20160919-resultats-ile

Descarregar comunicat amb resultats (PDF)

  • És una de les principals conclusions extretes a la VI cursa de transports organitzada avui per la PTP i l’ATM en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016.
  • El trajecte d’Alpicat en bus es fa amb només 6 minuts de diferència respecte el cotxe i suposa un estalvi econòmic aproximat de 200€ al mes i de la meitat d’emissions.
  • El trajecte de Mollerussa en bus es fa amb només 9 minuts de diferència respecte el cotxe i suposa un estalvi econòmic aproximat de 400€ al mes i de la meitat d’emissions.

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, en col·laboració amb l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i els ajuntaments lleidatans participants, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, han organitzat avui la VI Cursa de Transports de l’Àrea de Lleida.

Aquesta cursa és una de les activitats que se celebren anualment a l’àrea de Lleida, en el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible que enguany té lloc del 16 al 22 de setembre, coincidint per primer cop amb la celebració de la Setmana a nivell europeu i que sota el lema “Mobilitat intel·ligent. Economia potent.” cerca apropar formes de transport més sostenible, segur i saludable enfront del vehicle privat.

A la VI Cursa de Transports de l’Àrea de Lleida el bus ha competit amb el cotxe privat des de 5 municipis fins a la capital del Segrià. Els ajuntaments que han participat són: Alfarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa i Torrefarrera.

Addicionalment ha participat la bicicleta des d’Alpicat i Torrefarrera, guanyant a Alpicat i trigant 12 minuts més que el cotxe a Torrefarrera. També s’ha afegit el tren des de Balaguer, comparant per primer cop els nous trens de la línia de la Pobla que es van posar en marxa el passat mes de juliol.

Repercutint els costos reals; el cotxe costa fins a 10 vegades més que l’autobús en l’accés a Lleida, imputant les despeses d’amortització del vehicle i una hora d’aparcament; i considerant l’ús de la T10/30 integrada, el títol de transport més utilitzat a l’Àrea de Lleida.

 

Desenvolupament de la Cursa

 

La sortida de les curses s’ha fet des de la porta dels respectius ajuntaments entre les 09.00 i les 10.00 hores, i els participants, una quinzena de persones, han arribat successivament entre les 09.30 i les 11.00 hores a un punt de trobada comú ubicat a la passarel·la del Liceu Escolar, on s’ha fet una lectura dels resultats més destacats.

 

EXPLICACIÓ DELS CÀLCULS

 

Temps de viatge. Dels transports ens interessa el seu cost i la seva rapidesa, no pas la velocitat punta. Per això a la Cursa de Transports es calcula el temps de viatge de “porta a porta” entre un origen i una destinació. Això ha d’incloure el temps d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del transport públic. Com a la realitat, a la Cursa de Transports tots els viatgers comencen i acaben a peu.

 

Costos directes. Els costos directes del vehicle privat inclouen la mitjana de la despesa per posar a punt un vehicle i fer-lo funcionar. Per tant s’hi compten des de les grans despeses fixes com l’adquisició del vehicle, manteniment, reparacions, impostos i les assegurances repercutides sobre la vida útil del vehicle, expressades en €/km. També s’hi compten les despeses variables, com és la benzina o l’aparcament. Així doncs, deixant de banda el preu de l’aparcament, que varia en funció del temps, al voltant d’unes tres quartes parts dels costos directes del vehicle privat s’associen a l’amortització del vehicle, i la quarta part restant correspon al combustible gastat en el desplaçament. En el cas de la bicicleta, els costos són molt baixos perquè només és comptabilitza la part proporcional de l’amortització de la bicicleta en la seva vida útil. Els costos directes del transport públic, en canvi, no són proporcionals al recorregut realitzat, ja que les tarifes són planes segons la zona, i no depenen dels quilòmetres realitzats. Per exemple, entre Mollerussa i Lleida s’ha escollit un títol de transport prou representatiu: la T-10/30. En haver de travessar dues zones per a cobrir el desplaçament en l’àmbit tarifari integrat, cada viatge suposa una despesa de 1,24 €.

 

Despesa energètica. S’han tingut en compte dos conceptes per avaluar la despesa energètica dels viatges: el consum general pel propi vehicle en el seu desplaçament i el cost energètic de processar l’energia, ja sigui carburant o electricitat, fins  a fer-la arribar als vehicles (de la natura a la benzinera o a la xarxa elèctrica). No s’han contemplat despeses energètiques de fabricació i manteniment i desballestament dels vehicles, ni la despesa relacionada amb la construcció i manteniment de les infraestructures que utilitzen. Per calcular el consum energètic dels transports per carretera s’ha considerat un vehicle dièsel Euro IV, que és el més representatiu de Catalunya, i el consum associat a la zona urbana o interurbana, segons recorregut.

 

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (CO2) i contaminants locals (PM10 i NOX). Considerant la despesa energètica i la tecnologia dels vehicles de l’apartat anterior s’ha emprat la metodologia de l’Agència Europea del Medi Ambient per trobar les emissions dels gasos amb efecte hivernacle, bàsicament per a diòxid de carboni (CO2), principal responsable de l’escalfament del planeta, i els contaminants locals de partícules sòlides amb diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i els òxids de nitrogen. (NOX) principals responsables de les malalties respiratòries i cardiovasculars en zona urbana després de la dieta i dels hàbits alimentaris.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario