El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble.Sr. Lluís Recoder, durant el seu discurs.
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble.Sr. Lluís Recoder, durant el seu discurs. El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble.Sr. Lluís Recoder, sosté la targeta T-Ambiental, la proposta que la PTP realitza per fidelitzar els usuaris aprofitant els suports, encara vigents, de targetes magnètiques.

El sopar social anual de la PTP de l’any 2012 va comptar amb la presència del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Lluís Recoder. L’esdeveniment va comptar amb més de vuitanta assistents, entre els quals hi havia importants personalitats del món del transport públic de Catalunya (operadors, adminsitracions públiques, etcètera).

El president de la PTP, Ricard Riol Jurado, va fer balanç de l’any 2012 en matèria de mobilitat sostenible, un any que no ha estat fàcil per al sector del transport públic. A nivell de servei públic, s’ha hagut de fer front a una pujada tarifària i retallades sense precedents, i com a motor d’activitat econòmica s’havien hagut de lamentar diversos EROs a empreses constructores (carrosseres Noge, Ayats, Indcar i ferroviària Alstom) i operadores (Trambesòs, Trans T1-T2 UTE, etcètera). La PTP va demanar un pla d’incentius a la demanda del transport públic més enllà de les subvencions tarifàries normals, ja que el sector de l’automoció estava rebent molt suport extraordinari (noves carreteres amb peatge a l’ombra, plan VIVE, etc…). Un dels aspectes més urgents, segons la PTP, és l’elaboració d’una llei de mobilitat que permeti finançar plans d’oferta de busos exprés més potents que els plantejats fins ara i posi servei ferroviari sobre una xarxa que està pràcticament buida. Tanmateix es va reconèixer la capacitat de diàleg del nou executiu i l’aplicació de mesures reivindicades per la PTP (nou abonament de regionals de Renfe, adopció del model de carril bus proposar per la PTP a la B-23, etcètera).

 

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va fer un repàs de les dificultats per les quals estava atravessant el Departament, amb un 40% del pressupost compromès per l’executiu anterior en pagaments diferits (peatges a l’ombra, mètodes alemanys, etcètera), que deixava un escàs marge de maniobra. També va recordar la importància que tenien els serveis de transport públic sobre les inversions: tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat han incrementat les seves aportacions al contracte programa del transport públic mentre la participació de l’Estat ha baixat. Sobre infraestructures va recordar que s’havien reprès les obres de perllongament d’FGC a Sabadell i a Terrassa, a més de les obres del tram Zona Universitària – Aeroport T1. El Conseller estava content de deixar els finançaments d’aquestes obres assegurats i no pendents, com afirma se’ls va trobar. El tram central de la línia 9 seguia pendent de finançament però era voluntat del Govern acabar el projecte complet de la línia 9, que ja es trobava tunelat en un 86,9%. Pel que fa el pla de Rodalies, el Conseller va lamentar que només s’havia executat el 7% del pla i que, al ritme actual, el Pla s’acabaria al 2052. El Conseller no va defugir en abordar altres temes importants, com l’Eurovinyeta, el canvi de model tarifari en els transports públics (T-Mobilitat) o les dificultats que tenien amb el Ministeri de Foment per signar un contracte – programa amb Renfe. El Conseller també va respondre a una sèrie de preguntes del públic sobre temes diversos:

  • sobre l’escassa necessitat de soterraments com el de Girona, va respondre que el Departament no en finançaria cap més i que s’haurien de finançar amb plusvàlues urbanístiques.
  • sobre quant pujaria la T-10 i la T-50/30 l’any 2013, va respondre que l’IPC corresponent al tancament de 2012, ja que la gran pujada ja s’havia fet a principis d’any. Es preveu que l’Estat aporti el mateix que l’any passat (98 M€) així que no s’hauria de notar una gran pujada de tarifes a menys que el Conseller d’Economia retalli encara més el pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • sobre com millorar el transport públic de superfície fora de la corona 1, va respondre que amb més Bus Exprés.
  • sobre què fallava en el bus Exprés, si adminsitració, operadors o polítics, va respondre que els operadors s’havien implicat molt en el projecte aportant inversions pròpies.
  • sobre què significaria per al transport públic l’estat propi, va respondre que més capacitat de gestió i més recursos, posant com a exemple la gestió de Renfe i el contracte programa.
  • una invitació per visitar l’intercanviador de Cornellà i els problemes d’intermodalitat d’aquest punt, a la qual hi va accedir després del 25N.
  • sobre la necessitat de fer pagar les persones jurídiques que organtizen esdeveniments massius l’increment de recursos de transport públic va mostrar el seu acord.
  • sobre els problemes de contaminació que arrossega Barcelona va apuntar que s’ha d’estudiar limitar l’accés del cotxe perquè actualment no es compleix la normativa europea.

La PTP va aprofitar per lliurar al Conseller les 10 propostes per revitalitzar el transport públic, que seran plantejades a tots els grups polítics parlamentaris que es presenten a les eleccions al Parlament el proper 25 de novembre. Entre aquestes propotes, 5 de gestió i 5 d’infraestructures, destaca la creació d’una targeta de fidelització T-Ambiental. El Conseller va assegurar davant dels assistents que rebia molta producció escrita de la PTP i que era tinguda en compte, tot i que no es podia respondre a totes les nostres peticions al ritme que a nosaltres ens agradria.

 

El sopar de la PTP ha comptat amb una nombrosa assistència de persones vinculades amb el món del transport públic.  El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble.Sr. Lluís Recoder, ha donat resposta a un important nombre de preguntes del públic assistent, realitzades de forma escrita. — amb Ricard Riol Jurado, Pau Noy Serrano, Lluís Recoder i Albert Obiols a Hotel Rivoli Ramblas.
Taula presidencial del sopar anual de la PTP. Públic assistent al sopar anual de la PTP.