Search

Propostes pel Pla d’Actuació Municipal 2008-2011

nov. 29 2007

nov.

29

2007

MESURES PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC

Reforç de l’Entitat Metropolitana del Transport mancomunant aquelles competències en trànsit i planificació de transport públic que permetin el disseny i l’explotació d’una xarxa de transport en superfície més integrada. Cal gestionar una prioritat semafòrica i carrils bus supramunicipals allà on calgui seguint l’exemple del Metro o Rodalies, pels quals no hi ha fronteres. L’actual dissociació competencial entre administracions i fins i tot grans operadors no facilita la potenciació del transport públic de superfície.

Prioritzar els projectes d’ampliació de Rodalies a la creació de noves línies de metro per l’interior de la ciutat. Mentre els primers arrosseguen dèficits de capacitat històrics, la xarxa de Metro assolirà un llindar de cobertura i eficàcia gairebé al 100% un cop es finalitzin les obres de la línia 9-10 així com els perllongaments en marxa de les línies 3 i 5. El problema més greu de mobilitat a Barcelona són els viatges des de l’exterior i aquests s’han de resoldre, principalment, millorant la capacitat, prestacions i cobertura de les Rodalies ferroviàries. Històricament, Barcelona ha reduït molta infraestructura ferroviària per motius urbanístics i avui la xarxa se’n ressenteix. Cal facilitar unes Rodalies ben dimensionades i reservar espais per a la quadruplicació de vies entre Torrassa i Castelldefels, i entre Sagrera i Granollers, així com estudiar un tercer túnel de rodalies a 15 anys vista i amb una participació ciutadana que eviti els errors del passat.

Accelerar el sistema seguretat ATP-ATO de la L1 metro per aconseguir un servei més regular que ajudi a reduir les aglomeracions.

Exportació de la informació dels propers trens del metro a la superfície per evitar esperes amb la calor sufocant de l’estiu a les caloroses andanes.

Unió dels tramvies per la Diagonal, seccionant el projecte en trams i prioritzant-ne els de més fàcil execució (Francesc Macià – Passeig de Gràcia i Glòries – Lepant). Mentre no es completa la totalitat del projecte, nova línia d’autobús 77 entre Glòries i Francesc Macià, amb freqüències de pas superiors a 9 minuts en hora punta.

Perllongament del Trambesòs fins l’intercanviador d’Arc de Triomf, per connectar ràpidament el Poblenou, Sant Martí i el Fòrum amb l’estació d’autobusos, quatre línies de Rodalies i dues de Regionals.

Creació de nous intercanviadors a les entrades de Barcelona que permetin una eficaç distribució de viatgers sense sobrecarregar els eixos de més demanda. Proposem:

 • Trinitat Vella (BUS, Rodalies C2, L1, L3, L9), aconseguit a partir del perllongament de les línies 3 i 9 del Metro amb 600 i 500 metres respectivament, amb el desviament (o desdoblament) de la línia C2 de Rodalies durant 1600 metres i amb la construcció d’una terminal d’autobusos integrada amb l’estació.
 • Zona Universitària (BUS, L3, L9, L10, Tramvia), aconseguit a partir de la construcció d’una terminal d’autobusos integrada amb l’estació.
 • Glòries (BUS, L1, Tramvia), millorat a partir del perllongament del tramvia de la Diagonal i aconseguit amb la construcció d’una terminal d’autobusos integrada amb l’estació.
 • Plaça d’Europa (BUS, FGC, L8, L10), aconseguit a partir de la construcció d’una terminal d’autobusos integrada amb l’estació en una zona d’alta densitat i abans d’arribar als col·lapses d’Ildefons Cerdà i Plaça d’Espanya.

Reubicació de parades d’autobús per afavorir la intermodalitat amb d’altres línies secants de bus i el tramvia de la Diagonal i de Gran Via.

Eliminació del gir a la dreta des de la calçada central a la cruïlla de Diagonal-Numància, que impedeix mantenir una ona verda pel tramvia a la Diagonal i dificultaria el proposat carril bus interurbà al centre de calçada a l’entrada de Barcelona.

