Search

X Cursa de transports de Barcelona: els eixos de la nova xarxa de bus milloren les línies substituïdes però encara no surt a compte combinar-los

oct. 02 2013

oct.

02

2013

20131002-cursa-bcn1
logo15-save Comparació d’itineraris 2012-2013 logo15-save Resultats 2013-2012 logo15-save Resultats 2013 detallats

 

Els patins, la bicicleta i la moto han arribat primeres a totes les set rutes realitzades.

L’ús del transport públic suposa un estalvi del 80% respecte el vehicle privat i permet estalviar el 50% de les emissions de CO2 en el cas del bus, i el 90% en el cas del Metro.

Les línies de la nova xarxa ortogonal són més ràpides que les línies prèvies però la combinació d’eixos verticals i horitzontals encara no suposa un estalvi respecte els autobusos clàssics directes més freqüents

 


BARCELONA HA CELEBRAT LA X EDICIÓ DE LA CURSA DE TRANSPORTS. Dimecres, 2 d’octubre, de 18:00h a 20:00h, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i una cinquantena de voluntaris, va celebrar la 10a Cursa de Transports de Barcelona. Per primera vegada, la cursa repeteix íntegrament totes les rutes de l’any anterior per efectuar una doble comparativa: els canvis experimentats per cada mode de transport, i els canvis que ha generat la nova xarxa d’autobús ortogonal de Barcelona. La ruta entre l’Hospital de la Vall d’Hebron i la Pl. Universitat ha estat seguida pel programa en directe Connexió Barcelona de BTV.

 

COM CADA ANY, LA MOBILITAT SOSTENIBLE SURT A COMPTE EN TERMES ECONÒMICS I AMBIENTALS. L’ús de la bicicleta, el caminar, els patins i el transport públic són les formes més econòmiques i sostenibles de viatjar en trajectes urbans per la ciutat de Barcelona. Amb la tarifa integrada del transport públic, considerant l’ús de la T-50/30, s’aconsegueixen estalvis del 80% respecte el cotxe; o el que és el mateix, l’ús del cotxe dièsel és entre 5 i 7 vegades més car que anar en transport públic; considerant-hi les despeses de manteniment, reparacions, compra del vehicle i impostos i 3 € d’aparcament. La bicicleta i els patins són els modes de transport que millor combinen rapidesa i economia.

 

COMPARATIVA DE LA XARXA D’AUTOBÚS. Enguany la cursa de transports ha repetit totes les rutes de l’any passat amb l’objectiu de comparar els efectes de l’entrada en servei de la nova xarxa d’autobús de Barcelona, que va estrenar-se el passat 1 d’octubre de 2012 amb les noves línies H6, H12, V7, V21 i D20 en substitució de les línies 74, 56, 30, 10 i 57-157 respectivament. Així les dades dels autobusos de la cursa d’enguany han estat comparats amb els de l’anterior cursa, celebrada el 18 de setembre de 2012. Amb la prudència que l’aletorietat que dóna el fet puntual de la cursa, que no pren valors mitjans, s’han detectat les següents tendències:

  • Les noves línies H6, H12, V7 i V21 són lleugerament més ràpides que les seves predecessores. L’eix D20 no ha participat a la cursa. Globalment ha hagut un increment de freqüència i, en el cas de les línies H6, H12 i V7 mesures vials importants que han redundat en un increment de velocitat comercial d’aproxiadament el 10%.
  • La combinació d’eixos verticals i horitzontals encara no és més ràpid que l’ús d’autobusos sense transbordaments quan aquests disposen d’alta freqüència. Així, els autobusos 17 i 59 han estat més ràpids que l’alternativa ortogonal V21+H12 als trajectes Vall d’Hebron – Universitat i Hospital del Mar – Universitat respectivament. Aquest fet s’explica pel fet que la xarxa ortogonal encara no disposa d’una velocitat comercial ni d’una implantació suficient al territori.

Els resultats de la X Cursa de Transports posen de manifest que els nous eixos ortogonals H6, H12, V7 i V21 funcionen millor que les línies predecessores però combinar-los encara no és competitiu respecte les línies clàssiques directes d’alta freqüència. Per tant caldrà avançar millores en la velocitat comercial, la freqüència de pas i la cobertura territorial dels nous eixos ortogonals per fer-los més atractius que la xarxa clàssica.

 

logo15-save Comparació d’itineraris 2012-2013

logo15-save Resultats 2013-2012

logo15-save Resultats 2013 detallats

logo15-link Galeria fotogràfica al Facebook

També et pot interessar...