Search

Valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i propostes per al 2002

des. 04 2001

des.

04

2001

S’ha celebrat a Catalunya per primer cop, durant la setmana passada, la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La PTP fa una valoració positiva d’aquesta primera celebració.

La setmana ha constat de tres escenaris diferents. En primer lloc l’Exposició de la Mobilitat Sostenible i Segura, instal·lada a la Illa Diagonal de Barcelona durant tota la setmana, amb la peculiaritat que aquest any serà itinerant per Catalunya. En segon lloc, el Fòrum de la Mobilitat que durant quatre tardes consecutives ha debatut temes del màxim interès: peatge a les autopistes, nou tramvia de Barcelona, urbanisme i mobilitat, i peatge urbà a Londres. A remarcar que han estat presents representants de les ciutats de Londres i Estrasburg. I en tercer lloc els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible que s’han desenvolupat de forma descentralitzada en cinquanta-cinc localitats, la població de les quals, sumada, representa el 75% de la població de Catalunya. Encara és prematur per fer una avaluació precisa del nombre d’actes celebrat però en primera aproximació es podria estimar els actes celebrats en una xifra propera al miler.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible s’acaba, a parer de la PTP, amb un bon balanç d’activitats en pro d‘una nova política de mobilitat. Si a més es té en compte que el passat 22 de setembre, dia sense cotxes, va deixar una cascada de mesures permanents a favor de la mobilitat sostenible, cal qualificar com a globalment positiu l’exercici del 2001

Propostes per al 2002

Les enquestes d’opinió que s’han dut a terme en anteriors celebracions del Dia sense Cotxes posen de manifest un notabilíssim nivell d’adhesió als objectius de la diada -més del 90% de la ciutadania- i una clara voluntat de celebrar anualment més diades com la del dia sense cotxes.

Per altra banda, la pròpia Comissió Institucional del Dia sense Cotxes, així com la pràctica totalitat d’ajuntaments havien manifestat que fer un dia sense cotxes al setembre i en dissabte era una molt mala proposta. Justament per això es va convocar la Setmana de la Mobilitat Sostenible dos mesos després. Cal tenir ben present que a l’any 2002 el 22 de setembre cau en diumenge i que, tant en dissabte com en diumenge, el capítol educatiu queda a zero. Poc sentit té demanar a la població que deixi el cotxe a casa en un dia en què no hi ha especials problemes de circulació a les ciutats.

És a partir d’aquestes reflexions que es formula la següent proposta d’actuacions per al 2002.

Per a l‘any que ve es proposa convocar quatre actes en pro d’aquestes noves idees de la mobilitat sostenible.

  • Celebrar el dia sense cotxes el dimecres, 22 de maig, amb contingut reivindicatiu i educatiu, seguint l’esperit de les primeres convocatòries. És una data alternativa que ha ofert la pròpia Unió Europea. Cal recordar així mateix que el dia que més participació ha tingut un dia sense cotxes fou el 29 d’abril de 1999, conegut com a Jornada d’Auto-reflexió.
  • Celebrar la Setmana de la Bicicleta la quarta setmana de maig, entre el 19 i 26 d’aquest mes, en la mateixa setmana que se celebraria el dia sense cotxes. La promoció de l’ús de la bicicleta requereix d’un missatge específic que no pot quedar diluït en altres convocatòries.
  • Celebrar també el dia europeu sense cotxes, el 22 de setembre (diumenge), que s’hauria de caracteritzar com el dia del vianant o el de la seguretat vial. El patró de mobilitat d’aquest quart diumenge de setembre el fa molt apropiat per a aquesta convocatòria.
  • Celebrar la setmana del transport públic entre el 20 i 27 d’octubre, amb la mateixa caracterització que aquest any 2001 però concentrada en un missatge a favor de la utilització del transport públic. És a dir, acte culturals, educatius, debats i inauguracions de transport públic. Per a l’any 2002 caldria ser molt més ambiciós i caldria que les institucions públiques de transport s’impliquessin molt més.

Barcelona, 5 de desembre de 2001

També et pot interessar...