Search

Festa del transfronter

Aquest acte es realitza periòdicament amb les entitas nord-catalanes dedicades també a la promoció del tren, alternant la seva ubicació a la banda nord i frontera.

La voluntad d’aquesta fest es revindicar serveis transfronterers de qualitat.