Search

Vaga als FGC: Serveis mínims insuficients

abr. 24 2005

abr.

24

2005

La PTP vol alertar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l’empresa FGC sobre la clara insuficiència dels serveis mínims establerts durant les jornades de vaga, convocades des d’avui dia 25 d’abril fins el 6 de maig en jornades de 24 hores.

Sense entrar en valoracions sobre la naturalesa i causes d’aquesta vaga, convocada per un sindicat que a FGC és molt minoritari, volem manifestar el nostre profund desacord amb els serveis mínims acordats, que explícitament pretenen la supressió del servei ferroviari de 05h a 07h, de 09h a 17h, i de 21h fins el tancament habitual. Aquestes supressions de transport públic, en un món on l’horari laboral s’ha diversificat molt, no garanteixen els drets de mobilitat de treballadors i estudiants sense cotxe, que són la majoria de la població. No tothom entra a treballar de 07h a 09h o surt de 17h a 21h.

El servei a les franges horàries suprimides no pot dependre únicament de la voluntat dels maquinistes que vulguin treballar, ja que aquests serveis poden veure’s afectat pels piquets. Qui s’ha de preocupar per garantir els drets del ciutadà és la mateixa administració. Cal doncs, establir uns serveis mínims durant tot el dia, tal com es fa en el cas de Renfe o com es feia en el cas del metro de Barcelona quan es convocava vaga, a fi i efecte de conciliar el dret a formular reivindicacions laborals amb els drets de mobilitat dels usuaris del transport públic. A més d’això, s’ha de garantir el compliment exhaustiu dels serveis mínims pactats.

Instem al Departament de Treball a ampliar notablement els serveis mínims en la vaga de FGC, i al sindicat convocant de la vaga i a FGC a resoldre un problema que, a més d’afectar el dret a la mobilitat dels altres treballadors, l’únic que aconsegueix és abocar més cotxes a la carretera i enfrontar els usuaris amb alguns treballadors de l’empresa ferroviària.

Barcelona, 25 d’abril de 2005

També et pot interessar...