• La fase 5.1 de la nova xarxa ha incorporat mesures de gran transcendència per al futur del transport públic, com la implantació de nous trams de carril bus, mesures semafòriques o senyalitzar únicament la destinació als teleindicadors del bus.• La fase 5.1 de la nova xarxa ha incorporat mesures de gran transcendència per al futur del transport públic, com la implantació de nous trams de carril bus, mesures semafòriques o senyalitzar únicament la destinació als teleindicadors del bus.
  • La millora de la rapidesa i la regularitat, principals assignatures pendents

 

Procés participatiu exhaustiu a nivell de districte. Després d’un procés participatiu de més d’un any, dilluns 13 de novembre arrencava la fase 5.1 de la Nova Xarxa de Bus (NXB), preludi del que ha de ser l’acabament del projecte previst a finals de l’any 2018. Durant tot aquest temps s’ha definit la xarxa amb un grau de detall com mai s’havia fet: a més de traçar-se les línies d’alta freqüència (inicialment 28 horitzontals, verticals i diagonals), també han estat definits els autobusos de barri i els convencionals i s’ha fet un balanç dels cotxes necessaris amb l’escenari futur.

És important remarcar que d’ara endavant el procés de transformació de la xarxa d’autobús de Barcelona no perdrà flota sinó que en guanyarà. Ja durant l’any 2017 s’han incorporat més autobusos en hora punta, i es preveu que l’acabament de la NXB compti amb una vintena de cotxes addicionals per satisfer moltes de les demandes veïnals sorgides en el procés de participació, sovint més encarades a mantenir connexions de línies clàssiques que avançar en el concepte d’alta freqüència en totes direccions. La PTP mostra públicament la satisfacció per l’increment de flota disponible però alerta de dos problemes que caldrà gestionar:

  • La filosofia de la Nova Xarxa Bus és l’alta freqüència en eixos directes en totes direccions (eixos mar – muntanya i Llobregat – Besòs) perquè amb un sol transbordament puguin ser cobertes totes les relacions possibles sobre Barcelona. Fins ara, únicament es disposava de bona freqüència als corredors històrics cap al centre de la ciutat. La idea d’aquest canvi és poder adaptar-se a les necessitats de tots els usuaris i no únicament dels captius. Aquest concepte s’hauria d’ampliar a l’ús combinat amb la xarxa ferroviària (metro, FGC, tramvia i Rodalies), que és més efectiva que el bus per a trajectes llargs dins de Barcelona.
  • La regularitat del servei i la velocitat comercial no s’han millorat significativament i part dels autobusos addicionals es limiten a contrarestar els efectes de l’increment del trànsit i no a incrementar freqüència. Aquest fet causa un greu perjudici als usuaris directes i també a tots els contribuents. Hem arribat a la conclusió que, tot i el gran avenç del nombre de quilòmetres de carrils bus i millores semafòriques puntuals, a Barcelona li cal un nou manual tècnic d’implantació de carrils bus de manera imperiosa. Tot i incrementar-se el nombre de quilòmetres de carril bus o carril bus-taxi, la velocitat del servei segueix reduint-se en comptes de millorar. És a dir, el bus segueix essent molt vulnerable a les condicions del trànsit pel mal disseny dels carrils bus.

Millores del disseny final. Al llarg del període de participació la PTP va elaborar dos estudis per modificar dos aspectes de disseny: la creació d’un eix horitzontal addicional al sector del Poblenou i el manteniment i ampliació de la bidireccionalitat bus a l’Avinguda Madrid i Travessera de les Corts. Aquestes dues demandes es justificaven abastament per motius de cobertura i accessibilitat al servei. La PTP expressa la seva satisfacció perquè aquests dos casos han estat acceptats, tot i que encara no s’ha presentat cap projecte d’encaix urbanístic de les mesures que sigui compatible amb el projecte de carril bici.

Durant l’etapa de reunions amb TMB i Ajuntament prèvia al procés participatiu, la PTP també va sol·licitar la creació d’una nova línia D40 que agafés el concepte de les línies clàssiques 27 i 32, que descriuen un recorregut anàleg al de l’avinguda Diagonal de Barcelona amb una elevada demanda d’usuaris. Aquesta línia, ja acceptada des del principi, ha entrat en servei aquest dilluns.

