Search

Cal millorar la informació i els autobusos llançadora del tall de la línia 1 del metro

juny 28 2019

juny

28

2019

Barcelona, 28 de juny de 2019. Demà dissabte 29 de juny es produirà un important tall de dos mesos a la línia de transport públic amb més demanda a Catalunya, la línia 1 del Metro de Barcelona de TMB, amb 362.139 viatges en dia feiner, 262.461 en dissabte i 172.547 en diumenge o festiu. El tall afectarà el tram que uneix les ciutats de Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, entre les estacions de Fondo i Clot. Aquest tall serà simultani amb el de la línia 2 entre Paral·lel i Sagrada Família entre el 27 de juliol i el 30 d’agost.

Des de la PTP no qüestionem la necessitat del tall per renovar la infraestructura, que encertadament s’ha fet coincidir amb els dos mesos de menor demanda, però manifestem la nostra preocupació amb el dispositiu alternatiu de transport elaborat per les administracions.

La informació facilitada a les persones usuàries del tram afectat a Santa Coloma i Sant Andreu recomana utilitzar altres línies de metro o rodalies si hi ha proximitat o l’ús d’un bus substitutori a la resta de casos:

Estació L1 sense servei Alternativa ferroviària Alternativa en bus substitutori
Fondo Fondo (L9 nord) Bus llançadora Fondo (L9 nord– Sant Andreu (R2) – Onze de Setembre (L9 nord+L10 nord).
Santa Coloma Proximitat amb Plaça de l’Església (L9 nord), no anunciada.
Trinitat Vella No
Baró de Viver No
Torras i Bages No
Sant Andreu Sant Andreu Comtal (R2)
Fabra i Puig Sant Andreu Arenal (R3 i R4) Bus llançadora Fabra i Puig (R3-R4) – la Sagrera (R3-R4, L5, L9 nord, L10 nord) – Clot (R1-R2, L1 i L2)
La Sagrera La Sagrera-Meridiana (R3 i R4)
Navas No
Clot El Clot – Aragó (R1-R2, L1 i L2)

Els principals inconvenients detectats són els següents:

  • Els autobusos substitutoris no cobreixen la totalitat del tram afectat, deixant descobert el tram Sant Andreu – Fabra i Puig, això obliga a molts transbordaments dobles per a relacions bàsiques i no garanteix la continuïtat dels itineraris accessibles. A diferència d’altres talls ferroviaris del metro, no es cobreix la totalitat del tram tallat ni tan sols amb la combinació de diversos serveis especials de bus.
  • No es facilita l’accés dels autobusos substitutoris a l’estació de Sant Andreu Arenal o la Sagrera Meridiana de Rodalies, que són les alternatives més coincidents amb la línia 1 del metro i les que aporten més capacitat i connectivitat.
  • L’oferta de dissabtes, diumenges i festius d’un tren de Rodalies cada 30 minuts a l’estació de Sant Andreu Comtal no es pot considerar una alterativa adequada a un servei de metro L1 que actualment es presta cada 3-6 minuts durant gran part del dia.
  • No es dona protagonisme informatiu a la Nova Xarxa Bus o a la xarxa AMB Metrobus metropolitana com a opció preferent tot i oferir millors temps de viatge que la llançadora. L’ús d’aquests serveis per accedir a la línia 2 del metro por generar alternatives de transport més raonables pel que fa temps de viatge. Malauradament el tall de la línia 2, simultani al de la línia 1, no farà rendibles aquestes opcions durant el mes d’agost.

Tot i que el dispositiu alternatiu de transport té l’encert de considerar altres ofertes ferroviàries més enllà de TMB, considerem que cal fer un seguiment exhaustiu de l’evolució del tall i prendre en consideració les següents mesures:

  • Connectar de forma eficient l’estació de la Sagrera Meridiana i/o Sant Andreu Arenal amb les principals estacions tallades del recorregut de la línia 1, especialment Fondo i Santa Coloma. El tall ferroviari hauria de solucionar-se amb un sol transbordament.
  • Informar sobre la línia M28 de Tusgsal i reforçar-la si s’escau com a alterantiva ràpida a la llançadora proposada per al trajecte Fondo – Sant Andreu Comtal.
  • Informar de la possibilitat d’accedir a la línia 2 amb les línies B20 i B23 des de Fondo, i amb la V33 i M30 des de Santa Coloma. Reforçar aquests autobusos regulars si s’escau.
  • Considerar el reforç de la línia R2 entre el centre de Barcelona i Sant Andreu Comtal al mes d’agost en cas de no fer-se efectiu l’accés dels autobusos a Sant Andreu Arenal / la Sagrera. A l’agost les freqüències de la R2 decauen als 30 minuts i no funcionarà la línia 2 de metro.

Recomanem recuperar l’experiència del pla alternatiu del tall de la línia 5 del metro entre Can Boixeres i Collblanc de l’any 2009, elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb l’establiment de tres serveis llançadora que connectaven la totalitat del tram tallat amb Rodalies i altres línies de metro.

També et pot interessar...