Roda de Premsa 09 de setembre de 2020

La publicació de la licitació del pla de negoci del nou servei ferroviari entre Barcelona i l’Aeroport del Prat posa de manifest que la Generalitat insisteix en una explotació segregada d’aquesta línia, malgrat que és una opció que vulnera el Pla de Rodalies vigent, esgota les reserves de capacitat i impedeix l’increment de serveis a les línies R1, R3 i R4, que actualment ja van molt justes en hora punta.

Per motius estrictament tècnics, la PTP s’ha pronunciat repetidament (posar referències) en contra de l’explotació de la línia de l’aeroport mitjançant una llançadora exclusiva.  Per la transcendència d’aquesta decisió sobre tot el servei de Rodalies, la PTP ha realitzat avui una roda de premsa d’explicació de la problemàtica que es derivaria d’una explotació segregada del ramal de l’Aeroport, així com l’alternativa de servei que proposem.