la legislació europea. Cal recordar, a més, que un recent informe de l’OMS classifica la contaminació atmosfèrica com a agent cancerigen, al mateix nivell que l’amiant, el plutoni, la radiació i el fum del tabac.

La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, CCOO, UGT, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i Ecologistes en Acció de Catalunya, hem denunciat des de l’any 2011 la manca d’aplicació de mesures proporcionals a la gravetat del problema, competència de diverses administracions públiques. Especialment greu és la inacció de la Generalitat de Catalunya, màxima competent en la matèria, donat que es van derogar mesures de l’antic pla de qualitat de l’aire però no es va aprovar un de nou. Hem estat tres anys sense pla, en una situació de provisionalitat que no té justificació.

El passat dia 11 de novembre es va exposar a informació el  “Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015”, que ha de substituir al anteriorment aprovat l’any 2007. En una primera lectura, les organitzacions socials critiquem tant el fons com la forma de la proposta presentada pel Govern de la Generalitat.

En relació al fons, el pla no varia l’actual model de mobilitat, insostenible i amb forts costos que es desvien cap als ciutadans. Bona part de les mesures no tenen concreció, i d’altres consisteixen en accions voluntàries i incentius minsos per fomentar canvis. En altres casos, la Generalitat trasllada la responsabilitat als Ajuntaments. Per altre banda, es presenta el vehicle elèctric com la ¨gran solució¨, establint incentius per a la seva compra. En la forma, per què es tracta d’un pla basat en mesures que ja van ser valorades i suspeses per la Comissió Europea a l’any 2012, , quan va rebutjar la moratòria que el govern català va presentar per sortejar durant cinc anys més les obligacions europees. Tanmateix, resulta que el pla proposat inclou mesures ja realitzades (amb escàs resultat, per cert) i, fins i tot, plans caducats hores d’ara.

El principal dèficit del pla és que no aborda el principal problema de qualitat de l’aire a Catalunya: el trànsit de vehicles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, principal focus d’emissions de NOx i partícules. A d’altres grans ciutats europees s’estan aplicant mesures que fan reduir la necessitat de circular amb cotxe particular. Un exemple és la creació de zones urbanes d’atmosfera protegida, el que s’hauria d’implementar des de la Generalitat i no des de cada municipi (que podria resultar que un territori desviï el trànsit cap a un l’altre).

Les organitzacions anunciem la presentació d’al·legacions al pla en el termini establert. Existeixen alternatives que no s’han explorat com caldria, i que han de tenir com a base la  potenciació decidida del transport públic. No es tracta d’abocar nous recursos econòmics, si no de priorització de les inversions i, sobre tot, de voluntat política per fer un país més saludable i just.

També convocarem properament una jornada tècnica sobre la qüestió, per tal d’analitzar conjuntament la situació i donar a conèixer el posicionament i les propostes de la ciutadania, i a la qual convidarem a la directora de la Direcció General de Qualitat Ambiental, màxima responsable de les polítiques de controls de la contaminació atmosfèrica a casa nostra.

 

Més informació:
Jose Manuel Jurado Villena (CCOO) :699422673.
Jordi Giró (Confavc) :  609 480 324.