Noves línies i esforç notable en nous carrils bus. Així, la nova fase 5.1 inclou les línies D40 (Pl. Espanya – Via Favència), V5 (Mare de Déu de Port – Pedralbes), V29 (Diagonal Mar – Roquetes) i V31 (Mar Bella – Trinitat Vella). Aquestes noves línies han estat acompanyades d’importants mesures de protecció per a l’autobús, com són els nous carrils bus de Travessera de Gràcia, al carrer Moianès, a la Ronda Guinardó, al carrer de Taulat, al C. Artesania i al C. Almansa. Gràcies a aquests carrils l’autobús estalvia recorregut i incrementa el seu gran de cobertura territorial. En alguns casos cal revisar les implantacions del carril bus degut a la seva estretor.

Especialment important per la seva transcendència a la xarxa és el nou carril bus contra-sentit de la Travessera de Gràcia, que permetrà alleugerir la congestió del carril bus de la Diagonal al seu tram més crític i no limitar al mateix temps la capacitat de la futura línia D40. Al mateix temps el nou carril també permet repartir millor la cobertura de la NXB i escurçar el camí de les línies D40 (actual 32 reformada) i 27.

Malauradament hi ha línies on no s’ha propiciat cap estalvi de recorregut, com són la modificació de l’H16 a Sant Antoni, o la creació de les noves línies V5 i V31, amb traçat molt poc directes en alguns punts que tampoc no es justifiquen per cobertura, ja que existeixen altres línies en aquests àmbits.

 H16      V31

 

Pel que fa la línia V5 lamentem la decisió de no haver aprofitat l’alineació del C. Joan Güell des del principi, a la Diagonal. Al cas de l’H16 proposem que en un futur, la reforma de la Ronda de Sant Antoni permeti establir uns recorreguts més directes, amb menys ziga-zagues. Al mateix temps demanem estudiar l’encaminament de la línia H16 per Montjuïc i C. Lleida, per repartir millor la cobertura de la NXB, generar un recorregut més directe, alleugerir el saturat carril bus de la Gran Via sud i estalviar la congestió de pl. Espanya. D’aquesta manera la línia podria estalviar temps de recorregut entre la plaça de Catalunya i la Zona Franca.

Llums i ombres en la comunicació i la senyalització. Els avisos als usuaris han estat molt més clars que en fases anteriors de la NXB, tant pel que fa la data límit dels serveis antics com la posada en marxa dels nous recorreguts. S’ha retolat la data de canvi a l’enganxina de la línia de les marquesines i pals de parada i a les tires horàries, i s’han creat plànols dels nous recorreguts amb base geogràfica.

Però hi ha punts a millorar, especialment en aquells àmbits on s’adopten solucions que requereixen la integració de xarxes i d’operadors. La reordenació de recorreguts entre les línies H14 de TMB i B20-B25 de Tusgsal al Poblenou, que és la resposta municipal a la petició de la PTP i dels veïns de planificar una nova horitzontal al barri, s’ha comunicat negativament i sense visió de conjunt, amb una nota de cada operador on no s’aprecia que el trajecte “abandonat” queda igualment cobert per la línia anàloga.

Modificació de la línia H14 de TMB

Modificació de les línies B20 i B25 de Tusgsal

Especialment greu ha estat la comunicació als usuaris de la supressió de la línia 57 (Collblanc – Cornellà) i la retallada de la línia 42 (Sta. Coloma – Besòs), ambdues de TMB, amb missatges que obvien les millors alternatives de mobilitat als trajectes afectats, Trambaix i B25 de Tusgsal respectivament.

Darrera etapa. Per a l’any 2018 únicament restaran per implantar una línia horitzontal (H2), quatre verticals (V9, V19, V23 i V25) i una diagonal (D50), així com d’altres reformes o substitucions de les línies clàssiques existents. El repte és important, com també ho és la consolidació de les línies ja implantades a efectes d’interval de pas màxim de 8 minuts en dia feiner i millora de la regularitat. Al mateix temps, la PTP segueix insistint en la necessitat d’aplicar cadència a tot aquell horari que ultrapassi els intervals de 15 minuts.

Som a prop de l’acabament de la reordenació dels serveis de bus més ambiciosa que mai ha fet Barcelona. Abans de la culminació d’aquest procés, caldria analitzar com millorar el rendiment de la flota actual per aconseguir els objectius d’increment de la quota modal del transport públic i de l’accessibilitat a tots els barris, prenent mesures especials al carril bus i a la semaforització de la ciutat.

 

Repercusió a premsa

Del minut 15:35 al 28:53