Des del 5 de desembre, tots els caps de setmana i festius el carrer Francesc Layret de Badalona està tallat al trànsit de vehicles. D’aquesta manera els vianants poden fer ús de la calçada en un dels carrers de la ciutat amb més volum de vianants i que, per contra, té unes voreres que en alguns punts no arriben al metre d’amplada i incompleixen la normativa d’accessibilitat.

La PTP vol recordar que augmentar els espais destinats a vianants és una mesura prevista al Pla de Mobilitat Urbana de Badalona aprovat pel Ple Municipal en data 31/05/2016. Concretament la mesura 1.5.6 del Pla d’Acció contempla el projecte de millora de la mobilitat al carrer Francesc Layret. A més, es disposa d’un estudi annex d’alternatives (Memòria Estudi peatonalització F. Layret, Peatonalització c. Francesc Layret – Annex i Microsimulacions de trànsit (vídeo)) que validen la possibilitat de poder desviar el trànsit passant i limitar la circulació al carrer a residents, serveis i DUM.

Les mesures que s’han implementat durant aquesta setmana basades en l’urbanisme tàctic han permès ampliar voreres en algun tram, ampliar l’espai destinat a la distribució urbana de mercaderies en una zona amb un gran dèficit i guanyar amb seguretat viària ampliant el carril únic pel trànsit en tot el tram entre Martí Pujol i Temple.

Des de l’entitat s’apel·la a la corresponsabilitat de tots els grups municipals en fer viable el projecte de vianantització definitiva durant el 2021 en un procés que hauria de desplegar les següents accions:

  • Implementació d’un sistema smart per a la gestió de la mobilitat a tota l’illa de vianants, ERM (reconeixement de matrícula) per a gestionar l’accés a guals i aparcaments i la distribució urbana de mercaderies en franges horàries permeses.
  • Definició de quines són les vies d’entrada i sortida de l’illa de vianants pel trànsit veïnal i DUM I plantejament de sistemes d’expulsió del trànsit pels recorreguts més curts i menys transitats.
  • Definició de la tipologia de seccions i determinació dels usos (terrasses, espais d’estada).
  • Pla de senyalització orientativa i senyalització dels aparcaments i zones d’estacionament regulat per àmbits des dels accessos a Badalona.
  • Implementació de carril en sentit contrari a Via Augusta pel transport públic amb les parades que donin cobertura a l’àmbit.
  • Campanya informativa i de conscienciació ciutadana sobre l’ús de les zones per a vianants, els desviaments de transport públic, l’accés a la xarxa d’aparcament i les alternatives de mobilitat sostenible.

La PTP celebra que s’implementin aquests primeres mesures d’urbanisme tàctic en un context de pandèmia de la COVID-19 en que l’ús de l’espai públic en ciutats denses com Badalona s’ha incrementat. En aquest sentit es demana seguir implementant mesures d’aquest tipus a tots els carrers de la ciutat on avui no es pot garantir el distanciament físic entre persones (per discontinuïtat de voreres, amplades mínimes, obstacles o infradimensionament) i sigui possible fer-ho.

 

 

Badalona, 14 de desembre de 2020