Instal·lació de parades dobles als autobusos als eixos més carregats seguint l’exemple aplicat entre Verdaguer i Francesc Macià, amb millores d’informació dinàmica i senyalització fixa. Caldria completar la secció Francesc Macià – Zona Universitària i iniciar la secció de la Gran Via entre Glòries i Ildefons Cerdà.

Integració dels elements informatius i teleindicadors de parades dels serveis de TMB i d’altres operadors de l’EMT, permetent conèixer els temps d’espera també en la xarxa de Nitbús o als serveis interurbans.

Aplicar una reforma progressiva i valenta de la xarxa d’autobús que eviti excessius revolts, revisi la curta distància entre parades a alguns barris plans, millori la intermodalitat i tendeixi a la desitjada ortogonalitat de la xarxa.

Extensió dels teleindicadors de parades d’autobús als punts de més gran demanda

Revisió urgent de les línies d’autobús que pateixen saturació de viatgers

Instal·lar prioritat semafòrica per a les línies d’autobús de més gran demanda sota un criteri homogeni amb la resta de municipis de l’àmbit EMT. Cal superar els 12 km/h de velocitat comercial de forma definitiva.

Fer efectiva la prioritat semafòrica instal·lada al tramvia a cruïlles menors i mitjanes i millorar la ona verda del Trambaix, eliminant el coll d’ampolla de la cruïlla Diagonal- Numància

Acondicionament dels carrils bus d’accés dels serveis interurbans, que comuniquen Barcelona amb l’exterior, amb un reforç amb senyalització horitzontal, pintant cada 100 metres la paraula BUS, posant elements de goma que separin i delimitin clarament el carril, o instal·lant una línia rugosa, similar a les que delimiten les autopistes, que facin evident la invasió il·legal d’aquests carrils reservats. Són actuacions poc costoses que necessàriament han de complementar els projectes de carril bus-VAO d’accés a Barcelona que tramiten Generalitat i Ministeri de Foment. Tanmateix és necessari intensificar la vigilància d’aquests carrils, molt demandats i localitzats, per evitar-ne l’ocupació i aplicar amb tolerància zero les multes del carnet per punts.  Aquests eixos es corresponen amb les entrades principals de la ciutat:

 • Avinguda Meridiana, on a més s’ha d’ubicar, senyalitzar i protegir un carril bus de sortida, des de Sagrera fins a Trinitat. Al matí la Meridiana està col·lapsada als dos sentits. La prioritat semafòrica a aquest tram s’enllestiria només amb tres cruïlles regulades favorablement per als autobusos interurbans.
 • Avinguda Diagonal, cal reubicar el carril d’autobusos interurbans d’entrada a Barcelona per guanyar en velocitat comercial copiant el model del  carril bus de sortida; és a dir, ubicant-lo a la calçada central. Per això només cal traslladar el carril bus actual o duplicar-lo i traslladar les parades del bus interurbà de forma que es crein bons intercanviadors amb el Trambaix.
 • Gran Via, reubicar el carril bus sentit Llobregat al centre de la calçada seguint l’exemple del sentit Besòs al tram Glòries – Espanya. La diferència de velocitat comercial i de les afectacions de la càrrega i descàrrega són prou evidents per justificar aquesta recolocació.


MESURES PER A AFAVORIR L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

Integrar el servei de taxi a la tarificació social per a les persones grans i persones amb mobilitat reduïda, per tal de fer més efectiu el seu dret a la mobilitat en transport públic. Aquesta integració podria ser total o una rebaixa per als usuaris interessats.

Integració de la tarificació social de l’àmbit EMT, seguint el model de la TFamiliar o la T-Jove de l’ATM a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Creació de la T-Mobilitat, que permeti utilitzar el transport públic, el bicing, el car-sharing, els aparcaments, etc, amb una única targeta nominal, fent possibles diferents ofertes que fomentin l’ecomobilitat i un ús més racional del cotxe.

