A) MESURES DE PROTECCIÓ DE L’AUTOBÚS

Els autobusos s’han convertit en el parent pobre del transport públic de Barcelona. Tothom vol el metro, pocs l’autobús. Cal endegar un programa de protecció. L’autobús té un paper central en el sistema de transport de viatgers, no en va en l’àrea metropolitana transporta 251 milions de viatgers l’any, un 41% del total de viatges, dels quals 200 es fan a través de TB-TMB.

1. Freqüències de les línies d’autobús. Totes les línies de TMB tindran una freqüència mínima de 15 minuts. Les línies que actualment superen aquesta freqüència són les següents: 31, 32, 36, 38, 39,40 ,50, 51, 81, 97, 102, 109.

2. Carril Bus. Amb el criteri de per cada km de ferrocarril, cal un km de carril bus, cal incrementar la xarxa de carrils bus de la ciutat de Barcelona dels 64 Km actuals fins arribar a igualar els més de 150 quilòmetres de ferrocarril, que resulten de la suma de longituds de la xarxa de metro, de FGC i de RENFE..

A mes cal tenir present que la longitud de carrils bus a Barcelona ciutat representa només un 10% del 650 Km de la xarxa de transport de superfície.

Relació d’algunes de les zones de la ciutat on cal implantar un carril bus

 • Eix del Passeig Zona Franca, des de la Plaça Cerdà fins el carrer Motors.
 • Eix de l’Av. Diagonal-Nord, des de la Plaça de les Glòries fins a Selva de Mar.
 • Carrer Marina des de la Gran Via fins l’Av. Icària
 • Eix de Avda. Diagonal-Sud des de la Zona Universitària fins carrer Numància, en direcció entrada a Barcelona.
 • Eix de l’Av. Meridiana des de l’entrada a la ciutat, fins el carrer Mallorca.
 • Carrer Còrsega, des de C. Casanovas fins al Carrer Urgell
 • Carrer Paris, des del c. Urgell fins el c. Muntaner
 • Plaça de Tetuan, carril bus circular al voltant de la plaça.

Cal protegir els carrils bus de nova creació de la invasió de contenidors d’escombraries desplaçats per cotxes. La millor solució seria la d’instal·lar contenidors metàl·lics fixos al terra com els existents en el passeig de la Zona Franca.

3. Prioritat del bus en els semàfors en determinats carrils bus

Posada en marxa del compromís del darrer mandat de prioritat semafòrica al bus en el Passeig de Gràcia i en l’Av. Diagonal des de Verdaguer fins a Francesc Macià.

 • Gran Via des de Espanya fins a Glòries
 • Balmes, des de Plaça Molina fins Gran Via
 • Muntaner, des de General Mitre fins Gran Via
 • Avda. Paral·lel des de Plaça Espanya fins a Josep Carner.

 

B) I MENTRE EL METRO NO ARRIBA, QUÈ?

4. I mentre el metro no arriba, què?

El programa d’extensió de la xarxa de metro està molt bé, però en alguns casos trigarà més de deu anys a arribar. L’autobús, degudament dotat i protegit, pot donar un molt bon servei mentrestant el metro no arriba. Per això proposem les següents ampliacions de línies:

 • Millora del servei al Polígon de la Zona Franca Ampliació del recorregut de la línia 9 i la 72 fins a les oficines del Polígon de la Zona Franca. Es tracta de canviar el final de la línia que ara el té a la Plaça del Nou..
 • Millora del servei a Montjuïc. Ampliació d’algunes les línies de bus que ara acaben o comencen a la Plaça d’Espanya, les línies 27, 30, 65, EA, EB, EN, per fer-les arribar fins a Montjuïc, tot repartint els seus itineraris pel carrer Marquès de Comilles costat dret i esquerra en Direcció Avinguda de la Tècnica amb final al darrera dels antics estudis de TVE en Miramar.
 • Servei al litoral sud de Barcelona. Creació de una nova línia de bus pel litoral, amb punt de partida a l’estació de França, continuant pel Moll de la Fusta, l’Estació marítima, el Port (Zona de Can Tunis), Polígon de la Zona Franca, ZAL, Mercabarna, El Prat i l’Aeroport.

