El Pacte per a una nova mobilitat laboral a Barcelona és un acord impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, i que ha estat signat per Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT. Es basa en el compromís de treballar conjuntament per a una mobilitat obligada més eficient, sostenible i segura tant a la ciutat com a l’àrea metropolitana.

L’acord inclou la promoció de mesures vinculades a:

  • Plans de desplaçaments d’empresa.
  • Impuls i millora de les opcions de teletreball.
  • Flexibilització horària per evitar les hores punta del transport públic i la congestió als accessos amb el transport privat.
  • Impuls de la reforma horària i accions en l’àmbit dels usos del temps.

Els desplaçaments per motiu de feina representen una part substancial de la mobilitat que es genera a la ciutat, i qualsevol mesura que tendeixi a racionalitzar-la comporta beneficis tant pels treballadors i treballadores, empreses i per l’administració publica, un benefici per a la ciutadania.

Des de la PTP proposem l’extensió d’un acord d’aquest tipus a tota l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que els centres de treball situats en les corones exteriors són sovint els màxims generadors de mobilitat insostenible. Així mateix, considerem indispensable la ràpida elaboració i implementació dels Plans  de desplaçaments (PDE) per al conjunt d’empreses i ens de titularitat municipal.