Search

Reforma del Tortell: més pena que Glòria

juny 20 2006

juny

20

2006

El projecte de reforma de la plaça de les Glòries, presentat per l’Ajuntament de Barcelona, preveu un canvi urbanístic amb grans conseqüències sobre el conjunt de la mobilitat de la ciutat. El projecte de reforma és especialment transcendental per a la ciutat perquè afecta tant l’esquema de trànsit com les connexions del transport públic.

La PTP té una gran discrepància amb el projecte de l’Ajuntament, que està basat en criteris obsolets del segle passat i és incompatible amb el Decret de la Generalitat de lluita contra la contaminació i amb els principis rectors continguts en el nou Estatut d’Autonomia en política de mobilitat. És per això que la PTP ha formulat unes al·legacions al projecte de “modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Plaça de les Glòries i el seu entorn”. La síntesi de les al·legacions figura tot seguit:

 • S’aprofundeix en un model de trànsit que fa prevaler els drets del trànsit de vehicles privats de pas sobre les necessitats del transport públic i dels veïns.

 • Fixa en sentit únic el carreres Aragó, Roma i Tarragona, d’una banda, i Gran Via, de l’altra, la qual cosa suposa mantenir el greu impacte de la mobilitat privada i continuar perjudicant la fluïdesa dels autobusos

 • Així mateix, el projecte de carril bus d’entrada a Barcelona per la Gran Via Nord queda interromput a la plaça de les Glòries, impedint la seva prolongació cap el centre de la ciutat.

 • El nou disseny de la plaça impedeix la unió del Trambaix i el Trambesòs en superfície: una demanda viable, justa i cada vegada més exigida per la ciutadania. Es manté de l’actual dictadura del vehicle privat sobre la Diagonal.

 • No es contemplen mesures de pacificació ni ambientalització del trànsit en un focus tant contaminat com el de plaça de les Glòries

 • El previst macro-intercanviador de Glòries és un projecte faraònic, innecessari i a 15 anys vista, que no resol els problemes del transport públic del dia a dia. Són molts els que pensen que aquest nou gran intercanviador s’ha proposat més per justificar la demolició del Tortell construït als 90 que no pas per una necessitat real de transport.

 • Els enllaços previstos al nou intercanviador es podrien realitzar d’una forma molt més eficient, amb un cost molt menor i ràpidament si es milloressin els intercanviadors existents a tocar de Plaça de les Glòries i es resolguessin puntualment algunes connexions.

 • Cap ciutat europea té un gran intercanviador cada quilòmetre. Al costat de Glòries es troben els intercanviadors d’Arc de Triomf (metro – Renfe – Autobusos urbans – Autobusos interurbans), el de Clot (2 línies de metro i 2 de Renfe), Sagrera Meridiana (4 línies de metro i si es construeix una estació, Renfe) i a relativament poca distància l’estació Sagrera d’alta velocitat

Amb la voluntat de potenciar el transport públic i la mobilitat sostenible als barris que rodegen la plaça, la PTP proposa les següents alternatives:

 • Canalitzar el flux sentit Llobregat dels carrers d’Aragó, Roma i Tarragona per la Gran Via, fent-la de doble direcció, amb l’objectiu de minimitzar l’empremta del trànsit a la ciutat. La Gran Via ha de tenir carrils bus, en ambdós sentits, a la calçada central.

 • Afavorir la circulació d’autobusos passants per la plaça de les Glòries, tant cap el carril bus proposat per a la Gran Via entre Glòries i Pl. Espanya com cap a l’Estació del Nord.

 • Perllongament del Trambesòs fins a Arc de Triomf i millorar l’intercanviador existent en aquest punt entre Metro L1 i Renfe, Rodalies R1-R3-R4-R7 i Regionals, i l’estació d’autobusos més important de la ciutat.

 • Abans de la transformació de la plaça, iniciar la unió dels dos tramvies en superfície al llarg de la Diagonal, tenint en compte el futur disseny de Glòries

 • Túnel de trànsit a Glòries amb el sentit Llobregat parallel al del sentit Besòs, seguint l’eix de la Gran Via, per afavorir la conversió de la Diagonal en una via cívica pensada pel transport públic i per les activitats ciutadanes.

 • Millora de l’intercanviador central de Plaça Catalunya, amb noves andanes per FGC i les línies 3 i 4 de Metro, tot acostant-les a les andanes existents de les línies 1 i 2 de Metro i el túnel de Renfe.

 • El nou túnel entre Sants i Sagrera ha de ser per al sistema de Rodalies. Això ha de fer possible la creació de nous intercanviadors a Provença-Diagonal i a Sagrada Família, que millorarien i ampliarien les connexions que es proposen a Glòries pel tramvia.

 • Reducció de la velocitat a la Gran Via nord a 50 km/h per raons ambientals i de soroll, i incorporació de l’ideari de les àrees 30 al projecte de reforma de Glòries.

També et pot interessar...