Crear una tarifa especial infantil per als usuaris de transport públic d’entre 4 i 12 anys, promocionant d’aquesta manera els desplaçaments a l’escola en transport públic quan no s’hi pot accedir a peu o en bicicleta. Cal integrar el transport públic com una pauta natural des de la infantesa.

Creació de títols de transport familiars que evitin que desplaçaments de les famílies o grups siguin més econòmics en vehicle privat o en transport públic.

MESURES PER A LA ‘DESCONTAMINACIÓ’

Fixar com a objectiu sanitari la reducció de la contaminació urbana fins als estàndars de la Unió Europea, estalviant la mort prematura de 1200 persones per any reduint les partícules en suspensió de 50 a 40 micrograms/m3 (la recomanació de la OMS és de 30 micrograms/m3). En l’àmbit de mobilitat, la lluita més eficaç contra la contaminació consisteix en prioritzar, en el següent ordre, les següents directrius:

 • Limitació dels vehicles admesos diàriament, per raons sanitàries
 • Promoció de la bicicleta i els viatges a peu
 • Promoció del transport públic:
  • En transport elèctric
   • Rodalies – Metro
   • Tramvia (10 vegades menys esforç de tracció que els vehicles amb pneumàtics)
   • Bus elèctric (bateria o troleibús)
  • Amb autobusos híbrids
  • Amb de combustió fòssil
   • Bus de Gas Natural
   • Bus Dièsel
  • Promoció del vehicle d’alta ocupació

Analitzar acuradament la possibilitat d’una nova taxa reguladora de mobilitat amb diferents tarifes segons l’ocupació del vehicle, l’hora del dia i la utilitat del vehicle (mercaderies o turisme). Aquesta mesura és la més eficaç per presionar un canvi en l’ús dels vehicles i en la flota per a que siguin més respectuosos amb la salut pública urbana. Aquesta taxa hauria d’eximir el pagament als vehicles elèctrics, transports públics, vehicles amb alta ocupació, distribuïdors de mercaderies, etcètera.

Afavorir els combustibles menys agressius amb el medi ambient, com el gas natural o el biodièsel (procedent de l’aprofitament d’olis) a la flota d’autobusos i de vehicles públics.

Ampliar el sistema “Bicing” i la facilitat per l’ús de la bicicleta intensificant l’actual política municipal en favor d’aquest mitjà de transport, el més eficient de tots. Facilitar els tràmits per fer del “Bicing” un servei metropolità.

Adaptar les calçades i la circulació de vehicles amb motor a unes bicicletes cada vegada més protagonistes de la mobilitat urbana. Carril bici a la xarxa bàsica i coexistència respectada a les zones 30. És molt important la implicació de la Guàrdia Urbana en el control dels vehicles que continuen sense acceptar la bicicleta com a mitjà de transport de ple dret en calçada.

Aplicar les facilitats d’ús de la bicicleta en la via pública contemplades a la nova ordenança de circulació, com l’aplicació de la velocitat màxima a 30 km/h en carrers de sentit únic d’un sol carril de circulació o quan tenint dos carrils de circulació són de sentit invers.

MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA URBANA

Fer complir fil per randa el nou carnet per punts, especialment pel que fa la seguretat viària, respecte pel carril bus i voreres.

Ampliar la zona 30 a tota la ciutat, amb l’excepció de la xarxa bàsica.

Pla de recuperació de les voreres ocupades per motocicletes en aquells punts on es fa difícil la convivència entre l’aparcament d’aquests vehicles i els vianants. Moltes voreres ampliades en democràcia han perdut els metres quadrats guanyats.

Tolerància zero amb l’aparcament il·legal, el soroll excessiu i els excessos de velocitat mitjançant més controls policials, ràdars i videovigilància. Actualment es detecta una posició molt laxa de la Guàrdia Urbana en l’aparcament, soroll i velocitat de motocicletes.

També et pot interessar...