Search

Per la millora del transport entre Castellar del Vallès i Sabadell

ag. 31 2002

ag.

31

2002

L’increment del trànsit de vehicles privats que en els últims anys hi ha hagut en la carretera entre Sabadell i Castellar del Vallès està perjudicant el medi ambient, les activitats econòmiques i moltes coses més, entre elles el transport públic. L’Ajuntament de Castellar del Vallès va demanar en la fase d’al·legacions del PDI una prolongació ferroviària des de Sabadell fins a aquesta vila. L’al·legació no ha estat tinguda en compte, però sembla que l’ATM estaria interessada en estudiar la implantació d’un carril bus.

Per a la PTP el més important no és que arribi el tren a Castellar o que ho faci el bus, el que és realment substantiu és que l’oferta de transport públic millori, en qualitat i freqüència, i que tingui unes prestacions de primer nivell. Això és el que volem per Castellar del Vallès, i per aconseguir-ho s’ha de fer a través d’una proposta de carril bus que es desenvolupa tot seguit.

 

Les possibilitats de l’autobús

A l’actualitat, entre Sabadell (estació de bus) i Castellar hi ha 51 serveis d’autobús diaris que es presten amb una freqüència que durant la major part del dia es manté en 20 minuts, des de les 5:40 h fins les 22:30h. El temps de recorregut assignat és de 20 minuts encara que en les hores puntes l’horari no es compleix degut a problemes de congestió. Enguany, la freqüència dels FGC a Sabadell és d’un tren cada 12 minuts en hores punta i de cada 15 minuts en hores vall, per la qual cosa amb una intensificació del servei els autobusos es podria arribar a prestar una freqüència tipus tren. Per a la PTP aquest és l’objectiu: un servei d’autobusos entre Castellar i Sabadell tipus tren pel que fa a freqüències, a velocitat i a seguretat en els horaris.

 

Què cal fer ?

Primer. Donar seguretat a l’usuari pel que fa al temps de recorregut. Això s’aconsegueix amb un carril bus en els termes que es formula més endavant.

Segon. Pel que fa a la velocitat, la d’un autobús protegit del trànsit de vehicles privats en el seu recorregut seria la mateixa d’un tren. Si la velocitat és segura, també ho serà el temps de recorregut i per tant la fiabilitat del servei.

 

Un carril bus eficient

La solució passa per fer un carril bus adequat a les necessitats del servei. No cal pensar en una fase inicial en un carril bus que discorri paral·lel a l’actual carretera al llarg de tot el recorregut, sinó en solucionar els punts on l’autobús s’hi embussa. Un carril bus plantejat d’aquesta forma tindria un cost econòmic assumible i faria possible que el servei es fes en un temps de viatge de 15 minuts, igualant les prestacions del ferrocarril. Això faria possible, alhora, que amb gairebé la mateix flota es pogués incrementar la freqüència fins a 15 minuts.

Els punts on caldria instal·lar carril bus serien a les entrades de Castellar i Sabadell, dintre de Sabadell entre la rotllana de Can Puiggener i la Plaça d’Espanya, i a les incorporacions de l’autobús a la carretera després d’efectuar les parades en els tres punts intermedis on l’autobús s’atura entre aquestes poblacions. Aquestes actuacions suposarien una inversió d’uns 2,5 milions d’euros, una quantitat cinquanta vegades inferior a la de portar el ferrocarril fins a Castellar i amb pràcticament la mateixa potència quant a prestacions.

També et pot interessar...