Search

Volem més trens (Línia C4)

maig 31 2002

maig

31

2002

20020600-metro_regional2

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic, demanem en nom dels usuaris de RENFE, que s’actuí immediatament per millorar las línies de rodalies en al Baix Llobregat, per convertirla en un autèntic METRO regional.

 

Volem:


+ Més Puntualitat
: Molt sovint els trens fallen molt, produint-se retards, especialment en hores punta, provocant problemes importants als usuaris, per solucionar aquesta problemàtica proposem:

 • Que es realitzi un Pla de millora i manteniment de la xarxa (vies i trens) que permeti evitar avaries i problemes , i que per tant els trens puguin arribar a l’hora prevista, sense retard.

+ Més Freqüència: Entenem que la freqüència de trens es insuficient pel nombre d’usuaris que agafem els trens, essent especialment greu a les hores punta i en l’horari nocturn. Per solucionar-lo proposem:

 • Soterrament del tren a Sant Feliu de Llobregat, per eliminar el pas a nivell on passen 10.000 persones diàries, de forma que sigui possible l’increment de freqüències, sense perjudicar al ciutadans d’aquest municipi.
 • Allargament de la Línia C-1 o la C-3 de rodalies, que tenen el seu punt terminal a l’Hospitalet, fins a Martorell, aquesta mesura possibilitaria augmentar el nombre de trens i per tant duplicar la freqüència de pas dels trens en les estacions de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Papiol, Castellbisbal i Martorell, sense provocar problemes en les estacions de Plaça de Catalunya i de Sants.
 • Posada en funcionament immediat de la nova Línia de rodalies C-5 (L’Hospitalet – Cerdanyola – UAB) pel trajecte del Baix Llobregat (L’Hospitalet – Corn, que uniria el Baix Llobregat amb el Vallés Passant per L’Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Papiol, Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola. (en aquests moments les vies i les estacions del Vallés existeixen i estan abandonades). Aquesta mesura permetria millorar la freqüència per a totes les persones del Baix Llobregat que vulguin connectar amb el metro a Cornellà i a l’Hospitalet i pels estudiants de la UAB (que no tindrien que passar per Barcelona ciutat i totes les seves estacions).

20020600-metro_regional

 • Mentre no estigui en funcionament l’allargament d’altres línies, incrementar el servei de trens de la Línia C-4 en horari de nit ( de 21 a 24 h.) de forma que les freqüències mínimes siguin d’un tren cada ½ hora fins la última sortida.
 • Garantir que la última sortida des de Martorell sigui a les 24 h. En comtes de les 23 h.

+ Més Seguretat a les andanes: L’actual situació de falta de freqüència està provocant greus problemes de seguretat en les andanes de les estacions en hora punta, la situació es especialment greu a Plaça Catalunya, a on l’acumulació d’usuaris que esperen els trens provoca grans aglomeracions, que poden provocar amb facilitat la caiguda de persones a les vies, per solucionar el problema proposem:

 • Major freqüència de trens de forma que la espera no faci acumular moltes persones a les andanes.
 • Modificació de l’actual aturada de trens a les estacions de Plaça Catalunya i Sans de forma que no coincideixen en un mateix espai la espera i la baixada – pujada de trens en els diferents sentits de circulació.

20020600-metro_regional3+ Accessibilitat a les estacions i trens: L’estat de l’accessibilitat a les nostres estacions es lamentable, el pas de les persones amb mobilitat reduïda és en la pràctica quasi impossible, tanmateix la manca de permeabilitat de les estacions, fa que tinguem que donar grans voltes per agafar el tren, qüestió que ha empitjorat pel tancament d’algunes estacions en relació a la integració tarifària.

 • Exigim l’eliminació de les barreres arquitectòniques en les estacions i els seus accessos mes immediats, volem rampes i ascensors per accedir a totes les andanes. No volem passar per passos de fusta mal mantinguts i amb perill de quedin les rodes encaixades a les vies, exigim que es compleixin les normes d’accessibilitat.
 • Volem que l’accés a les estacions sigui permeable, i còmode, que no tinguem que fer grans recorreguts per cancel·lar els abonaments, exigim passos en ambdós costats de les vies, eliminant barreres (ponts, passos soterrats, etc.) que dificulten absurdament l’accés a les andanes.

Viatgers de la Línia C-4 de RENFE. Mitjana diària en dies laborables a la línia C-4 pel Baix Llobregat (any 2001):

 • Martorell 6.675
 • Castellbisbal 676
 • El Papiol 821
 • Molins de Rei 7.596
 • Sant Feliu de Llobregat 12.556
 • Sant Joan Despí 5.601
 • Cornellà 7.538
 • TOTAL 41.463

També et pot interessar...