Foto: Ajuntament de Salou

Salou, 25 de maig de 2016. Avui s’ha celebrat una reunió entre l’alcalde de Salou, Pere Granados; el regidor delegat de Gestió del Territori de l’ajuntament de Salou, Marc Montagut; l’arquitecte municipal de Salou, Josep Maria Ferran; el president de la PTP, Ricard Riol Jurado; el vocal territorial de la PTP al Camp de Tarragona, Daniel Pi i el coordinador de la PDF.Camp, Carlos Montejano.

La reunió ha estat proposada per l’ajuntament de Salou davant la campanya de les entitats en defensa del ferrocarril al Camp de Tarragona, on es denunciava l’actitud dels Ajuntaments de Salou i de Cambrils davant la desaparició del ferrocarril de costa per l’entrada en servei de la variant Vandellòs – Vila-seca / Camp de Tarragona. L’alcalde de Salou va defensar l’eliminació de l’efecte barrera que suposen les actuals vies de tren, però apostant sempre per tranviaritzar la línia. Els responsables municipals argumenten que el projecte de “Via Cívica” sobre l’actual emplaçament del tren preveu una franja verda per on discorreria el TramCamp. L’Alcalde també va insistir en defensar l’estació ferroviària de Port Aventura, con s’enllaçarien els serveis ferroviaris convencionals amb el tren-tramvia.

Aclarit el suport compartit pel TramCamp, el punt de discrepància entre l’ajuntament i les entitats en defensa del ferrocarril és la transició de tren actual a tramvia per la “Via Cívica”. Les entitats defensem mantenir la línia transitòriament, perquè la pròpia desaparició del servei posaria en perill la viabilitat del projecte, que no queda garantit tot i la reserva d’espai al projecte de “Via Cívica”. A més del nou projecte, vam remarcar la necessitat de mantenir connectats amb un bon transport públic els més de 675.000 passatgers anuals afectats, provisionalment amb un reforç del servei actual RT2. En canvi des de l’Ajuntament es considera un risc mantenir la línia actual perquè les administracions podrien endarrerir massa la transformació urbanística que Salou porta tants anys esperant.

Des de les entitats també apostem per una ràpida tranviarització de la línia seguint el model Alacant-Benidorm, que va ser possible sense greus interrupcions del servei públic, primer amb l’adquisició dels tramvies i transformant tots els passos a nivell en passos urbans semaforitzats, i després amb un pla continu d’urbanització per eliminar barreres físiques, donar continuïtat als carrers, enbellir la ciutat i fer possible la “Via Cívica”.

Per acostar posicions, les entitats en defensa del ferrocarril i l’Ajuntament de Salou vam acordar treballar plegats per demanar a la Generalitat el projecte de conversió de la línia en tren-tramvia.

L’Ajuntament de Salou va emetre un comunicat sobre aquesta reunió.