 

C) MESURES PER A L’INCREMENT DE LA QUALITAT DEL BUS

 1. Completar la renovació de la flota d’autobusos amb pis baix
 2. Millora els punts de parada. Marquesines i entorn de les parades de bus
  Vegeu en document annex la proposta de regulació de les parades de bus
  Construcció d’una gran marquesina en la parada actual de la Plaça Universitat, com si fos una estació d’autobusos en petit, adequant l’espai amb els servei propis d’una estació de bus, punt d’informació per internet, màquines expenedors de títols de transport, quiosc de premsa, banc, papereres, rellotge, bústia de correus, telèfons, etc… Proposem que aquest nou equipament estigui alimentat íntegrament per captadors solars dotats amb cèl·lules fotoelèctriques. S’ha de tornar a explicitar la relació entre medi ambient i transport públic.
 3. Informació sobre el recorregut de la línia de bussos a l’interior del bus.
  Instal·lació de plafons electrònics o retolats del recorregut de la línia de bus, similars al sistema del metro.
 4. Autobusos especials amb destinació a estacions de ferrocarrils o d’autobusos
  Les línies de bus que tenen com origen o destinació estacions com Sants-Estació, l’Estació del Nord, l’Estació de França o l’Aeroport, haurien de tenir autobusos similars als de l’Aerobús del ‘Aeroport, de l’empresa Transports Ciutat Comtal, ja que disposen en la plataforma central del bus de l’espai per equipatges i altres embalums.
 5. Senyalització horitzontal de les parades de bus
  Per tal de reforçar l’ús exclusiu de parada que el bus té en les seves parades, s’haurien de senyalitzar-se horitzontalment sobre la vorera i terra, amb color groc, la marca hauria d’estar entre les senyals de prohibit aparcar i aturar-se, existents en algunes parades. Aquesta pràctica ja es porta a terme en alguns municipis importants.
 6. Accions de promoció del Transport Públic
  En determinats dies especials, com els de las Mercè, s’hauria d’estudiar que el transport públic fos gratuït o amb algun preu més reduït, amb vistes as la seva promoció entre el públic no habitual.
  El dia dia 5 de gener els nens i nenes de Barcelona de 4 a 12 anys haurien de tenir tenir gratuït l’accés al transport públic per assistir a al la gran Cavalcada de reis.
 7. Publicitat en el metro
  TMB hauria d’adoptar o ampliar el debat sobre la conveniència que es fes determinada propaganda, com la de cotxes, en les seves instal·lacions…
  TMB encara permet la venda legal i il·legal de tabac, en les seves instal·lacions, no tant sols en els bars i d’altres botigues, sinó amb el manteniment d’estancs en llocs com ara a l’estació de Plaça Espanya de la línia 1, en l’estació de Collblanc línia 5 i a d’altres estacions. Caldria suprimir la venda de tabac en el metro, per ser coherents amb les orientacions generals de l’administració i amb la prohibició de fumar a les seves instal·lacions.
 8. Salut i metro
  Caldria que TMB fes públiques les dades de la qualitat de l’aire, a les andanes i a l’interior dels combois.

 

D) ALGUNES ACCIONS DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT

Operació Nadal de control dels cotxes 1999

Proposem aplicar les mesures implantades en el Dia sense Cotxes: Tancament real per als cotxes i motos de determinats carrers del centre de la ciutat: Via Laietena, Rambla de Catalunya, Rambles, Passeigs de Gràcia i Gran de Gràcia

La posada en funcionament de nous carrils bus a la ciutat hauria de coincidir amb l’operació Nadal per fer més pedagògic el missatge a l’opinió pública

E) AIGUA I TRANSPORT

Noves cotxeres de metro del triangle ferroviari de la Sagrera. El metro de Barcelona pateix de problemes relacionats amb el nivell freàtic de la ciutat. Cal aprofitar aquest recurs d’aigua per utilitzar-la pels serveis propis de manteniment i neteja del metro. Per això es proposa que s’analitzi les possibilitat que els nous túnels de rentat de les noves cotxeres de Sagrera utilitzin l’aigua del nivell freàtic, que en aquests moments es bombejada i abocada a la xarxa de clavegueram.