Search

Resposta als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi: Recolzem la prioritat pel projecte Busbaix i la millora de Rodalies actuals a curt termini

març 09 2016

març

09

2016

20160309-delta

Benvolguts Alcaldes,

Us agraïm fer-nos partíceps de l’acord dels ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels relatius a la manca d’infraestructures dedicades al transport públic d’aquest corredor on viuen 250.000 habitants. La necessitat de potenciar mesures que millorin la situació actual és plenament compartida:

 • L’any 2009, la PTP va donar la benvinguda al projecte del Busbaix i va demanar ampliar-lo amb ramals a l’intercanviador del Prat i Gran Via així com amb carrils bus urbans dins les 4 viles, especialment a Platja de Castelldefels passant per la UPC. Aquesta manera l’autobús s’especialitzava en la vertebració interna del corredor i la línia R3 en connectar-lo amb Barcelona i resta de regió metropolitana. https://nou.transportpublic.org/component/content/article/85
 • Al novembre de 2010 la PTP va demanar que la nova línia de Rodalies que ha de servir el Delta, inicialment prevista com a perllongament des de Cornellà fins a Castelldefels, a explotar com a R3, no es reformulés com a línia aïllada entre Castelldefels i Zona Universitària. https://nou.transportpublic.org/images/pdf/20101111-allegacions-r3.pdf

Així es va fer constar en diverses al·legacions al Pla de Rodalies, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona i al Pla Director d’Infraestructures de l’Autoritat del Transport Metropolità. Passats molts anys d’aquests plans, ens trobem amb la crua realitat: cap millora infraestructural en aquest corredor i, com bé observeu a la moció, la Generalitat concentrada en una línia 9 de metro que ha monopolitzat les inversions als últims anys i que, molt probablement, ho continuarà fent en el futur, atès que s’acabarà pagant al 2042.

 

Per moltes ganes i il·lusió que hi posem, el Metro del Delta, planificat com a L12 d’FGC, no deixa de ser una reedició del faraònic model de la línia 9 entre el Prat i Barcelona. Però plantejat com a Rodalies la cosa canviaria, tot i ser també un projecte allunyat en el temps. El perllongament de la línia R3 de Rodalies, infravalorat en 900 milions d’euros (entre Cornellà i Castelldefels, sense finançament ni material mòbil) només és plantejable amb un finançament estatal i té uns terminis d’execució llargs. Però el problema de mobilitat és actual.

 

Han passat 15 anys i hauríem de fer balanç si és efectiu mantenir plantejaments de 2001 atesos els resultats aconseguits, tant en les infraestructures interurbanes construïdes (L9, tramvia, perllongaments d’FGC) com en les no aconseguides. Des de la PTP considerem que cal aprofitar el bagatge de l’experiència i fer alguns replantejaments:

 • El transport públic de superfície té moltes possibilitats. Els tramvies (2 xarxes, 400 M€, 29,2 km) han aconseguit una demanda diària de 85.000 passatgers front els poc més de 50.000 de la línia 9 (trams nord i sud, 5.000 M€, 30 km en total). Òbviament el tramvia ha permès reduir el trànsit i captar passatgers per al transport públic elèctric d’una forma molt més econòmica i extensa dins del territori. Per aquest motiu creiem que l’actuació prioritària d’aquest corredor ha de ser el Busbaix. Sobre aquest projecte fem les següents consideracions:
  • El projecte hauria de ser dissenyat per a autobusos convencionals, que puguin sortir-se’n i fer serveis directes a la Zona Universitària, Pl. Espanya, etcètera. Si es dissenya una plataforma d’autobusos exclusiva per a models guiats, aleshores és preferible optar pel tramvia per la relació preu-capacitat.
  • Completar l’actuació amb una connexió Sant Boi – Intermodal del Prat – Gran Via, cobrint les funcions preteses amb el perllongament de la línia 1 del metro a un cost molt més assequible, aconseguint a més que els autobusos entre el corredor del Delta i Pl. Espanya (per C-245 o per C-31) puguin fer aturada a l’esmentada estació, situada a tan sols 12 minuts de l’aeroport T1 i 8 minuts de l’aeroport T2 en metro L9.
  • Connexió Castelldefels Platja – UPC – Castelldefels Centre,cobrint les funcions preteses amb la línia L12 d’FGC.
  • Previsió de connexió entre Cornellà, Ronda Sant Ramon i la Ciutat Cooperativa de Sant Boi,cobrint les funcions preteses amb la línia L12 d’FGC. L’ajuntament de Sant Boi va rebutjar l’any 2001 que li arribés el Trambaix, condemnant el municipi a no gaudir d’un mitjà de transport que avui ha millorat substancialment la mobilitat en transport públic de Sant Joan Despí, Cornellà, Esplugues, Sant Just i Sant Feliu.
 • El servei de Rodalies ha patit un descens de viatgers com a conseqüència dels problemes de fiabilitat i capacitat de la xarxa. Després del rècord de 122 milions de viatgers l’any 2006, ha hagut un preocupant descens de passatgers fins als 105 l’any 2014. Des de la PTP donem un toc d’alerta sobre aquest servei. La millora del rendiment de l’actual xarxa de rodalies hauria de ser la principal actuació en matèria de transport públic d’alta capacitat: trens més freqüents i més ràpids. En aquest apartat demanem que es prenguin en consideració els següents requeriments tècnics:
  • La prioritat és l’increment del rendiment i capacitat als túnels actuals del sistema ferroviari de Rodalies i Regionals, no sobrecarregar-lo amb llançadores aïllades ni noves línies. La PTP ha manifestat el seu profund desacord amb el projecte pactat darrerament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment de l’Estat de construir una llançadora ferroviària privada entre l’aeroport T1 i Barcelona, que obliga a construir un segon túnel públic entre l’estació del Prat i l’esmentada terminal. Creiem que la prioritat ha de ser treure profit de les infraestructures ja fetes i acabades d’estrenar (Rodalies i línia 9 sud) així com millorar la capacitat en comptes de sobrecarregar-la. Per aquest motiu exigim prioritat als enllaços ferroviaris de Montcada i túnel de Bellvitge – Torrassa sobre qualsevol altra infraestructura ferroviària pesant que sobrecarregui la xarxa actual.
  • Carregar d’estacions i parades la línia R2 sud sense tenir en compte el servei aigües amunt, especialment els semidirectes i regionals, suposa un perjudici sobre una de les funcions de la xarxa de Rodalies, ser competitiva en els trams més allunyats de la regió metropolitana. Amb l’objectiu d’integrar la doble necessitat de trens ràpids per a les zones més allunyades i un servei amb intensitat de metro entre Castelldefels i Barcelona, creiem que és imprescindible projectar i executar una quadruplicació de vies al tram el Prat – Castelldefels. Tanmateix demanem que el projecte de Torrassa-Bellvitge inclogui 4 vies al baixador de Bellvitge per permetre l’avançament de trens.
 • Revisió de tots els projectes viaris per acollir millores per a la circulació en bicicleta i en transport públic, especialment aquelles actuacions que travessen el riu. La nova connexió entre l’A-2 i la C-32 a Sant Boi de Llobregat (Perllongament de l’autovia del Baix Llobregat, en el tram entre la Ronda Litoral i la C-32) comporta l’ampliació viària de l’actual pont de la C-245, però no integra cap carril bus entre el que són els municipis del marge dret del riu i els marge esquerra. Tot i haver-se projectat el Busbaix, la manca d’acord i coordinació entre les administracions locals, autonòmica i estatal perjudica el desenvolupament de la mobilitat sostenible.
 • Projectar un macro park & ride associat a la intermodal del Prat,on puguin ubicar-se centres de serveis de mobilitat sobre l’intercanviador entre línia 9 sud, Rodalies i Regionals de Catalunya, servei Avant i Busbaix. Aquest servei permetria una gran intermodalitat i una resposta a possibles contingències del trànsit associades a la lluita contra la contaminació a l’àrea metropolitana.
 • Projectar una connexió eficient entre els autobusos, trens, tramvia i metro a Cornellà Centre, que prevegi un segon accés pel costat via 1 de Rodalies i una millor integració dels serveis de bus.
 • A llarg termini, desenvolupar el Metro del Delta com a part del Pla de Rodailesi no com a línia L12 de metro o línia ferroviària aïllada Castelldefels – Zona Universitària que repeteixi el model de la línia L9 sud però sobre un territori encara més extens. Portar una línia de rodalies aïllada a la Zona Universitària ens aboca a construir un túnel per la Diagonal en una segona fase (termini 2040?), mentre que amb el perllongament de la línia R3 es podria accedir a la Diagonal amb el tramvia, l’L9 o l’L5. Les avantatges del perllongament de la línia R3 serien la rapidesa, la possibilitat de travessar l’àrea metropolitana i no només accedir a un punt de Barcelona i l’aprofitament de les economies d’escala del Pla de Rodalies (línies passants que equilibrin oferta i demanda amb el costa-costa interior-interior).

Amb l’objectiu de debatre aquests i altres plantejaments la PTP desitja formar part d’aquesta plataforma de mobilitat del Delta.

 

Aprofitant l’avinentesa, rebeu una cordial salutació;

 

Ricard Riol Jurado

President de PTP

També et pot interessar...